Visual Novel ของ tetoyochanji

ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.5)
โดย tetoyochanji
9 ฉาก 1 จบ 2,459
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.5)
เครดิตภาพเป็นของ : คุณ Lulu-999 , คุณPole-bear , ของเราเองนะคะ ป.ล.ทราบแล้วล่ะค่ะว่าทอยบอนเป็นชายแต่ดีไซน์เราเป็นหญิงค่ะ?! สามารถมาคุยกันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004010839397 หรือเพจ: https://www.facebook.com/pages/TetoYo/423923727749186?ref=hl
Play
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.4)
โดย tetoyochanji
16 ฉาก 3 จบ 5,592
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.4)
เครดิตภาพเป็นของ : คุณ Lulu-999 , คุณPole-bear , ของเราเองนะคะ สามารถมาคุยกันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004010839397 หรือเพจ: https://www.facebook.com/pages/TetoYo/423923727749186?ref=hl
Play
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.3)
โดย tetoyochanji
32 ฉาก 4 จบ 3,292
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.3)
เครดิตภาพเป็นของ : คุณ Lulu-999 , คุณPole-bear , ของเราเองนะคะ สามารถมาคุยกันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004010839397 หรือเพจ: https://www.facebook.com/pages/TetoYo/423923727749186?ref=hl
Play
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.2)
โดย tetoyochanji
30 ฉาก 4 จบ 5,787
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.2)
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะ เป็นภาครวมที่มีตัวละครทั้ง3ภาค เครดิตภาพเป็นของ : คุณ Lulu-999 , คุณPole-bear , ของเราเองนะคะ สามารถมาคุยกันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004010839397 หรือเพจ: https://www.facebook.com/pages/TetoYo/423923727749186?ref=hl
Play
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.1)
โดย tetoyochanji
29 ฉาก 4 จบ 8,272
ยามและเหล่าเฟรดดี้ [FNAF] (เนื้อเรื่องNo.1)
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะ เป็นภาครวมที่มีตัวละครทั้ง3ภาค เครดิตภาพเป็นของ : คุณ Lulu-999 , คุณPole-bear , ของเราเองนะคะ สามารถมาคุยกันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004010839397 หรือเพจ: https://www.facebook.com/pages/TetoYo/423923727749186?ref=hl
Play