ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ No 901708


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

แนวคิดทางจิตวิเคราะห์

แนวคิดทางจิตวิเคราะห์นั้นเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของซิกมันต์ ฟรอยต์ ซึ่งผู้สำเร็จวิชาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนา ปี ค.ศ.  1881 และได้ประกอบอาชีพเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทและผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตใจ ฟรอยต์ แบ่งจิตของคนเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1.       จิตสำนึก คือสภาพที่มีสติ รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรอยู่

2.       จิตใต้สำนึก หรือรจิตกึ่งรู้สำนึก คือสภาพที่ไม่รู้ตัวในบางขณะ เช่น กระดิกเท้า ผิวปาก ฮัมเพลง โดยไม่รู้ตัว

3.       จิตไร้สำนึก เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลย

กลุ่มนี้เน้นความสำคัญในเรื่องจิตไร้สำนึก ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางจิตหรือ

ระบบประสาท จิตสำนึกเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมแทบทุกอย่าง ซึ่งจิตรู้สำนึกเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถ้าเปรียบกับน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ จิตรู้สำนึกเป็นเหมือนน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ และจิตไร้สำนึกมีจำนวนมาก ซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ เปรียบเสมือนน้ำแข็งใต้น้ำ ความเชื่อนี้มีผู้ต่อต้านมากในช่วงแรก ๆ แต่แนวคิดของกลุ่มนี้ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ในการบำบัดรักษาอาการผิดปกติทางจิต ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางบุคลิกภาพ

 

โครงสร้างของจิต

                ฟรอยต์ ได้อธิบายดครงสร้างของจิตเป็น 3 ลักษณะคือ

1.       อิด (Id) หมายถึง ส่วนของจิตที่ไม่รู้สึกตัว เป็นพลังของจิตไร้สำนึก ที่คอยบงการมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆไปตามอารมณ์ ตามแรงปรารถนาต่าง ๆ ที่พึ่งต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นพลังฝ่ายต่ำ อาทิเช่นอารมณ์โลภ โกรธ หลง กิเลส ตัณหา ราคะ เป็นต้น

หน้าที่ของ อิด (Id) 3 ลักษณะดังนี้

1)      สร้างแรงขับสัญชาตญาณ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

2)      กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความพึ่งพอใจ ดังนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของ (Id) จึงมีพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน หยาบคาย แข็งกระด้าง เห็นแก่ตัว โหดร้าย ทารุณ

3)      เป็นแกนกลางของบุคลิกภาพของบุคคล

               

2.       อีโก้(Ego) หมายถึงโครงสร้างของจิตในส่วนที่มีเหตุผลคอยควบคุม บงการให้ (Id) ทำงาน

ไปตามเหตุผล

หน้าที่ของ อีโก้ (Ego) 3 ลักษณะดังนี้

1)      ควบควบคุมแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับหลักของความเป็นจริง (Principle of reality) ใช้หลักของความเป็นจริงมาคอยควบคุมหลักแห่งความพอใจ (Principle of reality) ควบคุมมิให้ความต้องการที่เกิดจากพลังของ Id ในสิ่งที่ไม่ประสงค์ของสังคมปรากฏออกมา

2)      ผ่อนคลายความทุกข์เนื่องความกดดัน ระงับความขัดแย้งระหว่างความต้องการเพื่อสนองความพอใจของตน (Id)  กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งทำให้เราเกิดความทุกข์ร้อน กระวนกระวาย อาจรุนแรงถึงการเป็นโรคจิต ดรคประสาทได้

3)      ทำให้บุคคลเป็นผู้มีวุฒิภาวะ (Maturity) คือสะสมความสามารถ รู้จักตน พึ่งตนเองได้เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากความเป็นจริงภายนอก( External relity)

 

3.       ซูบเปอร์อีโก้ (Supre Ego) หมายถึง โครงสร้างของจิตในส่วนที่เกี่ยวกับมโนธรรมคือความ

ดี ความชั่วที่บุคคลปฏิบัติในขอบเขตบรรทัดฐานของสังคม

                หน้าที่ของ ซูบเปอร์อีโก้ (Supre Ego)

แก้ปมด้อยรของพัฒนาการทางเพศ และสร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคม

 

สรุป

                ทฤษฎีแนวจิตวิเคราะห์

1.       วิธีการศึกษาของฟรอยต์ มีลักษณะจินตนาการที่หาคำศัพท์ ที่ไม่เหมือนกับนักจิตวิทยาคนอื่น ๆ มาอธิบายจิตของมนุษย์ และสามารถอธิบาย อาการผิดปกติทางจิตใจได้อย่างน่าสนใจ

2.       ฟรอยต์เชื่อว่า ทฤษฎีที่เขานำเสนอนั้นเป็นความจริง เพราะผลของการวิเคราะห์และการบำบัดซึ่งผู้มีอาการผิดปกติทางจิต สอดคล้องกับทฤษฎี แต่วิธีการยืนยันข้อมูลของฟรอยต์ ยังไม่เป็นระบบเหมืนการทดสอบทฤษฎีด้วยวิธีการทดลองให้เห็นจริงในห้องทดลองปฏิบัติการ  วิธีนี้ไม่ได้กระทำกับคนทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับผู้ผิดปกติทางจิตเพียงอย่างเดียว และไม่เคยนำทฤษฎีมาใช้ทดสอบกับผู้มีจิตปกติ

3.       แมทลิน ได้สรุปแนวคิดของฟรอยต์ว่า ประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่บุคคลมีผลกรกะทบต่อพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่มาก กระบวนการจิตไร้สำนึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคลร่วมถึง ความขัดแย้งต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มาก

ทฤษฎีของฟรอยต์ส่วนใหญ่ เน้นหนักไปทางบุคลิกภาพ และการรักษาผู้ป่วยทางจิต และ

ปัจจุบันจิตแพทย์ยังใช้ทฤษฎีของฟรอยต์ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆเช่น การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ และเทคนิควิธีแนวปัญญานิยม เพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนความคิดของคนไข้ให้เหมาะสมขึ้น

 

 

 

 


PS.  เวลาเรารู้สึกเหงา เคยถามโลกมั้ยว่า เหงาเหมือนผมหรือป่าว

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 04:05 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

91 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  มก.
  13 ก.ค. 50 17:28 น.
  จะเอามาโพสทำไมเนี้ย ไม่ได้จะทำรายงานซะหน่อย

  ต้องเป็นเด็กจิตวิทยาแน่เรย

  เราก็เดะจิตน๊า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  hvfylgs
  hvfylgs 203.92.92.42
  29 มี.ค. 51 01:02 น.
  <a href= http://www.britney.com/granny-sex-0#1 >granny sex best pics</a>[url=http://www.britney.com/granny-sex-0#1]granny sex best pics[/url]<a href= http://www.britney.com/shemale-sex#1 >shemale sex free galleries</a>[url=http://www.britney.com/shemale-sex#1]shemale sex free galleries[/url]<a href= http://www.britney.com/web-cam-sex#1 >web cam sex</a>[url=http://www.britney.com/web-cam-sex#1]web cam sex[/url]<a href= http://www.britney.com/paris-hilton-sex-tape#1 >paris hilton sex tape</a>[url=http://www.britney.com/paris-hilton-sex-tape#1]paris hilton sex tape[/url]<a href= http://www.britney.com/free-pedo-porn-movie#1 >free pedo porn movie best</a>[url=http://www.britney.com/free-pedo-porn-movie#1]free pedo porn movie best[/url]<a href= http://www.britney.com/bbw-sex#1 >bbw sex</a>[url=http://www.britney.com/bbw-sex#1]bbw sex[/url]<a href= http://www.britney.com/latina-sex#1 >latina sex</a>[url=http://www.britney.com/latina-sex#1]latina sex[/url]<a href= http://www.britney.com/britney-spears-bikini#1 >britney spears in a bikini</a>[url=http://www.britney.com/britney-spears-bikini#1]britney spears in a bikini[/url]<a href= http://www.britney.com/britney-spears-dress-games#1 >britney spears dress up games free</a>[url=http://www.britney.com/britney-spears-dress-games#1]britney spears dress up games free[/url]<a href= http://www.britney.com/bad-credit-student-loan-here#1 >bad credit student loan</a>[url=http://www.britney.com/bad-credit-student-loan-here#1]bad credit student loan[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  iyhmnhm
  iyhmnhm 202.28.27.3
  1 เม.ย. 51 19:47 น.
  <a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69663#1 >atheros ar5bxb63 driver download</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69663#1]atheros ar5bxb63 driver download[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69664#1 >download aspire 5315 xp drivers online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69664#1]download aspire 5315 xp drivers online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69665#1 >acer aspire 5315 driver download</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69665#1]acer aspire 5315 driver download[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69666#1 >acer 5315 driver download</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69666#1]acer 5315 driver download[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69667#1 >download free acer aspire 5315 driver best</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69667#1]download free acer aspire 5315 driver best[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69668#1 >acer aspire 5315 driver</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69668#1]acer aspire 5315 driver[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69669#1 >acer aspire 5315 winxp drivers download</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69669#1]acer aspire 5315 winxp drivers download[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69670#1 >acer 5315 drivers online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69670#1]acer 5315 drivers online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69671#1 >biography on xavier naidoo in english online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69671#1]biography on xavier naidoo in english online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69672#1 >math jingles</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69672#1]math jingles[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  xsmicge
  xsmicge 97.81.19.227
  2 เม.ย. 51 03:04 น.
  <a href= http://www.britney.com/buspar-online#1 >buspar</a>[url=http://www.britney.com/buspar-online#1]buspar[/url]<a href= http://www.britney.com/doxycycline-online#1 >doxycycline online</a>[url=http://www.britney.com/doxycycline-online#1]doxycycline online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69687#1 >america: home of the brave land that i love essay</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69687#1]america: home of the brave land that i love essay[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69688#1 >fifa manager 08 cd-key free</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69688#1]fifa manager 08 cd-key free[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69689#1 >fifa manager 08 crack online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69689#1]fifa manager 08 crack online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69690#1 >fifa manager 08 cd key free</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69690#1]fifa manager 08 cd key free[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69691#1 >chubby land online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69691#1]chubby land online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69692#1 >secretaries in short skirts stockings</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69692#1]secretaries in short skirts stockings[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69693#1 >secretary legs online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69693#1]secretary legs online[/url]<a href= http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69694#1 >travian graphic pack online</a>[url=http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?u=69694#1]travian graphic pack online[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ahqooki
  ahqooki 202.89.40.90
  4 เม.ย. 51 20:57 น.
  <a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190890#1 >order fioricet</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190890#1]order fioricet[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190891#1 >adipex</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190891#1]adipex[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190892#1 >order xanax</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190892#1]order xanax[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190893#1 >buy phentermine</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190893#1]buy phentermine[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190894#1 >tramadol</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190894#1]tramadol[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190895#1 >valium online</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190895#1]valium online[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190896#1 >zoloft</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190896#1]zoloft[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190898#1 >buy hydrocodone</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190898#1]buy hydrocodone[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190899#1 >buy ephedra online</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190899#1]buy ephedra online[/url]<a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190900#1 >buy ambien</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=190900#1]buy ambien[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  cheap cialis online
  cheap cialis online 61.153.145.106
  6 เม.ย. 51 02:33 น.
  http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191013
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  paxil
  paxil 155.136.224.10
  7 เม.ย. 51 01:52 น.
  http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191015
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  order paxil
  order paxil 205.158.108.196
  7 เม.ย. 51 01:52 น.
  http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191015
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  diazepam online
  diazepam online 212.175.133.27
  8 เม.ย. 51 08:58 น.
  <a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191016 >buy diazepam online</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191016]buy diazepam online[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  xgfebpw
  xgfebpw 201.17.58.99
  10 เม.ย. 51 10:00 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/very_short_skirts#1 >very short skirts online</a>[url=http://us.cyworld.com/very_short_skirts#1]very short skirts online[/url]<a href= http://us.cyworld.com/short_skirt_gallery#1 >Best short skirt gallery</a>[url=http://us.cyworld.com/short_skirt_gallery#1]Best short skirt gallery[/url]<a href= http://us.cyworld.com/coach_handbags#1 >Coach Handbags Cheap</a>[url=http://us.cyworld.com/coach_handbags#1]Coach Handbags Cheap[/url]<a href= http://us.cyworld.com/gucci_timberland_boo#1 >gucci timberland boots</a>[url=http://us.cyworld.com/gucci_timberland_boo#1]gucci timberland boots[/url]<a href= http://us.cyworld.com/cheap_timberland_boo#1 >cheap timberland boots online</a>[url=http://us.cyworld.com/cheap_timberland_boo#1]cheap timberland boots online[/url]<a href= http://us.cyworld.com/britney_games#1 >britney spears dress up games</a>[url=http://us.cyworld.com/britney_games#1]britney spears dress up games[/url]<a href= http://us.cyworld.com/watch_my_wife#1 >watch my wife</a>[url=http://us.cyworld.com/watch_my_wife#1]watch my wife[/url]<a href= http://us.cyworld.com/i_like_to_watch_my_w#1 >Best i like to watch my wife</a>[url=http://us.cyworld.com/i_like_to_watch_my_w#1]Best i like to watch my wife[/url]<a href= http://us.cyworld.com/feet_in_stosks_tickl#1 >feet in stocks tickling online</a>[url=http://us.cyworld.com/feet_in_stosks_tickl#1]feet in stocks tickling online[/url]<a href= http://us.cyworld.com/mortgage_loan#1 >Best mortgage loan refinancing in Britain</a>[url=http://us.cyworld.com/mortgage_loan#1]Best mortgage loan refinancing in Britain[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  Best Xanax online overnight shipping
  Best Xanax online overnight shipping 202.115.130.23
  12 เม.ย. 51 01:57 น.
  <a href= http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191023#1 >xanax online overnight shipping</a>[url=http://forums.megagames.com/forums/member.php?u=191023#1]xanax online overnight shipping[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  no credit check student loan
  no credit check student loan 189.62.25.88
  12 เม.ย. 51 11:07 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/no_credit_check_loan#1 >No Credit Check Student Loan Online</a>[url=http://us.cyworld.com/no_credit_check_loan#1]No Credit Check Student Loan Online[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  bad credit student loan
  bad credit student loan 62.57.30.22
  13 เม.ย. 51 18:04 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/credit_student_loan#1 >bad credit student loan</a>[url=http://us.cyworld.com/credit_student_loan#1]bad credit student loan[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  Buy Bactrim
  Buy Bactrim 190.1.28.150
  14 เม.ย. 51 17:36 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/Bactrim#1 >bactrim</a>[url=http://us.cyworld.com/Bactrim#1]bactrim[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  aricept
  aricept 87.236.197.157
  15 เม.ย. 51 21:33 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/Aricept#1 >Buy Aricept</a>[url=http://us.cyworld.com/Aricept#1]Buy Aricept[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  buy adderall
  buy adderall 20.137.18.52
  16 เม.ย. 51 13:12 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/Adderall_Buy#1 >Buy Adderall Online</a>[url=http://us.cyworld.com/Adderall_Buy#1]Buy Adderall Online[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  Buy Tenuate without prescription
  Buy Tenuate without prescription 59.42.247.59
  16 เม.ย. 51 22:32 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/Buy_Tenuate >Buy Tenuate Online</a>
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  high risk personal loans
  high risk personal loans 61.153.145.106
  18 เม.ย. 51 02:59 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/HIGH_RISK_LOANS#1 >High Risk Personal Loans Onine</a>[url=http://us.cyworld.com/HIGH_RISK_LOANS#1]High Risk Personal Loans Onine[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  need 5000 loan overnight
  need 5000 loan overnight 60.191.194.26
  18 เม.ย. 51 15:33 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/5000_LOAN_OVERNIGHT#1 >Need 5000 loan overnight Online</a>[url=http://us.cyworld.com/5000_LOAN_OVERNIGHT#1]Need 5000 loan overnight Online[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  Nationwide Home Mortgage Loan Company Online
  Nationwide Home Mortgage Loan Company Online 72.22.77.72
  19 เม.ย. 51 04:19 น.
  <a href= http://us.cyworld.com/MORTGAGE_LOAN_COMPAN#1 >Nationwide Home Mortgage Loan Company</a>[url=http://us.cyworld.com/MORTGAGE_LOAN_COMPAN#1]Nationwide Home Mortgage Loan Company[/url]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 901708
ชื่อกระทู้ : แนวคิดทางจิตวิเคราะห์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: