เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย []

วิว

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME'
เผยที่มาของ
ผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)'
ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย 

สวัสดีน้องๆ ชาวเด็กดีทุกคนค่ะ เมื่อพูดถึง 'นิยายวาย' เราน่าจะเข้าใจตรงกันว่าวาย (Y) ในที่นี้มาจากคำว่า Yaoi และหมายถึง 'นิยายชายรักชาย' ที่มีกลุ่มนักอ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่า 'สาววาย' ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผลงานนิยายวายเหล่านี้จนทำให้นิยายวายกลายเป็นนิยายกระแสดีที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงได้จากสถิตินิยาย Dek-D ในปี 2018 ที่มีนักอ่านชาวเด็กดีอ่านนิยายมากถึง 3,500 ล้านตอน โดยพบว่า นิยายที่นักอ่านเข้าไปอ่าน (View) เยอะที่สุด มียอดการกดติดตาม (Favorite) มากที่สุด และมียอดคอมเมนต์มากที่สุด ล้วนเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดนิยายวายแทบทั้งสิ้น! 

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย

ด้วยความฮิตติดเทรนด์ของนิยายวายนี่เอง ทำให้พี่แนนนี่เพนอยากชวนน้องๆ มาอ่านวิทยานิพนธ์ของสาววายคนหนึ่ง เธอเป็นนักเขียนสาวเจ้าของนามปากกา MAME ที่เขียนนิยายวายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 เรื่อง และใช้ความชอบของตัวเองนำมาศึกษาจนเกิดเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผู้หญิงกับการสร้างนวนิยายชายรักชาย” ซึ่งจากการศึกษาของ MAME ทำให้เราเห็นว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นิยายวาย นักอ่านนิยายวาย และนักเขียนนิยายวายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พี่เลยอยากชวนน้องๆ มาหาคำตอบเหล่านี้ไปพร้อมๆ กันค่ะ 

*ต่อไปนี้จะเรียก 'นิยายชายรักชาย' ว่า 'นิยายวาย' และเรียกแทน MAME ว่า 'ผู้วิจัย' 

ผู้หญิงที่กลายมาเป็นนักเขียนนิยายวาย : สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์จากเนื้อหา 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผู้หญิงกับการสร้างนวนิยายชายรักชาย” ของอรวรรณ วิชญวรรรกุล หรือที่เรารู้จักกันดีในนามปากกา MAME นั้น ผู้วิจัยสนใจ 'ความเป็นผู้หญิง' ของตัวเองที่สามารถเขียนนิยายวายได้ จึงอยากศึกษาว่า 'ผู้หญิงกลายมาเป็นนักเขียนนิยายวายได้อย่างไร' โดยศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับนักเขียนนิยายวายที่เป็นผู้หญิงทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพจำนวน 10 คน อาทิ minnitmint,  Nigiri-Sushi, หนูแดง และซอฟท์ครีม โดยจะมีการนำเนื้อหาในนิยายมาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Content analysis) เพื่อหาความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดนักเขียนนิยายวายขึ้นมา และหามุมมองของนักเขียนที่มีต่อการเขียนนิยายวาย 

'การอ่าน' และ 'ครอบครัว' เป็นจุดเริ่มต้นของผู้หญิงที่กลายมาเป็นนักเขียนนิยายวาย 

'นักเขียนมักมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นนักอ่าน' ผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ช่วยยืนยันประโยคนี้ได้แน่นอนค่ะ ผู้วิจัยสนใจศึกษา 'ต้นทุน' ของนักเขียน อยากรู้ว่าก่อนที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะกลายมาเป็นนักเขียนนิยายวาย พวกเธอมีประสบการณ์ มีความรู้อะไรถึงมาเขียนนิยายได้ แล้วจากผลการศึกษาก็พบว่า ในจำนวนนักเขียนทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่ล้วนมีพื้นฐานการอ่านที่ดี มีใจรักการอ่าน และอ่านหนังสือกันมาตั้งแต่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุนด้านการอ่านจากครอบครัวนั่นเอง นี่จึงเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญมากๆ ของการเริ่มต้นการเป็นนักเขียน 

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย

ทัศนะของครอบครัวส่งผลต่อการเป็นนักเขียนนิยายวาย 

ครอบครัวมีผลต่อการเป็นนักเขียนนิยายวายหรือไม่? ต้องบอกก่อนว่าสังคมวายแต่ก่อนนั้น เคยเป็นสังคมปิดมาก่อน ดังนั้นสาววาย และนักเขียนนิยายวายส่วนใหญ่ จึงไม่นิยมเปิดเผยตัวตนต่อผู้อื่น ซึ่งต่างกับสังคมในยุคปัจจุบัน ที่นักเขียนนิยายวาย และสาววาย กล้าเปิดเผยตัวตนมากขึ้น โดยจากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า เมื่อครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่คอยสนับสนุนในด้านการอ่าน ทัศนะของครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อ และหล่อหลอมความคิดได้ นักเขียนหญิงเหล่านี้จึงมีความคิดที่เปิดกว้าง และรับได้ถึงความแตกต่างที่มีมากกว่าแค่เพศหญิงหรือเพศชาย ซึ่งเป็นผลที่สะท้อนมาจากการเลี้ยงดู และทัศนะของคนในครอบครัว ที่ทำให้พวกเธอมีความคิดที่แตกต่างและอยากทำในสิ่งที่ชอบ

ประสบการณ์จากการอ่าน และความรู้จากสถาบันการศึกษา 

จากหัวข้อข้างต้น เราจะเห็นว่าการสนับสนุนด้านการอ่านจากครอบครัว และทัศนะของคนในครอบครัว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเป็นนักเขียนได้ ปัจจัยต่อมาที่จะช่วยส่งเสริมการเป็นนักเขียนต่อมา ก็คือ การศึกษา และประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านนั่นเอง แน่นอนว่าทุกอาชีพสามารถเป็นนักเขียนได้ แต่ความรู้พื้นฐานในด้านภาษา หรือความรู้ที่จำแนกเฉพาะบุคคลนั้น ไม่สามารถส่งต่อกันได้ง่ายๆ หากนักเขียนมีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถนำมาต่อยอดในการเขียนนิยายให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นได้ รวมถึงประสบการณ์จากการอ่านของนักเขียนก็เป็นการชี้นำแนวทางนิยายที่จะเขียนต่อไปในอนาคตได้ด้วย เนื่องจากนักเขียนมักเขียนในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด ดังนั้น จากผลการศึกษา จึงแสดงให้เห็นว่านิยายวายสามารถเขียนได้หลากหลายแนวทาง และหลากหลายอาชีพ รวมถึงมีสไตล์การเขียนและมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนักเขียนเองด้วย  

ผู้หญิงกับนิยายวาย : ท้าทายเรื่องอุปสรรคของเพศเดียวกัน  

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า แรงจูงใจที่ทำให้ผู้หญิงมาเขียนนิยายวายมาจากปัจจัย 3 ข้อหลัก ได้แก่ ความท้าทาย ความชอบของคนเขียน และการเพิ่มอำนาจให้เพศหญิง โดยแรงจูงใจแรกเรื่อง 'ความท้าทาย' มีประเด็นเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หญิงหลายคนที่เลือกจะเขียนนิยายวายจึงมองประเด็นเรื่องเพศเป็นส่วนสำคัญ เพราะความเป็นชายกับชายทำให้เกิดความน่าสนใจเรื่องอุปสรรคที่เกิดจากการรักเพศเดียว ซึ่งจะมีความท้าทายมากกว่านิยายรักชายหญิง เพราะนิยายโดยทั่วไป สามารถเล่นเรื่องฐานะ ความต่างชั้น หรือรูปแบบความรักแบบใดก็ได้ ซึ่งนิยายชายรักชายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน แต่เพิ่มเติมเรื่องของเพศเข้าไปได้อีกประเด็นหนึ่ง นี่จึงเป็นความท้าทายที่ทำให้ผู้หญิงอยากเขียนนิยายวายและกลายมาเป็นนักเขียนนิยายวาย 

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย

ผู้หญิงกับนิยายวาย : ความชอบของคนเขียนส่งผลต่อจุดยืนในสังคม 

แรงจูงใจที่สองมาจาก 'ความชอบของคนเขียน' ผู้วิจัยอธิบายว่า ทัศนคติของคนเขียนที่มีต่อชายรักชายส่งผลต่อความชอบความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน เนื่องจากนักเขียนหญิงที่ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติในแง่บวกจากเพื่อน คนรอบข้าง หรือนักแสดง ที่เป็นชายรักชาย รวมทั้งครอบครัวที่ไม่มีอคติต่อชายรักชาย จนนำไปสู่การชื่นชอบบุคคล และหมายรวมถึงชายรักชายทั้งหมด จนกลายเป็นแรงกระตุ้นที่อยากให้สังคมชายรักชายสามารถเปิดเผยตัวตนได้ในสังคม รวมถึงตัวนักเขียนนิยายวาย และสาววาย โดยอาศัยพื้นที่ของนิยายวายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแง่คิด และมุมมอง

ผู้หญิงกับนิยายวาย : การเพิ่มอำนาจให้เพศหญิงผ่านการต่อสู้ของตัวละคร

แรงจูงใจที่สามเป็น 'การเพิ่มอำนาจให้เพศหญิง' เนื่องจากนิยายวายเป็นนิยายที่แสดงอำนาจผ่านนักเขียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ตีความได้ว่าผู้หญิงที่เขียนนิยายวาย เขียนนิยายเพื่อลดอำนาจของเพศชายลงให้มีความทัดเทียมกับเพศของคนเขียน และแสดงอำนาจที่เหนือกว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ชายทั้งสองคนดำเนินเรื่องตามที่นักเขียนหญิงต้องการได้ ผ่านสื่อกลางซึ่งก็คือนิยายวายที่เขียนโดยผู้หญิง ถือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของผู้หญิงที่มีต่อเพศชาย เป็นการต่อสู้ผ่านตัวละครนั่นเอง 

แก่นเรื่องนิยายวาย เน้นให้ความรักของชายกับชายสามารถเกิดขึ้นได้จริง ยอมรับได้ และเป็นไปได้ในสังคม  

จากการศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่องของนิยายวาย พบว่า นิยายวายส่วนใหญ่มีแก่นเรื่องที่คล้ายกันอย่างหนึ่ง คือ เรื่องของการไม่กีดกัน รังเกียจ หรือมองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องผิดปกติจากสังคม นักเขียนหญิงมักจะเขียนนิยายวายให้ความรักของชายกับชายเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ยอมรับได้ และเป็นไปได้ในสังคม ซึ่งผู้วิจัยพบแก่นเรื่องนี้ในนิยายทุกเรื่องของนักเขียนหญิงที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์จากการอ่าน ครอบครัว และการศึกษา สามารถหล่อหลอมให้นักเขียนหญิงเหล่านี้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นด้านบวกกับกลุ่มชายรักชาย และอยากนำเสนอปัญหาเรื่องผ่านนิยายวายเหล่านี้ 

กระแสนิยายวาย นักเขียนนิยายวาย และสาววายที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า คนที่เป็นสาววายและมีความชื่นชอบในกลุ่มชายรักชายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีโอกาสพัฒนาตัวเอง หรือผันตัวไปเป็นนักเขียนนิยายวายได้ จากการมีต้นทุนเดิมที่สั่งสมอยู่แล้ว ได้แก่ ความชอบในการอ่าน และทัศนคติในแง่บวกต่อกลุ่มชายรักชาย ซึ่งสาววายเหล่านี้ อาจเริ่มมาจากความชื่นชอบศิลปิน หรือตัวบุคคลมาก่อน และอยากเขียนนิยายวายในแบบที่ชอบ จนกลายมาเป็นนักเขียนนิยายวายได้ ทั้งนี้ มีนิยายที่ปรากฏในสื่อออนไลน์จำนวนมาก เช่น นิยายวายในเว็บเด็กดี ทำให้นักอ่านสามารถเข้าถึงนิยายวายได้ง่ายกว่าแต่ก่อน ส่งผลให้กระแสนิยายวายยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเกิดนักอ่านที่เป็นสาววาย รวมถึงนักเขียนนิยายวาย เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลา และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย

พี่แนนนี่เพนเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้อ่านบทความนี้ จะต้องมีหลายความคิด และหลายความสงสัยเกิดขึ้นแน่นอน ที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ในฉบับ MAME นี้ อาจไม่ครอบคลุมถึงจุดเริ่มต้นการเป็นนักเขียนนิยายวายของทุกคน แต่เราสามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้ว่า ผู้หญิงที่กลายมาเป็นนักเขียนนิยายวายนั้น ล้วนมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย และเป็นกลุ่มคนที่จุดประกายให้คนในสังคมได้มองเห็นอุปสรรคความรักระหว่างเพศเดียวกันมากขึ้น ผ่านการอ่านนิยายวาย หรือผ่านการดูซีรีส์วายที่สร้างมาจากนิยายวาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้สังคมชายรักชายในปัจจุบัน มีพื้นที่ในสังคม และได้รับการยอมรับมากขึ้น 

พี่แนนนี่เพน
 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
อ้างอิงข้อมูลจาก วิทยานิพนธ์ “ผู้หญิงกับการสร้างนวนิยายชายรักชาย” สามารถอ่านได้เพิ่มเติมได้ที่ http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis

http://unsplash.com

เปิดวิทยานิพนธ์ 'MAME' เผยที่มาของผู้หญิงหัวใจ 'วาย (Yaoi)' ผ่านอาชีพนักเขียนนิยายชายรักชาย

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nannypen

พี่แนนนี่เพน - ผู้เขียน

สาวเหนือที่มีความสุขกับการเขียนนิยาย และเชื่อว่านิยายให้อะไรดีๆ กับสังคมเสมอ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #นิยายวาย #MAME #สาววาย #นักเขียนนิยายวาย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?