Visual Novel ของ kimminjae191036

[Bts]​(suga x you)​ จะ...swagไปถึงไหน???E6.(2/2)
โดย Music_c
73 ฉาก 1 จบ 1,239
[Bts]​(suga x you)​ จะ...swagไปถึงไหน???E6.(2/2)
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)​ดันมาเจอนาย​swagจอมเย็นชาอย่างนายยุนกิ ก้อถึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts]​(suga x you)​ จะ...swagไปถึงไหน???EP6
โดย Music_c
156 ฉาก 1 จบ 845
[Bts]​(suga x you)​ จะ...swagไปถึงไหน???EP6
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)​ดันมาเจอนาย​swagจอมเย็นชาอย่างนายยุนกิ ก้อถึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts]​(suga x you)​ จะswag...ไปถึงไหน???
โดย Music_c
100 ฉาก 1 จบ 2,328
[Bts]​(suga x you)​ จะswag...ไปถึงไหน???
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)​ดันมาเจอนาย​swagจอมเย็นชาอย่างนายยุนกิ ก้อถึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts](suga x you) จะ...swag ไปถึงไหน???EP4
โดย Music_c
98 ฉาก 1 จบ 2,160
[Bts](suga x you) จะ...swag ไปถึงไหน???EP4
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)ดันมาเจอนาย swag จอมเย็นชาอย่างนายยุนกิก้อถึงกับไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts](suga x you) จะ...swag ไปถึงไหน??? EP.3
โดย Music_c
53 ฉาก 1 จบ 1,620
[Bts](suga x you) จะ...swag ไปถึงไหน??? EP.3
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)ดันมาเจอนาย swag จอมเย็นชาอย่างนายยุนกิก้อถึงกับไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? EP2
โดย Music_c
164 ฉาก 1 จบ 2,609
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? EP2
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)ดันมาเจอนาย swag จอมเย็นชาอย่างนายยุนกิก้อถึงกับไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? EP.1
โดย Music_c
73 ฉาก 1 จบ 2,195
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? EP.1
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)ดันมาเจอนาย swag จอมเย็นชาอย่างนายยุนกิก้อถึงกับไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? INTRO แนะนำตัวละคร
โดย Music_c
10 ฉาก 1 จบ 1,522
[Bts]Suga x you จะ...swag ไปถึงไหน??? INTRO แนะนำตัวละคร
นี่นาย....เดินให้มันดูทางหน่อยดิ ขอโทษไม่เป็นรึไงห้ะ!!! เมื่อฉั้น(ชื่อคุณ)ดันมาเจอนาย swag จอมเย็นชาอย่างนายยุนกิก้อถึงกับไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง แต่ดันมาโดนยัยเพื่อนตัวแสบพนันให้ไปจีบไอหมอนั่นให้ได้ไม่งั้นฉั้นจะโดน.....
Play