Visual Novel ของ chaha08112

SF [Jungkook x you] ไม่อาจเปลี่ยนใจ. {Ss2}
โดย UR SML~
202 ฉาก 1 จบ 3,775
SF [Jungkook x you] ไม่อาจเปลี่ยนใจ. {Ss2}
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน ฉันจึงขอแค่เพียงยังรัก อีกต่อไป นะเธอ จะได้มั้ย 'หากบางที ที่ฉันแสดงออกมา' 'อาจดูโง่ๆ ก็ขอให้โปรดเข้าใจ' 'ก็แค่อาการ ของคนใจสลายทั่วไป' " แ ล ะ มั น จ ะ มี แ ค่ ค รั้ ง เ ดี ย ว" (แก้ไขฉากแล้วนะคะ)
Play
..INTRO.. SF [Jungkook x You] ไม่อาจเปลียนใจ.
โดย UR SML~
13 ฉาก 1 จบ 1,838
..INTRO.. SF [Jungkook x You] ไม่อาจเปลียนใจ.
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน ฉันจึงของแค่เพียงยังรักเธออีกต่อไป รักเธอ ตลอดไป~ ︶︿︶
Play
SF [Jungkook x You] ไม่อาจเปลียนใจ.
โดย UR SML~
264 ฉาก 1 จบ 4,271
SF [Jungkook x You] ไม่อาจเปลียนใจ.
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน ฉันจึงของแค่เพียงยังรักเธออีกต่อไป รักเธอ ตลอดไป~ ︶︿︶
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 10 กลับมารักกัน >END<
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
104 ฉาก 1 จบ 1,803
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 10 กลับมารักกัน >END<
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 9 เข้าใจผิด
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
84 ฉาก 1 จบ 2,080
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 9 เข้าใจผิด
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 8 วันเกิด
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
80 ฉาก 1 จบ 2,409
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 8 วันเกิด
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 7 กลับบ้านเรานะ
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
85 ฉาก 1 จบ 3,252
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 7 กลับบ้านเรานะ
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 6 ฮันนีมูน
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
96 ฉาก 1 จบ 2,678
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 6 ฮันนีมูน
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 5 หน้าที่ของภรรยา
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
84 ฉาก 1 จบ 2,665
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 5 หน้าที่ของภรรยา
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 4 ทั้งห่วงทั้งหวง
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
69 ฉาก 1 จบ 2,566
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 4 ทั้งห่วงทั้งหวง
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 3 โกรธดังไฟ
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
66 ฉาก 1 จบ 2,606
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 3 โกรธดังไฟ
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 2 ลังแก
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
74 ฉาก 1 จบ 2,826
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep 2 ลังแก
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ้งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep1 ในวันแต่งงาน
โดย ผู้คลั่งใคล้สนูปปี้
147 ฉาก 1 จบ 3,548
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~•• // Ep1 ในวันแต่งงาน
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ่งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~••
โดย chaha08112
33 ฉาก 1 จบ 3,045
[Suga & You] ••~...นายมันโครตเย็นชา...~••
เมื่อ(ชื่อคุณ)หญิงสาวที่เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พ่อแม่ ต้องมาอยู่บ้านของนายชูก้าซึ่งแม่ของชูก้านั้นเป็นคนเก็บคุณมาเลี้ยง และได้ให้คุณกับชูก้าแต่งงานกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาคนนี้โครตจะเย็นชา...
Play