Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
ไปหน้าพรีแอดฯ รอบ 1

โค้งสุดท้าย! 4 เดือนก่อนสอบจริง เร่งสปีดทำคะแนน
พร้อมสู้ TCAS รอบ 2-5 และ กสพท ไปด้วยกัน

ลองสนามวัดความพร้อมก่อนสอบจริง TCAS62/63
เปิด 60 สนามใน 52 จังหวัดทั่วประเทศ!

ลองสนามวัดความพร้อมก่อนสอบจริง TCAS62/63

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

29

ภาษาอังกฤษ 08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย Farose
Academy

09

ภาษาไทย 09.50-11.20 น.

ข้อสอบโดย อ.ปิง
DA'VANCE

19

สังคมศึกษา 12.05-13.35 น.

ข้อสอบโดย อ.ปิง
DA'VANCE

39

คณิต 1 (วิทย์) 13.55-15.25 น.

ข้อสอบโดย สถาบันกวดวิชา
คณิต ครู Sup'K

หรือ*

89

คณิต 2 (ศิลป์) 13.55-15.25 น.

49

ฟิสิกส์ 15.45-17.15 น.

ข้อสอบโดย We By
The Brain

หรือ*

99

วิทย์ฯ ทั่วไป 15.45-17.15 น.

ข้อสอบโดย พี่แบงค์
Eureka!

อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561

เลือกสอบ

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

59

เคมี 08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย เคมีก้า

69

ชีววิทยา 10.00-11.30 น.

ข้อสอบโดย We By
The Brain

01-03

วิชาเฉพาะแพทย์ 12.30-16.45 น.

ข้อสอบโดย พี่หมออ้น
infopress

- จัดสอบครบทั้ง 3 ฉบับ
- ระหว่างฉบับ มีเวลาพักในห้องสอบ 15 นาที
- แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ เภสัชฯ รอบ กสพท

เลือกสอบ

GAT + PAT1

85

GAT
ความถนัดทั่วไป
(เชื่อมโยง+อังกฤษ) 08.00-11.00 น.

ข้อสอบโดย พี่ขลุ่ย

พี่แนน
Enconcept

- ข้อสอบใหม่ ออกให้สำหรับรอบ 2/62
- เวลาสอบทับกับ* วิชาเคมี และ วิชาชีววิทยา

71

PAT1
คณิตศาสตร์ 12.30-15.30 น.

ข้อสอบโดย พี่ต้อม
Eureka!

- ข้อสอบใหม่ ออกให้สำหรับรอบ 2/62
- เวลาสอบทับกับ* วิชาเฉพาะแพทย์

รู้ลำดับความพร้อม
ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คลำดับ TCAS RANKING เทียบลำดับ คณะที่อยากเข้า และอันดับประเทศ, จังหวัด
ดูตัวอย่าง

แพคสอบหมอ
สมัครและเข้าสอบครบ 8 วิชา รับใบวิเคราะห์เพิ่ม 1 เซต ฟรี! เช่น ผลจำลอง 6 อันดับ กสพท, ตารางคำนวณคะแนน กสพท ฯลฯ ดูตัวอย่าง

ซื้อข้อสอบรอบ 1
หลังสมัครรอบ 2 แล้ว ซื้อข้อสอบเก่ารอบ 1
ย้อนหลัง GAT, PAT1-7 ได้ที่ หน้าซื้อข้อสอบ ตั้งแต่ 10 ส.ค. (ด่วน! มีจำนวนจำกัด)

รายชื่อน้องๆ
ที่ได้ Top 5 แต่ละวิชา
สนับสนุนทุนการศึกษาโดย แบรนด์ซุปไก่สกัด

TOP5 ภาษาไทย *

 • อภิชญา ลี้ละประเสริฐกุล
  คะแนน 92.00
  โยธินบูรณะ
 • จิรัชญา เกศสุระพันธ์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พศุตม์ สุภาวรรณ
  คะแนน 90.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์
  คะแนน 90.00
  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ธัญชนก สังข์นิมิต
  คะแนน 90.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ญาณิศา เจิมจรุง
  คะแนน 90.00
  สตรีวิทยา
 • ณัชกมล วิภาดาพรพงษ์
  คะแนน 90.00
  สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • บุณยานุช อธิวัฒนาไพบูลย์
  คะแนน 90.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP5 สังคมศึกษา *

 • กวินทิพย์ พงศ์ติยะไพบูลย์
  คะแนน 90.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัชราวดี สีตะสิทธิ์
  คะแนน 88.00
  สามเสนวิทยาลัย
 • นภาดา รัตนวิภาพงษ์
  คะแนน 86.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาณิศา ทองมี
  คะแนน 84.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ภัทรวดี ธนพิทักษ์
  คะแนน 84.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ภัทรจาริน ตันจาตุรนต์
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นราวิชญ์ สังเกตการณ์
  คะแนน 84.00
  พระปฐมวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน สังคมศึกษา ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP5 ภาษาอังกฤษ *

 • พัฒนชัย จงเลิศวราวศ์
  คะแนน 100.00
  อัสสัมชัญ
 • ฐิติภา ปลั่งพงษ์พันธ์
  คะแนน 100.00
  Homeschool
 • ธันย์ชนก ช่วยรัตนะ
  คะแนน 98.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณฐมน พลวิชัย
  คะแนน 98.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กัณฐลดา จันทภูมิ
  คะแนน 97.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชนกานต์ พาฬอนุรักษ์
  คะแนน 97.50
  รออัปเดต
 • ธีรัช เตมียสถิต
  คะแนน 97.50
  กำเนิดวิทย์
 • นงธัช อมรวิวัฒน์
  คะแนน 97.50
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิมพ์นฎา ธิติศักดิ์เมธี
  คะแนน 97.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP5 คณิต 1 (วิทย์) *

TOP5 คณิต 2 (ศิลป์) *

TOP5 ฟิสิกส์ *

 • ภาคิน ตันติวงศ์โกสีย์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฐิติ ชิวชรัตน์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัย
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีร์ธวัช อังควณิช
  คะแนน 84.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาจรีย์ คล้ายคลึง
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนชัย ชัยเวชสกุล
  คะแนน 84.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ภานุพงศ์ พุ่มพวง
  คะแนน 84.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • จักรพล นนทะนาคร
  คะแนน 84.00
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ศุภณัฐ บุญทรง
  คะแนน 84.00
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน ฟิสิกส์ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ
 • * อัปเดตวันที่ 25 ธ.ค. 61

TOP5 เคมี *

TOP5 ชีววิทยา *

TOP5 วิทย์ฯ ทั่วไป *

TOP5 GAT *

TOP5 PAT1 *

TOP5 วิชาเฉพาะแพทย์ *

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 2 มีนาคม 2562)
  - เกียรติบัตร ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้รับรางวัล ผ่านทางไปรษณีลงทะเบียน หากมีการตีกลับทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งอีกครั้ง ผู้รับรางวัลต้องติดต่อทางบริษัทและต้องชำระค่าบริการในการจัดส่งอีกครั้ง
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับเงินรางวัล
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัลทาง E-mail : thararat@dek-d.com
  - แจ้ง ชื่อ - นามสกุล วิชาที่ได้คะแนน TOP5 และรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯค่ะ
  - หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 0-2235-1524 ต่อ 242 (พี่แคท)

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

สอบได้หมด ม.6-5-4

ม.ปลาย, สายอาชีพ, เด็กซิ่ว อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครสอบได้เลย

เลือกวิชา+สนามสอบได้

สมัครกี่วิชาก็ได้ มีสนามสอบให้เลือก 60 สนามใน 52 จังหวัด ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

ช่วงเวลาที่พอดี

มีเวลาฟิตอ่านเต็มที่ตลอดปิดเทอม เพื่อลุยสอบตอน พ.ย. กระชับ 2 วันจบ

ได้ข้อสอบกลับบ้าน

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจากห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อได้ทันที

มีเฉลยละเอียดให้

ข้อไหนตอบอะไร ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้วันประกาศผล ปรินท์อ่านง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด
แข็ง-อ่อน ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน
(มีค่าบริการ *) พร้อมมีสิทธิ์โหลดเฉลย

* ขาดสอบ-ขอรับข้อสอบ จัดส่งทางไปรษณีย์ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
(ค่าบริการ+ค่าจัดส่งลงทะเบียน (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)

กลับ

สนามสอบ
60 สนาม 52 จังหวัด
สมัครก่อน ได้เลือกสนามก่อน!
*ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่ายต้อง สอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์แยกสนามสอบได้

สนามสอบอาจมีการอัพเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตาม
ข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ศึกษานารี

  ฝั่งธนฯ ใกล้สะพานพุทธฯ

 • รร.วัดนวลนรดิศ

  ฝั่งธนฯ ใกล้สี่แยกท่าพระ

 • ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทย์ฯ

  บางเขน

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  มีนบุรี

 • ม.รามคำแหง

  ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ

 • รร.ศรีบุณยานนท์

  จ.นนทบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  จ.ปทุมธานี

สนามสอบภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร. อุตรดิตถ์

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  Terminal 21 Korat

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สุรวิทยาคาร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • หนองบัวลำภู

  รร.หนองบัวพิทยาคาร

ภาคกลาง

 • นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พิบูลวิทยาลัย

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • อ่างทอง

  รร.สตรีอ่างทอง

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • ประจวบคีรีขันธ์

  รร.หัวหินวิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

 • นราธิวาส

  รร.นราสิกขาลัย

กลับ

ค่าสมัครสอบ

9 วิชาสามัญ ราคาต่อ 1 วิชา

125.-

วิชาเฉพาะแพทย์ ครบทั้ง 3 ฉบับ

450.-

GAT/PAT1 ข้อสอบออกใหม่!

185.-

ขาดสอบก็ได้ ข้อสอบ+เฉลย      
ใบวิเคราะห์ละเอียด ครบถ้วน

โปรโมชั่นพิเศษ!

ใหม่!

ฟิสิกส์ + เคมี + ชีว ปกติราคา 375.- ลดเหลือ

329.-เพียง 109.-/วิชา

แพ็คยอดนิยม

4 วิชาสามัญ ปกติราคา 500.- ลดเหลือ

429.-เพียง 107.-/วิชา

5 วิชาสามัญ ปกติราคา 625.- ลดเหลือ

529.-เพียง 105.-/วิชา

* วิชา GAT/PAT1 ไม่รวมอยู่ในโปรโมชัน

วิธีการสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอก เลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชาตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป
  ตรวจสอบ
  สนามที่ว่าง

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 7-eleven / K Plus / บัตรเครดิต

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็คสถานะชำระได้ที่ปุ่ม
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

กลับ

ปฏิทินโครงการ

2 ส.ค. 61

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ)

10 ส.ค. 61

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/ย้ายสนาม

16 ส.ค. 61

เปลี่ยนวิชาสอบ/ซื้อข้อสอบรอบ 2 (ปลายปี)/
ซื้อข้อสอบรอบ 1 (กลางปี)

12 ต.ค. 61

ปิดรับสมัคร เวลา 23.59 น.

14 ต.ค. 61

ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

31 ต.ค. 61

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

10 พ.ย. 61

สอบวันที่ 1

08.00 - 09.30 น. ภาษาอังกฤษ

09.50 - 11.20 น. ภาษาไทย

12.05 - 13.35 น. สังคมศึกษา

13.55 - 15.25 น. คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์)
คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)

15.45 - 17.15 น. ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11 พ.ย. 61

สอบวันที่ 2

08.00 - 09.30 น. เคมี

10.00 - 11.30 น. ชีววิทยา

12.30 - 16.45 น. วิชาเฉพาะแพทย์รวม


08.00 - 11.00 น. GAT ความถนัดทั่วไป

12.30 - 15.30 น. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

20 พ.ย. 61

ปิดระบบซื้อข้อสอบรอบ 2 (ปลายปี)

26 พ.ย. 61

เปิดระบบขาดสอบ - ขอรับข้อสอบ

18 ธ.ค. 61

ประกาศคะแนนสอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

พบกับกิจกรรมจัดสอบของ
#DekDPreAd 2 รอบ/ปี

พบกิจกรรม
#DekDPreAd
2 รอบ/ปี

GAT PATรอบ 1 (กลางปี)

สมัคร | มี.ค.

สอบ | มิ.ย.

ปิดรับสมัครพบกัน มี.ค. 63

9 วิชาสามัญ,
วิชาเฉพาะแพทย์
รอบ 2 (ปลายปี)

สมัคร | ส.ค.

สอบ | พ.ย.

สมัครสอบรอบ 2 (ปลายปี)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

กลับ

บรรยากาศวันสอบ
ครั้งที่ผ่านมา

กลับ

ตัวอย่างใบวิเคราะห์ผล

ตัวอย่าง

ใบตารางคะแนนสอบ

มีเทียบคะแนน กับคนที่อยาก
เข้าคณะเดียวกัน

ตัวอย่าง

ใบวิเคราะห์ผลสอบ

บอกจุดแข็ง-จุดอ่อน
ครบทุกวิชา

กลับ

บรรยากาศวันสอบ
ครั้งที่ผ่านมา

รางวัลสำหรับน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 5
สนับสนุนทุนการศึกษาโดย แบรนด์ซุปไก่สกัด

รางวัลที่ 1

ได้รับทุนการศึกษา
3,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 2

ได้รับทุนการศึกษา
2,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 3

ได้รับทุนการศึกษา
1,500 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 4 - 5

ได้รับทุนการศึกษา
1,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น และติดต่อในเวลาที่กำหนด

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า
ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

วิชาสามัญ ก็สำคัญ เพิ่มโอกาสติด

TCAS ยื่นได้หลายรอบ หลายมหา'ลัย

คณะใน TCAS รอบ 2,3,5 ใช้วิชาสามัญในการคัดเลือก

กสพท ใช้ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ สายวิชา GAT/PAT
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
89
คณิต 2
99
วิทย์
วิชาเฉพาะ
แพทย์
GAT PAT1
แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์
( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
วิศวกรรมศาสตร์
อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
การโรงแรม-ท่องเที่ยว
นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์,
สัตวศาสตร์

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้
 • มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก
 • ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญ สายวิทย์

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

เงื่อนไข #DekDPreAd

การทำรายการสมัคร
 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  4.1 เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  4.2 เลือกชำระผ่าน K Plus หรือ บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
  4.3 หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
 5. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 6. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร(จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน) ตามช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงเวลาสอบวันเสาร์บ่าย (คณิตศาสตร์1, คณิตศาสตร์2) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบวันเสาร์เย็น (ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบวันอาทิตย์เช้า (วิชาเคมี, ชีววิทยาและGAT) กรุณาติดต่อ Line @dekdPreAd
 • ช่วงเวลาสอบวันอาทิตย์บ่าย (วิชาเฉพาะแพทย์, PAT1) กรุณาติดต่อ Line @dekdPreAd

แก้ข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล,  โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การซื้อข้อสอบ

การซื้อข้อสอบรอบ 2 (ปลายปี)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งช่วงวิชา คณิต1/คณิต2 ,ฟิสิกส์/วิทย์ฯ ,เคมี ชีวะ/GAT ,วิชาเฉพาะแพทย์/PAT1 และต้องการซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกันสามารถขอซื้อข้อสอบได้ที่ หน้าซื้อข้อสอบ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2561 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบรอบ 2 ได้เฉพาะวิชาที่สอบเวลาเดียวกันกับวิชาที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบ EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าประกาศผลสอบ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล

การซื้อข้อสอบรอบ 1 (กลางปี) ย้อนหลัง

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อข้อสอบย้อนหลัง รอบ 1 (กลางปี)

 • ต้องทำการสมัครสอบของรอบ 2 (ปลายปี) ชำระเงินสำเร็จอย่างน้อย 1 วิชา
 • สามารถซื้อข้อสอบของรอบ 1 (กลางปี) ได้ทุกวิชา ที่ หน้าซื้อข้อสอบ (GAT ,PAT1 ,PAT2 ,PAT3 PAT4 ,PAT5 ,PAT6 PAT7.1 ,PAT7.2 ,PAT7.3 ,PAT7.4 ,PAT7.6 ,PAT7.7)
 • ราคาวิชาละ 135 บาท ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ต้องการส่ง EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ จัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุทุกวันศุกร์ เริ่มส่งวันแรกวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยและดูช่วงคะแนนได้ที่หน้าข้อมูลผู้สมัคร หลังจากชำระเงินค่าข้อสอบเรียบร้อยแล้ว
การเตรียมตัวเข้าสอบ

การแต่งกาย

 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละ ทั้งเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ

ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ

 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน  หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1 (ในหัวข้อการทำรายการสมัคร)
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้

กติกาในห้องสอบ

 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • เข้าสอบ วิชาสามัญ และ GAT PAT สายได้ไม่เกิน 30 นาที วิชาเฉพาะแพทย์ สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบภายหลัง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและถ่ายภาพ ขณะอยู่ในห้องสอบ  
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนตัวข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้เลย
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีทุจริตในห้องสอบ

 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร  ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • การทุจริตทุกกรณี ไม่สามารถรับข้อสอบที่สนามสอบได้ หากต้องข้อสอบในวิชาที่ทุจริต สามารถกดขอรับข้อสอบที่หน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61
ประกาศผล และดาวน์โหลดเฉลย
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเฉลย 18 ธันวาคม 2561
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง
การขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

  สามารถขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ในวันที่มีการสอบ 10-11 พ.ย. 61 สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง
  ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ ภายในเวลา 17.30 น.
 2. 1.1 ผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบของผู้สอบ
  1.2 สามารถรับข้อสอบได้ หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆเสร็จแล้ว 15 นาที
  1.3 ขาดสอบวันเสาร์ ก็สามารถไปรับในวันอาทิตย์ได้ ( กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด )
  1.4 หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที
 3. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น.
  (ค่าบริการ + ค่าจัดส่ง ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)

 4. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ในวันประกาศคะแนน 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป