[คำอ่าน+แปล] fake love -bts(방탄소년단) [ยินดีให้แชร์]

วิว
#bts #fake love
[Intro: V, Jungkook]

널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้
 
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ซึลพอโท คีปึน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้กำลังเศร้าแค่ไหนก็แสร้งมีความสุขได้
 
널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้ครับ
 
아파도 강한 척 할 수가 있었어
อาพาโท คังฮัน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้เจ็บปวดเพียงใดผมก็แสร้งเข้มแข็งได้
 
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ซารังงี ซารังมันนือโร วันพยอกฮากิล
ผมหวังว่ารักจะสมบูรณ์ได้ด้วยรัก

내 모든 약점들은 다 숨겨지길
แน โมทึน ยังจอมทึลรึน ทา ชุมกยอจีกิล
ข้อผิดพลาดของผมทุกอย่างถูกซ่อนปิดไว้

이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어
อีรวอจีจี อันนึน กุมซกเคซอ พีอุล ซู ออบนึน คีวอซซอ
ผมปลุกดอกไม้นั้นทีี่ไม่มีวันจะเบิ่งบานในความฝันรู้ที่จะไม่เป็นจริงนัั้น

[Hook: Jimin, Jin]

I'm so sick of this
ผมเหนื่อยเหลือเกิน
Fake love, fake love, fake love
กับ-ความรักจอมปลอมนี่
I'm so sorry but it's
ผมขอโทษนะ 

Fake love, fake love, fake love
แต่มันก็แค่ความรักจอมปลอม


[Verse 1: RM, RM & JungkookJ-Hope]

I wanna be a good man just for you
ผมอยากจะเป็นผู้ชายที่ดีเพื่อคุณ

세상을 줬네 just for you
เซซังงึล จวอซเซ just for you
ผมมอบโลกทั้งใบให้คุณ
 
전부 바꿨어 just for you
จอนพู พากยอซซอ just for you
เปลี่ยนทุกอย่างก็เพียงเพื่อนคุณ
 
Now I don't know me, who are you?
ตอนนี้ผมเป็นใครผมก็ยังไม่รู้เลย
 
우리만의 숲 너는 없었어
อุรีมันอึย ชุพ นอนึน ออบซอซอ
ในป่าของเราแต่ไม่มีคุณ
 
내가 왔던 route 잊어버렸어
แนกา วัททอน route อิจจอ พอรยอซซอ
เส้นทางที่ผมเลือก ผมลืมไปแล้ว

나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어
นาโท แนกา นูกูยอซนึนจีโท ชัล โมรือเก ทเวซซอ
ตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร

거울에다 지껄여봐 너는 대체 누구니
กออุลเรทา จีกอลยอบวา นอนึน แทเช นูกูนี
มองไปในกระจกแล้วก็ถามว่านายเป็นใคร
 
[Pre-Chorus: Jimin, Jin]
널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้
 
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ซึลพอโท คีปึน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้กำลังเศร้าแค่ไหนก็แสร้งมีความสุขได้
 
널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้ครับ
 
아파도 강한 척 할 수가 있었어
อาพาโท คังฮัน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้เจ็บปวดเพียงใดผมก็แสร้งเข้มแข็งได้
 
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ซารังงี ซารังมันนือโร วันพยอกฮากิล
ผมหวังว่ารักจะสมบูรณ์ได้ด้วยรัก

내 모든 약점들은 다 숨겨지길
แน โมทึน ยังจอมทึลรึน ทา ชุมกยอจีกิล
ข้อผิดพลาดของผมทุกอย่างถูกซ่อนปิดไว้

이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어
อีรวอจีจี อันนึน กุมซกเคซอ พีอุล ซู ออบนึน คีวอซซอ
ผมปลุกดอกไม้นั้นที่ไม่มีวันจะเบิ่งบานในความฝันรู้ที่จะไม่เป็นจริงนั้น

[Chorus: Jungkook, V]

Love you so bad, love you so bad
รักคุณนี่มันแย่จริงๆ

널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
นอล วีแฮ เยปึน คอจิซซึล พิชจอแน
ปั้นคำโกหกสวยหรูไปเพื่อคุณ
 
Love you so mad, love you so mad
รักคุณนี่มันบ้าจริงๆ

날 지워 너의 인형이 되려 해
นัล ชีวอ นออึย อินฮยองงี ทวีรยอ แฮ
ลบตัวผมออกไปให้กลายเป็นเพียงตุ๊กตาของคุณ
 
Love you so bad, love you so bad
รักคุณนี่มันแย่จริงๆ

널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
นอล วีแฮ เยปึน คอจิซซึล พิชจอแน
ปั้นคำโกหกสวยหรูไปเพื่อคุณ
 
Love you so mad, love you so mad
รักคุณนี่มันบ้าจริงๆ

날 지워 너의 인형이 되려 해
นัล ชีวอ นออึย อินฮยองงี ทวีรยอ แฮ
ลบตัวผมทิ้งไปให้กลายเป็นเพียงตุ๊กตาของคุณ

[Hook: Jimin, Jin]
 
I'm so sick of this
ผมเหนื่อยเหลือเกิน
 
Fake love, fake love, fake love
กับ-ความรักจอมปลอมนี่
 
I'm so sorry but it's
ผมขอโทษนะ 

Fake love, fake love, fake love
แต่มันก็แค่ความรักจอมปลอม
[Verse 2: RM, Suga]

Why you sad? I don't know 난 몰라
why you sad? I don't khow นัน มลรา
ทำไมคุณถึงเศร้าล่ะ ผมไม่รู้เลย
 
웃어봐 사랑해 말해봐
อุซซอบวา ซารังแฮ มัลแฮบวา
ยิ้มสิครับแล้วก็พูดว่า ฉันรักคุณ
 
나를 봐 나조차도 버린 나
นารึล บวา นาโชจาโท  พอริน นา
มองมาที่ผมสิ ผมที่แทบจะไม่เหลือตัวตนของตัวเองอยู่แล้ว
 
너조차 이해할 수 없는 나
นอโชจา อีแฮฮัล ซู ออบนึน นา
ผมที่คุณน่ะ มันไม่เข้าใจอะไรเลย
 
낯설다 하네 니가 좋아하던 나로 변한 내가
นัจชอลทา ฮาเน นีกา  โชฮาทอน นาโร พยอนฮัน แนกา
ผมไม่ชินกับการที่คุณบอกว่าผมมันแค่คนที่คุยเคยชอบเลยว่ะ
 
아니라 하네 예전에 니가 잘 알고 있던 내가
อานีรา ฮาเน เยชอนเน นีกา ชัล อัลโก อิซทอน แนกา
คุณบอกว่าผมมันไม่ใช่ผมคนเก่าที่คุณเคยรู้จักมาก่อน
 
아니긴 뭐가 아냐 난 눈 멀었어
อานีคิน มวอคา อานยา นัน นุน มอรอซซอ
นี่มันหมายความว่ายังไง ผมแทบจะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้ว

사랑은 뭐가 사랑 It's all fake love
ซารังงึน มวอกา ซารัง It's all fake love
รัก? รักบ้าอะไรวะ ทั้งหมดมันก็แค่รักจอมปลอม

[Bridge: Jungkook, Jin]

(Woo) I don't know, I don't know, I don't know why
ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าทำไม

(Woo) 나도 날 나도 날 잘 모르겠어
นาโท นัล นาโท นัล ชัล โมรือเกซซอ
ผมไม่รู้ว่าตัวน่ะ ตัวเอวน่ะเป็นใคร

(Woo) i just know i just know i just know why
ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละ พึ่งรู้ว่าทำไม

Cuz its all fake love, fake love, fake love
ก็เพราะทั้งหมดนี่มันก็แค่รักจอมปลอม

[Chorus: Jungkook, Jimin]
 
Love you so bad, love you so bad
รักคุณนี่มันแย่จริงๆ

널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
นอล วีแฮ เยปึน คอจิซซึล พิชจอแน
ปั้นคำโกหกสวยหรูไปเพื่อคุณ
 
Love you so mad, love you so mad
รักคุณนี่มันบ้าจริงๆ

날 지워 너의 인형이 되려 해
นัล ชีวอ นออึย อินฮยองงี ทวีรยอ แฮ
ลบตัวผมออกไปให้กลายเป็นเพียงตุ๊กตาของคุณ
 
Love you so bad, love you so bad
รักคุณนี่มันแย่จริงๆ

널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
นอล วีแฮ เยปึน คอจิซซึล พิชจอแน
ปั้นคำโกหกสวยหรูไปเพื่อคุณ
Love you so mad, love you so mad
รักคุณนี่มันบ้าจริงๆ

날 지워 너의 인형이 되려 해
นัล ชีวอ นออึย อินฮยองงี ทวีรยอ แฮ
ลบตัวผมทิ้งไปให้กลายเป็นเพียงตุ๊กตาของคุณ
[Hook: Jimin, Jin]

I'm so sick of this
Fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's
Fake love, fake love, fake love
[outro: V, Jungkook,jin,jimin]
 
널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ซึลพอโท คีปึน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้กำลังเศร้าแค่ไหนก็แสร้งมีความสุขได้
 
널 위해서라면 난
นอล วีแฮซอรามยอน นัน
ถ้าเพื่อคุณแล้ว ผมทำได้ครับ
 
아파도 강한 척 할 수가 있었어
อาพาโท คังฮัน ชอก ฮัล ซูกา อิซซอซอ
ต่อให้เจ็บปวดเพียงใดผมก็แสร้งเข้มแข็งได้
 
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ซารังงี ซารังมันนือโร วันพยอกฮากิล
ผมหวังว่ารักจะสมบูรณ์ได้ด้วยรัก

내 모든 약점들은 다 숨겨지길
แน โมทึน ยังจอมทึลรึน ทา ชุมกยอจีกิล
ข้อผิดพลาดของผมทุกอย่างถูกซ่อนปิดไว้

이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어
อีรวอจีจี อันนึน กุมซกเคซอ พีอุล ซู ออบนึน คีวอซซอ
ผมปลุกดอกไม้นั้นที่ไม่มีวันจะเบิ่งบานในความฝันรู้ที่จะไม่เป็นจริงนั้น
 
talk เห้ออ เพลงดีงามมากๆๆๆๆ เว่อร์ แพคจองกุกติดตามาก555
เครดิต haneun565 
หากจะนำไปใช่โปรดใส่เครดิตให้ครบด้วยนะคะ คอมเม้นขอก่อนนิดนึงก็ดีเนอะ
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป