Visual Novel ของ auum_2003_09_08

[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{9}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
100 ฉาก 1 จบ 847
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{9}
กลับมาเจอกันอีกครั้ง
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{8}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
90 ฉาก 1 จบ 721
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{8}
ลาก่อนนะจองกุก????
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{7}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
76 ฉาก 1 จบ 851
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{7}
"ย้ายโรงเรียน"
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{6}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
100 ฉาก 1 จบ 732
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{6}
กูไม่เคยคิดกับมึงเกินคำว่าเพื่อนเลย
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{5}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
50 ฉาก 1 จบ 581
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{5}
ต้องตัดใจจริงๆใช่มั้ย
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{4}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
70 ฉาก 1 จบ 754
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{4}
"กูขอพี่เขาคบมั้ยว่ะ"
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{3}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
54 ฉาก 1 จบ 684
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{3}
"คำว่าเพื่อนคำเดียวเท่านั้น"
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{2}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
40 ฉาก 1 จบ 657
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{2}
"วันแรกที่เจอกัน"
Play
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{1}
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
22 ฉาก 1 จบ 666
[JONGKOOKX YOU]"แอบรักเพื่อนสนิท"{1}
"ถ้าเกิดเพื่อนสนิทแอบรักแกขึ้นมาแกจะทำอย่างไร??"
Play
แนะนำตัวละคร
โดย อยากเป็นเมียบังทัน
10 ฉาก 1 จบ 248
แนะนำตัวละคร
"แอบรักเพื่อนสนิท"
Play