ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คณะวิทย์ สาขาคณิต สาขาสถิติ เรียนแล้วทำงานอะไร?? No 1294216

guest
New member

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อยากทราบว่า...

คณะวิทยาศาสตร์
-สาขาคณิตศาสตร์
-สาขาสถิติประยุกต์
-สาขาเทคโนโลยีอาหาร

เรียนอะไรบ้างคะ

และเมื่อจบออกมาแล้ว จะทำงานประเภทไหน

สามารถทำงานอะไรได้บ้างคะ

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

47 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  pang
  pang 203.144.180.65
  21 เม.ย. 52 08:28 น.
  ใช่ๆเราก้ออยากรู้อ่ะ แล้วสายศิลป์คำนวณอย่างเราจะแอด...เข้าได้มั้ยอ่ะ...อยากรู้อยากรู้8
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ตรี สถิติ บางมด
  ตรี สถิติ บางมด 58.9.49.168
  7 พ.ค. 52 23:10 น.
  นักสถิติ

  ลักษณะเนื้อหาวิชา
                   เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติ และวิธีทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผล ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการประกันภัย สถิติธุรกิจ เป็นต้น

  แนวทางการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
                   การเข้าศึกษาสาขาวิชาสถิติในสถาบันการศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีทั้งในสถาบันประเภทจำกัดจำนวนรับ และไม่จำกัดจำนวนรับ (มหาวิทยาลัยเปิด) โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเภทจำกัดจำนวนรับจะต้องผ่านคัดเลือกของทบวง- มหาวิทยาลัย หรือผ่านการสอบคัดเลือก ระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้ในคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) วท.บ. (สถิติ) ถ้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะได้รับวุฒิการศึกษาสถิติศาสตรบัณฑิต

  การศึกษาต่อหลังจบปริญญาตรี
                   สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ จะสามารถศึกษาต่อในสาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ลักษณะงาน
                  งานทางด้านสถิติจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและวชาญทางด้านสถิติ เนื่องจาก วิชาสถิติแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น สถิติทั่วไป การวิจัยดำเนินงานประกันภัย ประชากรศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นงานต่าง ๆ ที่นักสถิติสามารถปฏิบัติได้ ได้แก่
  1. การวางแผนเพื่อการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบ ตีความ สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดย อาศัยวิธีการทางสถิติ
  2. วางแผนการทดลองต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
  3. ทำงานวิจัยทางด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์-สถิติ และการพิสูจน์อันประกอบกันเป็นมูลฐานแห่งสถิติ และพัฒนา ระเบียบวิธีทางสถิติ
  4. จัดทำระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  5. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนา กำลังคน เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ
  6. การควบคุมคุณภาพสินค้า โดยอาศัยหลักการทางสถิติ
  7. นำความรู้ทางด้านการพยากรณ์ มาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์แนวโน้มการขึ้น ลงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การพยากรณ์จำนวนประชากรของประเทศ เป็นต้น
  8. คำนวณเบี้ยประกันภัย และเงินสำรองให้กับบริษัทประกันภัย
  9. วชาญในงานสถิติสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติการเกษตร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ตรี
  ตรี 58.9.49.168
  7 พ.ค. 52 23:12 น.
  (ต่อ)

  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
                 มีความถนัดและสนใจด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา และ ตัดสินใจได้ มีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา มีความละเอียดรอบคอบและ มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนมีเหตุผล ชอบคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความสนใจข้อมูลเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์                

  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า ต้องผ่านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อ เข้าศึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับสถิติ ในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา สถิติศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                    งานวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย โปรแกรมสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์หุ้น

  แนวทางในการประกอบอาชีพ
  1. ทำงานในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ทั้งในโรงเรียน สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัย
  และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน เป็นต้น
  2. ทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เก็บสถิติและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชากร เศรษฐกิจและสังคม หรือ ทำงานในหน่วยงานที่ต้องการนักวิชาการสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น สนง.สถิติแห่งชาติ, กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, กรมอนามัย, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้า, บริษัทปิโตรเคมีต่างๆ
  3. ทำงานการวิจัย ทางอุตสาหกรรมการเกษตร การปกครอง ทางสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ
  4. ทำงานด้านการประกันสังคม และการประกันภัย
  5. ทำงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบระบบข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ ม.เกษตรศาสตร์, จุฬาฯ, นิด้าฯ หรือ สาขาสถิติประยุกต์ที่
  ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น และม.ศิลปากร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ดีดีดี
  ดีดีดี 125.25.7.244
  11 พ.ค. 52 19:56 น.
  เรียนจบสถิติประยุกต์จะหางานยากมั๊ยคะ
  พี่ๆที่ทราบช่วยตอบหน่อยนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคับ
  ได้ความรู้มากเลย
  ผมติดสอบสัมภาษณ์ มข. คณะวิทย์ สาขาสถิตินี่แหละ
  กำลังหาข้อมูลอยู่เลย
  ขอบคุณอีกครั้งคร๊าบบบบบบบบบบบบบ

  PS.  [FC FT Island]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  - -
  12 ม.ค. 53 19:49 น.
  เรา ติด ม.ธรรมศาสตร์ คณะ วิท สาขา สถิติ

  ไม่รู้จะเอาดี ป่าว อ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  อ้อย
  อ้อย 124.122.165.31
  11 พ.ค. 53 08:37 น.
  แอดติดคณะวิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ ลาดกระบังอ่ะค่ะ

  จะไปสัมภาษพรุ่งนี้แร้วอ่ะ
  ....
  ตื่นเต้นๆจังค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  บวบคุง
  บวบคุง 118.172.247.61
  11 พ.ค. 53 10:57 น.
  ผมติดแอด คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ แม้โจ้

  สัมภาษณ์พรุ่งนี้เหมือนกัล

  55+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ใมใ
  ใมใ 118.172.153.11
  9 ธ.ค. 53 16:44 น.
  เราติด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ ของ ม.น. อ่า

  แต่พ่อแม่กลัวว่าจบไปแล้วไม่มีงานที่มั่นคงอ่า

  ลังเลอยู่เลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เด็กดี
  เด็กดี 180.180.181.197
  8 ม.ค. 54 19:40 น.
  ผมติด สถิติ มช. ยังเลอยู่เลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  นารี
  นารี 125.26.40.110
  11 ม.ค. 54 22:07 น.
  ขอบคุณมากๆๆค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ก้อย
  ก้อย 182.93.147.26
  6 พ.ค. 54 21:40 น.
  แอดมิดชั่นติดที่ มน. กลัวเรียนแล้วไม่มีงานทำ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ก้อ
  ก้อ 182.93.147.26
  6 พ.ค. 54 22:18 น.
  พี่ช่วยบอกหนูหน่อยนะค่ะ  จะได้ตัดสินใจถูกค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  Little
  Little 125.26.59.32
  7 พ.ค. 54 20:10 น.
  ติดม.น กลัวเรียนไม่ไหวจังคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เด็กน้อย
  เด็กน้อย 180.183.145.69
  12 ก.ค. 54 10:30 น.
  เห้ยทำไมมีแต่สาขา สถิติหงะ คณิตศาสตร์หายไปใหน + +
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  น้องปุ้ย
  น้องปุ้ย 49.230.166.153
  22 ต.ค. 54 10:14 น.
  ชอบคณะนี้ เลยลงรอบรับตรงเลย ดีไหมคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  m&m
  22 ต.ค. 54 21:47 น.
  ได้ ที่ มจธ. อ่ะค่ะ กลัวเรียนไม่ได้อ่ะ แต่ลงไปแล้ว T^T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  jin
  jin 110.49.235.214
  8 พ.ค. 55 10:58 น.
  เราแอดติด วิทย์-สถิติ ที่ม.นเรศวรอ่ะ  มีใครติดเหมือนเราบ้าง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  พอลลี่
  พอลลี่ 111.84.168.11
  13 พ.ค. 55 10:41 น.
  เราติดสถิติ ยู ม.นเรศวร กลัวเรียนไม่ไหวจัง แต่คิดที่จะไปเรียนแล้วก้อจะต้องสู้จนขาดใจ  สู้โว้ยยยยยยยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  aim
  27 พ.ค. 55 19:47 น.
  ตอนนี้เรียนจะขึ้นปี 2 แล้ว   ยังไม่แน่ใจเลยค่ะ  ><

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1294216
ชื่อกระทู้ : คณะวิทย์ สาขาคณิต สาขาสถิติ เรียนแล้วทำงานอะไร??

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: