Visual Novel ของ yhong552200

[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค-{EP.3 Her name ชื่อของเธอ}
โดย yhong552200
121 ฉาก 1 จบ 1,624
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค-{EP.3 Her name ชื่อของเธอ}
ลูกพร้อมมอบมวลเนื้อเปลือยกายแก่หญิงนางหนึ่งผู้ซึ่งเป็นนาย หากแต่เสียงนั้นยังคงหล่อเลี้ยงดวงใจชั่วช้าสู่วิญญาณอันปนเปื้อนด้วยบาปของลูก แผ่นหลังบอบช้ำนี้ก็พร้อมบ่ายเบี่ยงแด่ท่านพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเดินหน้าไปยังนรกหยาบแสนหอมหวาน ด้วยความสัตย์แห่งมนุษย์ชล ลูกขอปฏิญาณแด่หน้าเทพแห่งความตาย ว่าตัวลูก จะจงรัก ภัคดี จนสิ้นกาย สิ้นวิญญาณ แด่หญิงผู้นั้น แต่เพียงผู้เดียว....
Play
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค- {EP.2 welcome home ยินดีต้อนรับกลับบ้าน}
โดย yhong552200
62 ฉาก 1 จบ 2,046
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค- {EP.2 welcome home ยินดีต้อนรับกลับบ้าน}
ลูกพร้อมมอบมวลเนื้อเปลือยกายแก่หญิงนางหนึ่งผู้ซึ่งเป็นนาย หากแต่เสียงนั้นยังคงหล่อเลี้ยงดวงใจชั่วช้าสู่วิญญาณอันปนเปื้อนด้วยบาปของลูก แผ่นหลังบอบช้ำนี้ก็พร้อมบ่ายเบี่ยงแด่ท่านพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเดินหน้าไปยังนรกหยาบแสนหอมหวาน ด้วยความสัตย์แห่งมนุษย์ชล ลูกขอปฏิญาณแด่หน้าเทพแห่งความตาย ว่าตัวลูก จะจงรัก ภัคดี จนสิ้นกาย สิ้นวิญญาณ แด่หญิงผู้นั้น แต่เพียงผู้เดียว....
Play
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค- {EP.1 Who are U. คุณคือใคร}
โดย yhong552200
90 ฉาก 1 จบ 2,108
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค- {EP.1 Who are U. คุณคือใคร}
ลูกพร้อมมอบมวลเนื้อเปลือยกายแก่หญิงนางหนึ่งผู้ซึ่งเป็นนาย หากแต่เสียงนั้นยังคงหล่อเลี้ยงดวงใจชั่วช้าสู่วิญญาณอันปนเปื้อนด้วยบาปของลูก แผ่นหลังบอบช้ำนี้ก็พร้อมบ่ายเบี่ยงแด่ท่านพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเดินหน้าไปยังนรกหยาบแสนหอมหวาน ด้วยความสัตย์แห่งมนุษย์ชล ลูกขอปฏิญาณแด่หน้าเทพแห่งความตาย ว่าตัวลูก จะจงรัก ภัคดี จนสิ้นกาย สิ้นวิญญาณ แด่หญิงผู้นั้น แต่เพียงผู้เดียว....
Play
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค-
โดย yhong552200
55 ฉาก 1 จบ 2,327
[JK X YOU] BT-PROJECT -บีที-โปรเจคเจเค-
ลูกพร้อมมอบมวลเนื้อเปลือยกายแก่หญิงนางหนึ่งผู้ซึ่งเป็นนาย หากแต่เสียงนั้นยังคงหล่อเลี้ยงดวงใจชั่วช้าสู่วิญญาณอันปนเปื้อนด้วยบาปของลูก แผ่นหลังบอบช้ำนี้ก็พร้อมบ่ายเบี่ยงแด่ท่านพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเดินหน้าไปยังนรกหยาบแสนหอมหวาน ด้วยความสัตย์แห่งมนุษย์ชล ลูกขอปฏิญาณแด่หน้าเทพแห่งความตาย ว่าตัวลูก จะจงรัก ภัคดี จนสิ้นกาย สิ้นวิญญาณ แด่หญิงผู้นั้น แต่เพียงผู้เดียว....
Play