Visual Novel ของ baitong_story

แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ{ตอนพิเศษ}
โดย baitong_story
55 ฉาก 1 จบ 660
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ{ตอนพิเศษ}
ตอนพิเฉษ
Play
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.7{จบ}
โดย baitong_story
104 ฉาก 1 จบ 430
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.7{จบ}
ชั้นไม่รู้จักคนชื่อตอน จองกุก แต่ชั้นรักเค้าไปเเล้ว
Play
สร้างกลุ่มดีมั้ยอะทุกคน?
โดย baitong_story
4 ฉาก 1 จบ 95
สร้างกลุ่มดีมั้ยอะทุกคน?
.
Play
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.6
โดย baitong_story
87 ฉาก 1 จบ 548
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.6
ชั้นไม่รู้จักคนชื่อจอนจองกุก แต่ชั้นรักเขาไปแล้ว
Play
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.5
โดย baitong_story
62 ฉาก 1 จบ 348
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.5
ชั้นไม่รู้จีกคนชื่อจอนจองกุก แต่ชั้นหลงรักเขาไปแล้ว
Play
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.4
โดย baitong_story
53 ฉาก 1 จบ 584
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.4
.
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.8(จบ)
โดย baitong_story
117 ฉาก 1 จบ 283
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.8(จบ)
ชั้นอ่านหนังสือเทพแต่ปรากฎว่า เทพปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆ
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.7
โดย baitong_story
43 ฉาก 1 จบ 268
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.7
ชั้นอ่านหนังสือเทพแต่ปรากฎว่า เทพปรากฎตัวขึ้น จริง!
Play
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.3
โดย baitong_story
40 ฉาก 1 จบ 460
แฟนฉันชื่อจอน จองกุกหรอ ep.3
ชั้นไม่รู้จักคนที่ชื่อว่าจอนจองกุก แต่ชั้นกลับตกหลุมรักเขา
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.6
โดย baitong_story
53 ฉาก 1 จบ 219
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.6
อ่านหนังสือเทพแต่ปรากฎว่าเทพปรากฎตัวขึ้นจริง
Play
แฟนฉันชื่อ จอน จองกุกหรอ ep.2
โดย baitong_story
64 ฉาก 1 จบ 1,194
แฟนฉันชื่อ จอน จองกุกหรอ ep.2
ชั้นไม่รู้จักเค้าคนนั้นคือจอน จองกุก ชั้นหลงรักเค้า แล้วจะทำอย่างไรหล่ะ
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน [ep.5]
โดย baitong_story
47 ฉาก 1 จบ 231
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน [ep.5]
ชั้นอ่านหนังสือเทพนิยาย แต่ปรากฎว่า เทพ กลับปรากฎตัวขึ้นมาจริงๆ
Play
แฟนฉันชื่อ จอน จองกุกหรอ?[ep.1]
โดย baitong_story
57 ฉาก 1 จบ 731
แฟนฉันชื่อ จอน จองกุกหรอ?[ep.1]
ชั้นไม่รู้ว่าคนที่ชั้นสนิทด้วยเป็นไอดอลเกาหลี จอน จองกุก และเค้าทำให้ใจชั้นเต้นแรง จะทำยังไงดี
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.4
โดย baitong_story
56 ฉาก 1 จบ 223
เทพในนิยายวุ่นวายของฉัน ep.4
เมื่อฉันอ่านหนังสือเทพในนิยาย แต่ปรากฎว่าเทพ กลับปรากฎตัวขึ้นจริง ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น
Play
เทพในนิยายวุ่นวายของฉันep.3
โดย baitong_story
59 ฉาก 1 จบ 229
เทพในนิยายวุ่นวายของฉันep.3
ชั้นอ่านหนังสือเรื่องเทพในนิยาย แต่ปรากฎว่าเทพกลับปรากฎตัวขึ้นมาจริงๆ ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น
Play
เทพในนิยาย วุ่นวายของฉัน ep.2
โดย baitong_story
58 ฉาก 1 จบ 314
เทพในนิยาย วุ่นวายของฉัน ep.2
เมื่อชั้นอ่านหนังสืออยู่ เรื่อง เทพในนิยาย กลับ ปรากฎว่าเทพในนิยายปรากฎตัวขึ้นจริง ความวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้น!
Play
เทพในนิยาย วุ่นวายของฉัน ep.1
โดย baitong_story
53 ฉาก 1 จบ 360
เทพในนิยาย วุ่นวายของฉัน ep.1
ฉันอ่านหนังสือ เทพในนิยาย แต่ปรากฎว่า เทพใน นิยายกลับปรากฎขึ้นต่อหน้าชั้นจริงๆ! ความวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้น!
Play