Visual Novel ของ mukda1996

SF #2 [100%] | CUZ YOU DON'T LOVE ME | JUNGKOOK X YOU|
โดย Giemaneemukda
100 ฉาก 1 จบ 3,099
SF #2 [100%] | CUZ YOU DON'T LOVE ME | JUNGKOOK X YOU|
Short Fiction ชื่อคุณ : ถ้าวันนี้มึงไม่แสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป จากนี้มึงกับกูก็ขาดกัน จองกุก : ไม่ได้ดิ คือเราก็เมากันทั้งคู่มั้ยวะ(ชื่อคุณ) ทำไมทำเหมือนจะโยนความผิดให้กูคนเดียวงี้อ่ะ? twt : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606
Play
SF #1 | CUZ YOU DON'T LOVE ME | JUNGKOOK X YOU|
โดย Giemaneemukda
47 ฉาก 1 จบ 2,600
SF #1 | CUZ YOU DON'T LOVE ME | JUNGKOOK X YOU|
Short Fiction ชื่อคุณ : ถ้าวันนี้มึงไม่แสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป จากนี้มึงกับกูก็ขาดกัน จองกุก : ไม่ได้ดิ คือเราก็เมากันทั้งคู่มั้ยวะ(ชื่อคุณ) ทำไมทำเหมือนจะโยนความผิดให้กูคนเดียวงี้อ่ะ? twt : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606
Play
[EP.1] IT'S OK ลูกติดเมียน้อยทำได้แค่แอบรัก | Jungkook X You |
โดย มัลลิลิล
58 ฉาก 1 จบ 2,879
[EP.1] IT'S OK ลูกติดเมียน้อยทำได้แค่แอบรัก | Jungkook X You |
เขาคือคนที่ฉันรัก แต่ฉันคือคนที่เขาเกลียด สารพัดวิธีที่เขาจะกลั่นแกล้งให้ฉันเจ็บปวด ด้วยเหตุผลที่ว่า 'ฉันเป็นลูกติดเมียน้อย' twt : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606
Play
EP.12 [ตอนจบ] #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
42 ฉาก 1 จบ 8,687
EP.12 [ตอนจบ] #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ทวิตพี่กุก : https://twitter.com/pkook9 ช่องทางการอัพเดตเกี่ยวกับนิยายต่างๆ เช่น บอกวันเวลาที่จะลงตอนต่อๆ ไป : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.11 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
108 ฉาก 1 จบ 11,357
EP.11 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ทวิตพี่กุก : https://twitter.com/pkook9 ช่องทางการอัพเดตเกี่ยวกับนิยายต่างๆ เช่น บอกวันเวลาที่จะลงตอนต่อๆ ไป : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.10 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
71 ฉาก 1 จบ 11,996
EP.10 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ช่องทางการอัพเดตเกี่ยวกับนิยายต่างๆ เช่น บอกวันเวลาที่จะลงตอนต่อๆ ไป : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.9 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
107 ฉาก 1 จบ 12,191
EP.9 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ช่องทางการอัพเดตเกี่ยวกับนิยายต่างๆ เช่น บอกวันเวลาที่จะลงตอนต่อๆ ไป : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.8 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
136 ฉาก 1 จบ 11,540
EP.8 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' แวะไปพูดคุยกับไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.7 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
118 ฉาก 1 จบ 13,438
EP.7 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' แวะไปพูดคุยกับไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.6 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
131 ฉาก 1 จบ 10,710
EP.6 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' แวะไปพูดคุยกับไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.5 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
102 ฉาก 1 จบ 10,377
EP.5 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' แวะไปพูดคุยกับไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.4 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
63 ฉาก 1 จบ 9,570
EP.4 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' แวะไปพูดคุยกับไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.3 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
96 ฉาก 1 จบ 9,499
EP.3 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.2 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
125 ฉาก 1 จบ 8,852
EP.2 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' https://twitter.com/icdoit_
Play
EP.1 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
126 ฉาก 1 จบ 10,290
EP.1 #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่ม fb : https://www.facebook.com/groups/862944314200424/
Play
INTRO #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
โดย Giemaneemukda
23 ฉาก 1 จบ 9,962
INTRO #รักร้ายยัยหมูอ้วน JUNGKOOK X YOU
*ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความทรมาน เขามอบมันให้ฉันแล้วทุกอย่าง แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่เคยมอบให้ฉันได้เลย นั่นก็คือ 'ความรัก' https://twitter.com/icdoit_
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.14 END
โดย Giemaneemukda
29 ฉาก 1 จบ 4,990
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.14 END
ตอนจบ https://twitter.com/icdoit_
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.13
โดย Giemaneemukda
44 ฉาก 1 จบ 5,225
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.13
ตอนที่ 13
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.12
โดย Giemaneemukda
38 ฉาก 1 จบ 4,730
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.12
ตอนที่ 12
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.11
โดย Giemaneemukda
112 ฉาก 1 จบ 5,978
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.11
ตอนที่ 11 https://twitter.com/icdoit_
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.10
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
161 ฉาก 1 จบ 9,785
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.10
ตอนที่ 10
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.9
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
46 ฉาก 1 จบ 8,445
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.9
ตอนที่ 9 https://twitter.com/icdoit_
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.8
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
52 ฉาก 1 จบ 7,582
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.8
ตอนที่ 8 FB Group : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?ref=bookmarks
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.7
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
51 ฉาก 1 จบ 8,240
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.7
ตอนที่ 7 พูดคุยกับไรท์ : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?ref=bookmarks
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.6
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
95 ฉาก 1 จบ 7,523
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.6
ตอนที่6 พูดคุยกับไรท์ : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?ref=bookmarks
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.5
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
78 ฉาก 1 จบ 9,175
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.5
การที่ชอบใครสักคนจนอยากใกล้ชิดมันทำให้ฉันยอมไร้ค่าขนาดนี้เลยเหรอ...ยอมเป็นตัวแทนของคนคนนั้น...เพราะแค่อยากอยู่ข้างๆ นาย...
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.4 [NC+]
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
36 ฉาก 1 จบ 9,955
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.4 [NC+]
การที่ชอบใครสักคนจนอยากใกล้ชิดมันทำให้ฉันยอมไร้ค่าขนาดนี้เลยเหรอ...ยอมเป็นตัวแทนของคนคนนั้น...เพราะแค่อยากอยู่ข้างๆ นาย... ลิ้งค์ NC : http://pakinxyou.blogspot.com/2018/01/x-you-nc-ep4.html
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.3
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
107 ฉาก 1 จบ 7,163
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.3
การที่ชอบใครสักคนจนอยากใกล้ชิดมันทำให้ฉันยอมไร้ค่าขนาดนี้เลยเหรอ...ยอมเป็นตัวแทนของคนคนนั้น...เพราะแค่อยากอยู่ข้างๆ นาย... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/giemaneemukda
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.2
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
64 ฉาก 1 จบ 6,220
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.2
การที่ชอบใครสักคนจนอยากใกล้ชิดมันทำให้ฉันยอมไร้ค่าขนาดนี้เลยเหรอ...ยอมเป็นตัวแทนของคนคนนั้น...เพราะแค่อยากอยู่ข้างๆ นาย... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/giemaneemukda
Play
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.1
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
68 ฉาก 1 จบ 12,120
Kuanlin (ภคิณ) x You #ตัวแทน EP.1
การที่ชอบใครสักคนจนอยากใกล้ชิดมันทำให้ฉันยอมไร้ค่าขนาดนี้เลยเหรอ...ยอมเป็นตัวแทนของคนคนนั้น...เพราะแค่อยากอยู่ข้างๆ นาย... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/giemaneemukda
Play
(แวะมาบอกตอนจบ) END | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
3 ฉาก 1 จบ 11,711
(แวะมาบอกตอนจบ) END | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
เข้ามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะ ปล. ไรท์เปลี่ยนนามปากกาไปเป็น Giemaneemukda แล้วเด้อออ ติดตามไรท์ได้ที่ :https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.20 (END) | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
117 ฉาก 1 จบ 23,008
EP.20 (END) | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนจบ ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.19 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
52 ฉาก 1 จบ 19,984
EP.19 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 19 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.18 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
79 ฉาก 1 จบ 18,057
EP.18 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 18 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.17 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
63 ฉาก 1 จบ 18,020
EP.17 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 17 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.16 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
67 ฉาก 1 จบ 29,597
EP.16 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 16 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.15 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
55 ฉาก 1 จบ 16,634
EP.15 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 15 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.14 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
50 ฉาก 1 จบ 14,356
EP.14 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 14 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.13 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
23 ฉาก 1 จบ 16,530
EP.13 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 13 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.12 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
26 ฉาก 1 จบ 14,479
EP.12 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 12 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.11 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
30 ฉาก 1 จบ 16,391
EP.11 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 11 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.10 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
64 ฉาก 1 จบ 17,618
EP.10 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ตอนที่ 10 ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.9 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
34 ฉาก 1 จบ 15,794
EP.9 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
..... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.8 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
49 ฉาก 1 จบ 19,045
EP.8 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
..... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.5 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
51 ฉาก 1 จบ 13,438
EP.5 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.7 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
33 ฉาก 1 จบ 15,726
EP.7 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.6 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
37 ฉาก 1 จบ 17,372
EP.6 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.5 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
66 ฉาก 1 จบ 19,226
EP.5 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.4 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
42 ฉาก 1 จบ 10,798
EP.4 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.3 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
60 ฉาก 1 จบ 11,133
EP.3 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.2 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
53 ฉาก 1 จบ 11,953
EP.2 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
......ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.1 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
51 ฉาก 1 จบ 16,307
EP.1 (ตอนพิเศษ) | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |Jungkook X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.4 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
115 ฉาก 1 จบ 19,345
EP.4 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.3 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
71 ฉาก 1 จบ 20,158
EP.3 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย |Taehyung X You|
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.2 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
100 ฉาก 1 จบ 20,304
EP.2 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.18 (ตอนจบ) | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
104 ฉาก 1 จบ 30,755
EP.18 (ตอนจบ) | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.1 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
54 ฉาก 1 จบ 32,860
EP.1 | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.17.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
35 ฉาก 1 จบ 17,683
EP.17.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
INTRO | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
7 ฉาก 1 จบ 16,775
INTRO | อยากเป็น 'คนนั้น' ของนาย | Taehyung X You |
เมื่อสาวไทยตาดำๆ คนหนึ่งมีโอกาสได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้ถึง 2 ปีเต็ม แต่ดันได้อยู่ร่วมบ้านกับผู้ชายสุดหล่อ แต่อารมณ์ร้ายสุดๆ และหนักกว่านั้นคือ เธอดันเผลอมีใจให้เขาไปแล้ว จากนี้เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ ในเมื่อเขามี 'เจ้าของหัวใจ' อยู่แล้ว... ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.17.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
28 ฉาก 1 จบ 16,756
EP.17.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.16 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
41 ฉาก 1 จบ 18,539
EP.16 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.15 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
35 ฉาก 1 จบ 18,371
EP.15 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.14 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
28 ฉาก 1 จบ 19,725
EP.14 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.13 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
55 ฉาก 1 จบ 19,895
EP.13 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.12.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
32 ฉาก 1 จบ 16,691
EP.12.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.12.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
31 ฉาก 1 จบ 16,310
EP.12.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.11.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
24 ฉาก 1 จบ 17,890
EP.11.2 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.11.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
39 ฉาก 1 จบ 18,106
EP.11.1 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.10| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
45 ฉาก 1 จบ 21,375
EP.10| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.9.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
74 ฉาก 1 จบ 18,989
EP.9.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.9.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
34 ฉาก 1 จบ 19,188
EP.9.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.8| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
52 ฉาก 1 จบ 28,556
EP.8| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.7.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
32 ฉาก 1 จบ 20,443
EP.7.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.7.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
32 ฉาก 2 จบ 31,455
EP.7.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.6 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย ไรท์กี้ (Giemaneemukda)
66 ฉาก 1 จบ 28,816
EP.6 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.5 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
51 ฉาก 1 จบ 24,642
EP.5 | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.4.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
21 ฉาก 1 จบ 21,636
EP.4.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.4.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
31 ฉาก 1 จบ 25,221
EP.4.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.3| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
28 ฉาก 1 จบ 26,919
EP.3| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
45 ฉาก 1 จบ 28,707
EP.2| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
EP.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
12 ฉาก 1 จบ 33,186
EP.1| Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ตอนที่ 1 ความรักของยัยแฟนคลับที่อาจกลายเป็นจริง >< ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/giemaneemukda
Play
INTRO | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
โดย Giemaneemukda
23 ฉาก 2 จบ 38,925
INTRO | Jungkook X You| Fanclub Set | แฟนคลับขอเป็นแฟนตัวจริง |
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.11 ตอนจบ
โดย ยัยติ่งเกาหลี
128 ฉาก 1 จบ 45,636
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.11 ตอนจบ
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.10
โดย ยัยติ่งเกาหลี
63 ฉาก 1 จบ 41,774
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.10
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.9 nc+
โดย ยัยติ่งเกาหลี
53 ฉาก 1 จบ 51,731
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.9 nc+
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.8
โดย ยัยติ่งเกาหลี
40 ฉาก 1 จบ 39,603
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.8
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.7
โดย ยัยติ่งเกาหลี
56 ฉาก 1 จบ 43,805
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.7
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.6
โดย ยัยติ่งเกาหลี
58 ฉาก 1 จบ 38,252
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.6
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.5
โดย ยัยติ่งเกาหลี
57 ฉาก 1 จบ 33,012
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.5
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.4
โดย ยัยติ่งเกาหลี
43 ฉาก 1 จบ 32,003
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.4
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.3
โดย ยัยติ่งเกาหลี
44 ฉาก 1 จบ 29,429
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.3
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.2
โดย ยัยติ่งเกาหลี
30 ฉาก 1 จบ 29,721
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.2
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.1
โดย ยัยติ่งเกาหลี
30 ฉาก 1 จบ 36,766
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Ep.1
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Intro
โดย ยัยติ่งเกาหลี
21 ฉาก 1 จบ 37,287
(Jungkook X You) ฉันมันก็แค่ตัวสำรอง!! Intro
ติดตามไรท์ได้ที่ : https://twitter.com/icdoit_ กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/647204835466606/?multi_permalinks=1432664346920647¬if_id=1589983493129334¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Play