Visual Novel ของ boomboom bom

mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (6)
โดย boomboom bom
12 ฉาก 3 จบ 4,701
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (6)
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (5)
โดย boomboom bom
23 ฉาก 5 จบ 6,571
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (5)
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (4)
โดย boomboom bom
13 ฉาก 4 จบ 3,401
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (4)
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (3)
โดย boomboom bom
22 ฉาก 6 จบ 6,079
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (3)
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (2)
โดย boomboom bom
11 ฉาก 3 จบ 7,088
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่ (2)
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่
โดย boomboom bom
12 ฉาก 3 จบ 11,507
mekaku city actors กับสมาชิกคนใหม่
คุณได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมคาคุชิดัน หรือ กลุ่มหลบซ่อนสายตา พร้อมที่จะเล่นกันหรือยัง ชื่อตัวละครคือ(แล้วแต่คุณ) เพศชาย No.10 พลังของสายตาคุณคือ สร้างความจริง คือพลังที่สามารถสร้างของที่ไม่มีอยู่ในโลกให้เป็นจริง
Play