Visual Novel ของ เจ้าหญิงราพันเซลล

EP.10 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
82 ฉาก 2 จบ 1,952
EP.10 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
NC+ EP.9 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
82 ฉาก 2 จบ 3,871
NC+ EP.9 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.8 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
95 ฉาก 2 จบ 2,717
EP.8 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.7 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
90 ฉาก 2 จบ 2,187
EP.7 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.6 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
99 ฉาก 2 จบ 2,919
EP.6 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
NC+ EP.5 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
99 ฉาก 2 จบ 3,904
NC+ EP.5 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.4 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
108 ฉาก 2 จบ 2,648
EP.4 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.3 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
106 ฉาก 2 จบ 2,160
EP.3 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.2 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
104 ฉาก 2 จบ 2,196
EP.2 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
EP.1 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
103 ฉาก 2 จบ 2,647
EP.1 { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
TEASER { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
78 ฉาก 1 จบ 2,152
TEASER { JK x YOU x V } เธอรู้สึกเหมือนฉันมั้ย?
- การเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้ไม่เสียอะไร มีแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมา ถ้างั้นเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกสิ จะไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมจริงมั้ย? :)
Play
-THE END { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
141 ฉาก 2 จบ 2,672
-THE END { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.18 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
73 ฉาก 2 จบ 1,775
EP.18 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
NC+ EP.17 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
98 ฉาก 2 จบ 3,493
NC+ EP.17 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.16 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
77 ฉาก 2 จบ 1,475
EP.16 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.15 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
113 ฉาก 2 จบ 1,498
EP.15 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.14 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
99 ฉาก 2 จบ 2,016
EP.14 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.13 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
93 ฉาก 2 จบ 1,778
EP.13 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.12 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
98 ฉาก 2 จบ 2,013
EP.12 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.11 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
89 ฉาก 2 จบ 2,407
EP.11 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.10 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
87 ฉาก 2 จบ 3,297
EP.10 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.9{ JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
103 ฉาก 2 จบ 3,829
EP.9{ JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.8{ JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
103 ฉาก 2 จบ 3,882
EP.8{ JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.7 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
86 ฉาก 2 จบ 3,158
EP.7 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.6 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
96 ฉาก 2 จบ 4,585
EP.6 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.5 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
106 ฉาก 2 จบ 3,228
EP.5 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.4 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
97 ฉาก 2 จบ 4,118
EP.4 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.3 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
100 ฉาก 3 จบ 4,146
EP.3 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.2 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
93 ฉาก 2 จบ 3,803
EP.2 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
EP.1 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
97 ฉาก 2 จบ 4,842
EP.1 { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
TEASER { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
98 ฉาก 1 จบ 5,130
TEASER { JUNGKOOK x YOU } แฟนเก่าคนโปรด
คนสองคนที่เลิกกันไป แต่อยู่ๆก็ทำให้ได้กับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ถ่านไฟเก่าจะลุกหรือจะถูกดับสลายหายไป ต้องมาติดตามกัน
Play
ตอนจบ {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
125 ฉาก 2 จบ 4,134
ตอนจบ {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.17 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
112 ฉาก 2 จบ 2,859
EP.17 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.16 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
81 ฉาก 2 จบ 2,249
EP.16 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.15 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
125 ฉาก 2 จบ 2,354
EP.15 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.14 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
107 ฉาก 2 จบ 2,319
EP.14 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
NC+ EP.13 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
96 ฉาก 2 จบ 3,511
NC+ EP.13 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.12 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
87 ฉาก 2 จบ 2,762
EP.12 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.11 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
81 ฉาก 2 จบ 2,660
EP.11 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.10 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
80 ฉาก 2 จบ 2,595
EP.10 {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.9{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
92 ฉาก 2 จบ 3,529
EP.9{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.8{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
92 ฉาก 2 จบ 2,778
EP.8{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.7{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
119 ฉาก 2 จบ 2,947
EP.7{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.6{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
78 ฉาก 2 จบ 3,347
EP.6{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.5{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
81 ฉาก 2 จบ 3,454
EP.5{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.4{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
96 ฉาก 2 จบ 3,244
EP.4{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
NC+EP.3{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
82 ฉาก 2 จบ 5,924
NC+EP.3{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.2{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
100 ฉาก 2 จบ 3,482
EP.2{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
EP.1{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
89 ฉาก 2 จบ 3,979
EP.1{TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play
TEASER {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
โดย เจ้าหญิงราพันเซลล
54 ฉาก 1 จบ 4,058
TEASER {TAEHYUNG x YOU x JUNGKOOK} FAII IN ..?
“ความรัก” มันเกิดได้จากคนสองคนหรอ? ฉันคิดว่าเรื่องนั้นไม่นาจะเป็นความจริงนะ ฉันไม่รู้ว่าความรักมันจะสิ้นสุดตรงไหน ความเจ็บปวด การจากลา หรือมือที่สาม ความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันและไม่มีอะไรมาค้ำประกันได้ว่าความรักมันจะจบในรูปแบบไหน แต่สำหรับฉัน “ฉันจะทำตามสิ่งที่ใจของฉันต้องการเท่านั้น”
Play