Visual Novel ของ rujiiii

(ฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [White Lily]
โดย rujiiii
229 ฉาก 1 จบ 7,915
(ฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [White Lily]
ดอกไม้แต่ละดอกล้วนมีความหมาย และก็ยังสื่อถึงความรู้สึกได้อีกด้วย ทุกๆคนก็ต้องมีดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษ หรืออาจจะมีความชอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ . ....:รับมันไปเถอะนะหนู .ยื่นดอกไม้ให้ คุณ:เอ่อ...แต่ว่าหนู ....:ได้โปรด รับสิ่งนี้ไป . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(ฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Forget me not]
โดย rujiiii
179 ฉาก 2 จบ 8,712
(ฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Forget me not]
ดอกไม้แต่ละดอกล้วนมีความหมาย และก็ยังสื่อถึงความรู้สึกได้อีกด้วย ทุกๆคนก็ต้องมีดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษ หรืออาจจะมีความชอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ . ....:รับมันไปเถอะนะหนู .ยื่นดอกไม้ให้ คุณ:เอ่อ...แต่ว่าหนู ....:ได้โปรด รับสิ่งนี้ไป . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(ฺฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Red Rose]
โดย rujiiii
167 ฉาก 2 จบ 10,747
(ฺฺBTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Red Rose]
ดอกไม้แต่ละดอกล้วนมีความหมาย และก็ยังสื่อถึงความรู้สึกได้อีกด้วย ทุกๆคนก็ต้องมีดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษ หรืออาจจะมีความชอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ . ....:รับมันไปเถอะนะหนู .ยื่นดอกไม้ให้ คุณ:เอ่อ...แต่ว่าหนู ....:ได้โปรด รับสิ่งนี้ไป . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Daisy]
โดย rujiiii
230 ฉาก 3 จบ 12,419
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Daisy]
ดอกไม้แต่ละดอกล้วนมีความหมาย และก็ยังสื่อถึงความรู้สึกได้อีกด้วย ทุกๆคนก็ต้องมีดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษ หรืออาจจะมีความชอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ . ....:รับมันไปเถอะนะหนู .ยื่นดอกไม้ให้ คุณ:เอ่อ...แต่ว่าหนู ....:ได้โปรด รับสิ่งนี้ไป . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Hydrangea]
โดย rujiiii
229 ฉาก 2 จบ 14,465
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Hydrangea]
ดอกไม้แต่ละดอกล้วนมีความหมาย และก็ยังสื่อถึงความรู้สึกได้อีกด้วย ทุกๆคนก็ต้องมีดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษ หรืออาจจะมีความชอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ . ....:รับมันไปเถอะนะหนู .ยื่นดอกไม้ให้ คุณ:เอ่อ...แต่ว่าหนู ....:ได้โปรด รับสิ่งนี้ไป . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Lisianthus]
โดย rujiiii
315 ฉาก 4 จบ 14,090
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น [Lisianthus]
.....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!! . .....:เธอต้องแก้ไขปมด้อยของเจ้าชายทั้ง7เมืองนี้ให้ได้ . ลิลลี่สีขาว “ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งๆบนโลกนี้” . ไฮเดรนเยีย “หึ ใครมันจะรู้วะ เย็นชาก็มีหัวใจเหมือนกัน” . กุหลาบแดง “ฉันมันก็คือเจ้าชาย อสูร ที่เขาว่ากันแหละ” . ฟอร์เก็ตมีน็อต “ถึงสมองของฉันจำได้แค่ระยะสั้น แต่ในหัวใจฉัน มันจำได้ดีเลย” . เดซี่ “ฉันเกลียดดอกนี้ แล้วฉันก็จะเกลียดตลอดไปด้วย” . ไลเซนทัส “เธอทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวฉัน” . ทานตะวัน “ทำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครหันมามองหรอก ก็คงมีแต่ฉันฝ่ายเดียว”
Play
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น EP.1
โดย rujiiii
82 ฉาก 2 จบ 8,138
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น EP.1
ดอกไม้ทั้ง 7 ที่มองดูแล้วอาจจะแสนธรรมดา แต่แท้จริงแล้ว มีความลับซ่อนอยู่ในดอกไม้นั้น . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง . คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!!
Play
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น (TEASER)
โดย rujiiii
20 ฉาก 1 จบ 7,246
(BTS X YOU) Flower ดอกไม้ดอกนั้น (TEASER)
ดอกไม้ทั้ง 7 ที่มองดูแล้วอาจจะแสนธรรมดา แต่แท้จริงแล้ว มีความลับซ่อนอยู่ในดอกไม้นั้น . .....:ดอกไม้ทั้ง7ที่เธอถืออยู่คือตัวแทนของเจ้าชายทั้ง7เมือง . คุณ:ห๊ะ!? ละ....แล้วมันอยู่ที่มือฉันตอนไหน!!
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.5 (END) 2/2
โดย rujiiii
86 ฉาก 1 จบ 7,288
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.5 (END) 2/2
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.5 (END) 1/2
โดย rujiiii
64 ฉาก 1 จบ 4,837
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.5 (END) 1/2
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.4
โดย rujiiii
119 ฉาก 2 จบ 7,505
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.4
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.3
โดย rujiiii
224 ฉาก 1 จบ 6,932
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.3
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.2
โดย rujiiii
197 ฉาก 1 จบ 8,395
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.2
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.1
โดย rujiiii
184 ฉาก 1 จบ 9,177
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Ep.1
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Intro
โดย rujiiii
20 ฉาก 1 จบ 6,315
(Jungkook X You) Read your mind อ่านใจคุณจอน Intro
ฉันมีความสามารถพิเศษ ฉันสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพียงแค่ใช้สายตามอง ฉันเป็นจิตแพทย์แต่ฉันก็ได้พบกับคนไข้ที่กวนตีนที่สุด . จองกุก: (ทำไมใจกูเต้นแรงจังวะ) . คุณ:หมอน่ารักอ่ะดิ . จองกุก:ห๊ะ?
Play
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 3/3 (END)
โดย rujiiii
339 ฉาก 3 จบ 12,862
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 3/3 (END)
"ดีว่ะ กูชื่อ คัง ชอนซาหรือสั่นๆว่า(ชื่อคุณ) ฮาร์ดคอแล้วไง กูก็ผู้หญิงป่ะ จะเป็นคนยังไงก็เรื่องของกู แต่อยู่ดีดี๊ ก็มีไอ้ตี๋หน้าเต่าโผล่มาวุ่นวายกับชีวิต ว้อยยยยยย *ขออนุญาตเจ้าของรูปและเสียงด้วยนะคะ*
Play
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 2/3
โดย rujiiii
226 ฉาก 1 จบ 6,495
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 2/3
"ดีว่ะ กูชื่อ คัง ชอนซาหรือสั่นๆว่า(ชื่อคุณ) ฮาร์ดคอแล้วไง กูก็ผู้หญิงป่ะ จะเป็นคนยังไงก็เรื่องของกู แต่อยู่ดีดี๊ ก็มีไอ้ตี๋หน้าเต่าโผล่มาวุ่นวายกับชีวิต ว้อยยยยยย *ขออนุญาตเจ้าของรูปและเสียงด้วยนะคะ*
Play
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 1/3
โดย rujiiii
205 ฉาก 1 จบ 8,286
(YOONGI X YOU) Aggressive child ตี๋หน้าเต่า 1/3
"ดีว่ะ กูชื่อ คัง ชอนซาหรือสั่นๆว่า(ชื่อคุณ) ฮาร์ดคอแล้วไง กูก็ผู้หญิงป่ะ จะเป็นคนยังไงก็เรื่องของกู แต่อยู่ดีดี๊ ก็มีไอ้ตี๋หน้าเต่าโผล่มาวุ่นวายกับชีวิต ว้อยยยยยย *ขออนุญาตเจ้าของรูปและเสียงด้วยนะคะ*
Play