Visual Novel ของ rain

เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 6
โดย rain
28 ฉาก 1 จบ 6,973
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 6
เรื่องราวที่กำลังนับถอยหลัง...ปัญหาต่อจากนี้...คือพี่สาวที่กลับมาเจอกันอีกครั้ง...
Play
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 5
โดย rain
24 ฉาก 1 จบ 7,668
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 5
ทางเลือกได้ถูกกำหนดไว้แล้ว อยู่ที่ว่าเธอเลือกที่จะยอมรับมันหรือเปล่า
Play
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 4
โดย rain
36 ฉาก 1 จบ 8,229
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 4
ปัญหาของเจฟทำให้คุณต้องปวดหัวแต่ทว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความวุ่นวายเท่านั้น
Play
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 3
โดย rain
34 ฉาก 1 จบ 10,541
เรื่องราวของคุณและcreeptypasta 3
คุณที่กำลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้กำลังเจอกับปัญหาครั้งใหญ่ที่วุ่นวายยิ่งกว่าเดิม
Play
เรื่่องราวของคุณและcreeptypasta 2
โดย rain
34 ฉาก 4 จบ 14,217
เรื่่องราวของคุณและcreeptypasta 2
ในสุดคำตัดสินก็มาถึงจากนี้ไปการดำเนินชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป....ตลอดกาล
Play
เรื่องราวของคุณและCreepypasta 1
โดย rain
21 ฉาก 4 จบ 16,005
เรื่องราวของคุณและCreepypasta 1
เมื่อคุณต้องตกกระไดพลอยโจนมาอยู่กับพวกเขา...เหล่าคนที่มีเรื่องราวและการใช้ชีวิตต่างกับคนอื่น
Play