Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

" สอบจริงมีโอกาสเดียว
จึงต้องพร้อมและมั่นใจ ทุกรายละเอียด "

Pre-Ad. สนามสอบจำลอง GAT PAT เสมือนจริง

GATPAT1PAT2PAT3PAT4PAT5NEW!PAT6
PAT7.1NEW!PAT7.2NEW!PAT7.3PAT7.4NEW!PAT7.6NEW!PAT7.7

รายชื่อน้องๆที่ได้ Top แต่ละวิชา

TOP5 GAT *

 • สิรภพ วนเวชกุล
  คะแนน 295.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ญาณิศา พิศาลายน
  คะแนน 292.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ใจฟ้า กาญจนจงกล
  คะแนน 285.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ติณณภัทร เหลืองวรานันท์
  คะแนน 285.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธันย์ชนก ช่วยรัตนะ
  คะแนน 285.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน GAT รวม ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP5 PAT1 *

TOP5 PAT2 *

TOP5 PAT3 *

TOP5 PAT4 *

TOP5 PAT5 *

 • อธิป คำคง
  คะแนน 227.50
  จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 • ธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล
  คะแนน 222.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อธิษฐ์ อู๋
  คะแนน 222.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปิยพรรดิ์ หวานแหลม
  คะแนน 222.50
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 • กานต์นรี เพทายบรรลือ
  คะแนน 217.50
  รออัปเดต
 • เวสารัช บาลเพียร
  คะแนน 217.50
  จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 • ช่วงคะแนน PAT5 วิชาชีพครู ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP5 PAT6 *

TOP5 PAT7.1 *

 • วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ
  คะแนน 195.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สรกฤช เวียงวิเศษ
  คะแนน 195.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัชชา สินคีรี
  คะแนน 189.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูรรินทร์ วิบูลย์จันทร์
  คะแนน 180.00
  สาธิต มศว. ประสานมิตร
 • พลพงษ์ ศิริพงษ์
  คะแนน 174.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กันต์ฤทัย เลิศอุตสาหกูล
  คะแนน 174.00
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • ช่วงคะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP5 PAT7.2 *

TOP5 PAT7.3 *

TOP5 PAT7.4 *

TOP5 PAT7.6 *

TOP5 PAT7.7 *

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

8.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

85

GAT
ความถนัดทั่วไป

(เชื่อมโยง+อังกฤษ) เหลืออีก 0 ที่นั่ง

พี่ขลุ่ย@AjKLUI

ครูพี่แนนEnconcept

13.00 - 16.00 น.
- 2 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
- ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ข้อสอบโดย

71

PAT1
ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

พี่ต้อม Eureka!

76

PAT6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

Engineer Tutor

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

8.30 - 11.30 น.
- 2 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
- ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ข้อสอบโดย

72

PAT2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

We By The Brain

75

PAT5
ความถนัดทางวิชาชีพครู

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

SociThai

13.00 - 16.00 น.
- 8 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
- ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ข้อสอบโดย

73

PAT3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

We By The Brain

74

PAT4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

Born To Be Art

77

PAT7.1
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

Pinnacle

78

PAT7.2
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

ZA-SHI ครูพี่กุ้ง

79

PAT7.3
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

ZA-SHI ครูพี่โฮม

80

PAT7.4
ความถนัดทางภาษาจีน

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

De-chine

82

PAT7.6
ความถนัดทางภาษาบาลี

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

TUT บาลีติวเตอร์

83

PAT7.7
ความถนัดทางภาษาเกาหลี

เหลืออีก 0 ที่นั่ง

Edu-tutors

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลในรอบบิลถัดไป หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง
  (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 25 สิงหาคม 2561)
  -เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลในรอบบิลถัดไป หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้องและต้องหักค่าทำธรรมเนียมในการโอนเงินรางวัล
  - เกียรติบัตร ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้รับรางวัล ผ่านทางไปรษณีลงทะเบียน หากมีการตีกลับทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งอีกครั้ง ผู้รับรางวัลต้องติดต่อทางบริษัท
  และต้องชำระค่าบริการในการจัดส่งอีกครั้ง
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฏาคม 2561 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับเงินรางวัล
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัลทาง E-mail : thararat@dek-d.com
  - แจ้ง ชื่อ - นามสกุล วิชาที่ได้คะแนน TOP5 และรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯค่ะ
  - หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 0-2235-1524 ต่อ 242 (พี่แคท)

เหตุผลที่ไม่ควรพลาดสนามนี้

สอบได้หมด ม.6-5-4

สายอาชีพ, เด็กซิ่ว
ก็สมัครสอบได้

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 23 วิชา จัดสอบ 2 รอบต่อปีการศึกษา สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 30 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

นำข้อสอบกลับไปฝึกได้

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจากห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใดได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้ในวัน
ประกาศผล

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด
แข็ง-อ่อน ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

มี SMS แจ้งกำหนดการ

ตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันประกาศผล

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน
(มีค่าบริการ *) พร้อมมีสิทธิ์โหลดเฉลย

* ขาดสอบ-ขอรับข้อสอบ จัดส่งทางไปรษณีย์ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
( ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง EMS (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ )

การสอบที่ทุกอย่างเสมือนจริง

หลายสนามที่จัดไว้
เป็นสนามสอบจริง สทศ.

สอบพร้อมกันทุกสนามทั่วประเทศ
ร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน
กติกาทุกอย่างเสมือนจริง

ข้อสอบออกใหม่ อิงสัดส่วนเนื้อหา
ความยาก เหมือนข้อสอบจริง
มีสรุปรูปแบบ-สัดส่วนข้อสอบจริงให้

กระดาษคำตอบ
รูปแบบกับวิธีฝนตอบเสมือนจริง

จริงจังทุกรายละเอียด

ข้อสอบเป็นรูปเล่มอย่างดี
เหมือนจริง หลังสอบนำกลับได้เลย

กระดาษคำตอบ OMR
คุณภาพเดียวกับสอบจริง

ผลสอบละเอียด เทียบความพร้อม
ของตัวเองเทียบกับผู้อื่น

ใบวิเคราะห์ผล แบ่งพาร์ท แบ่งบท
ให้เหมาะกับแต่ละวิชา

วิธีการสมัคร

2

กรอกข้อมูลผู้สมัคร

ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ ก็สมัคร
สอบได้ เพียงกรอกเลขบัตร
ประชาชนของผู้สอบ

3

เลือกวิชาและสนามสอบ

เลือกสมัครวิชาตั้งแต่ 1 วิชา
ขึ้นไป ตรวจสอบสนามที่ว่าง

4

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
ระดับชั้น คณะ มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า เบอร์ติดต่อ และอีเมล์

5

เลือกวิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระ
7-eleven หรือ บัตรเครดิต

6

ตรวจสอบสถานะ

รับใบชำระอีกครั้ง และเช็ค
สถานะชำระได้ที่ปุ่ม
หน้าข้อมูลผู้สมัคร

สนามสอบทั้ง 30 จังหวัด
สมัครก่อนได้เลือกสนามก่อน เลือกในขั้นตอนการสมัคร

ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน และ วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

สนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑล

เปิด 17,200 ที่นั่ง

 • รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 700 ที่นั่ง ใกล้ MRT หัวลำโพง
 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,500 ที่นั่ง ใกล้ BTS พญาไท
 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 1,700 ที่นั่ง ใกล้ BTS พญาไท
 • รร.ปทุมคงคา 2,000 ที่นั่ง ใกล้ BTS เอกมัย
 • รร.สารวิทยา 2,000 ที่นั่ง ใกล้ ม.เกษตรฯ บางเขน
 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม 1,100 ที่นั่ง ฝั่งธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า
 • รร.ชิโนรสวิทยาลัย 1,600 ที่นั่ง ตรงข้ามกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ
 • รร.พรตพิทยพยัต 1,800 ที่นั่ง ใกล้ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี 2,000 ที่นั่ง ใกล้ บางใหญ่และตลิ่งชัน
 • รร.สายปัญญารังสิต 1,800 ที่นั่ง ใกล้ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สนามสอบภาคกลาง

เปิด 3,300 ที่นั่ง

 • นครปฐม รร.ราชินีบูรณะ 1,400 ที่นั่ง
 • นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ 1,900 ที่นั่ง

สนามสอบภาคเหนือ

เปิด 12,100 ที่นั่ง

 • เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการเชียงใหม่ 1,500 ที่นั่ง
 • เชียงราย รร.สามัคคีวิทยาคม 2,200 ที่นั่ง
 • ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 2,300 ที่นั่ง
 • แพร่ รร.นารีรัตน์ 2,400 ที่นั่ง
 • พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม 2,000 ที่นั่ง
 • พะเยา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1,700 ที่นั่ง

สนามสอบภาคอีสาน

เปิด 18,000 ที่นั่ง

 • ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย 2,400 ที่นั่ง
 • อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ 1,700 ที่นั่ง
 • ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา 2,300 ที่นั่ง
 • อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล 2,000 ที่นั่ง
 • สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล 2,600 ที่นั่ง
 • นครราชสีมา Terminal 21 Korat 1,000 ที่นั่ง
 • บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 2,400 ที่นั่ง
 • เลย รร.เลยอนุกูลวิทยา 1,100 ที่นั่ง
 • ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ 1,800 ที่นั่ง
 • ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ 700 ที่นั่ง

สนามสอบภาคตะวันตก

เปิด 2,100 ที่นั่ง

 • ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ 2,100 ที่นั่ง

สนามสอบภาคตะวันออก

เปิด 4,800 ที่นั่ง

 • ชลบุรี รร.ชลกันยานุกูล 2,000 ที่นั่ง
 • ระยอง รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร 1,600 ที่นั่ง
 • ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี 1,200 ที่นั่ง

สนามสอบภาคใต้

เปิด 9,400 ที่นั่ง

 • สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฏร์ธานี 2,000 ที่นั่ง
 • นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช 1,700 ที่นั่ง
 • สงขลา-หาดใหญ่ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2,500 ที่นั่ง
 • ตรัง รร.วิเชียรมาตุ 1,500 ที่นั่ง
 • ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล 1,700 ที่นั่ง

สนามสอบจะมีการอัพเดตเพิ่มเติมและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดบนหน้าเว็บ

เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

บรรยากาศวันสอบ ครั้งที่ผ่านมา

ความเห็นจากผู้เข้าสอบจริง
ครั้งที่ผ่านมาทาง #dekdPreAd

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, พยาบาลฯ, สัตวฯ
3 วิทยาศาสตร์, อาหาร, การกีฬา, คอมพิวเตอร์, ICT
4 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
5 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
7 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
8 อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(พื้นฐานวิทย์)
อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
9 บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิทยาการจัดการ
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์
11 ศิลปกรรมศาสตร์, การออกแบบ,วิจิตรศิลป์,ดุริยางคศิลป์
12 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม (รูปแบบ 1)
13 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม (รูปแบบ 2)

หมายเหตุ

1อ้างอิงจากปีการศึกษา 2560

2คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

3โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS 62 เปิดสอบหลายวิชา ยกเว้นวิชา PAT7.5

4 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้
มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

รางวัลสำหรับน้องๆ ที่ได้คะแนน Top 5

รางวัลที่ 1

ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2

ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3

ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 4-5

ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

ตัวอย่างใบวิเคราะห์ผล

ตัวอย่าง ใบผลคะแนนสอบ
(มีเทียบคะแนน กับคนที่อยากเข้าคณะเดียวกัน)

กดเพื่อขยายภาพ

ตัวอย่าง ใบวิเคราะห์คะแนนวิชาที่สอบ
(บอกจุดแข็ง-จุดอ่อนครบทุกวิชา)

กดเพื่อขยายภาพ

กำหนดการสอบ

วันที่

รายการ

20 มี.ค. 61

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 11.00 น.
(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ)

27 มี.ค. 61

เริ่มเปิดแก้ไข / ย้ายสนาม / ซื้อข้อสอบ / สมัครสอบรอบ2 (ปลายปี) ล่วงหน้า

20 พ.ค. 61

ปิดรับสมัคร เวลา 23.59 น.
(ขยายจาก 17 พ.ค 61)

13 มิ.ย. 61

ประกาศที่นั่งสอบ

23 มิ.ย. 61

สอบวันที่ 1

08.30 - 11.30 น. GAT

13.00 - 16.00 น. PAT 1, PAT 6

24 มิ.ย. 61

สอบวันที่ 2

08.30 - 11.30 น. PAT 2, PAT 5

13.00 - 16.00 น. PAT 3, PAT 4,

PAT 7.1, PAT 7.2, PAT 7.3,

PAT 7.4, PAT7.6, PAT 7.7

30 มิ.ย. 61

ปิดระบบซื้อข้อสอบรอบ 1 (กลางปี) / ปิดระบบสมัครสอบรอบ2

24 ก.ค. 61

ประกาศคะแนน / ดูเฉลย / ดูผลการวิเคราะห์คะแนน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

พบกับกิจกรรมจัดสอบของ Dek-D 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 (กลางปี)
GAT PAT

 • สมัครมีนาคม
 • สอบมิถุนายน

รอบที่ 2 (ปลายปี)
9 วิชาสามัญ,
วิชาเฉพาะแพทย์

 • สมัครสิงหาคม
 • สอบพฤศจิกายน

สมัครล่วงหน้า ลดเพิ่ม 10%!
รายละเอียด

เงื่อนไข Dek-D's Pre-Ad.

เงื่อนไข Dek-D's Pre-Admission

การทำรายการสมัคร
 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบ ควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไข สนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุใน 24 ชั่วโมง จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 5. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  5.1 เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  5.2 เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
  5.3 หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
 6. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน) ตามช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงเวลาสอบวันเสาร์บ่าย (PAT1, PAT6) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบวันอาทิตย์เช้า (PAT2, PAT5) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบวันอาทิตย์บ่าย (PAT3, PAT7.1, PAT7.2, PAT7.3, PAT7.6, PAT7.7) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • วิชา PAT4 หากต้องการเปลี่ยนเข้า หรือ เปลี่ยนออก กรุณาติดต่อ Line : @dekdPreAd

แก้ข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล,  โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการเข้า, มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้า ได้ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การซื้อข้อสอบ

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง และต้องการข้อสอบวิชาอื่นๆในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน สามารถขอซื้อได้ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2560 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบได้เฉพาะวิชาที่สอบเวลาเดียวกันกับวิชาที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนวิชา
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบEMSเพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าประกาศผลสอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล
การเตรียมตัวเข้าสอบ

การแต่งกาย

 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละ ทั้งเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ

ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ

 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน  หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้

กติกาในห้องสอบ

 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • เข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบภายหลัง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและถ่ายภาพ ขณะอยู่ในห้องสอบ  
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนตัวข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้เลย
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีทุจริตในห้องสอบ

 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร  ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
ประกาศผล และดาวน์โหลดเฉลย
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเฉลย 24 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ที่หน้าเช็คสถานะ
  ในวันประกาศคะแนน 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
การขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

  สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง)

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ ช่วง 23-24 มิ.ย. สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบ แสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ ในวันสอบ ภายใน 17.00 น.
 2. 1.1 ผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบของผู้ที่ขอรับข้อสอบ
  1.2 สามารถรับข้อสอบได้ หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆเสร็จแล้ว 15 นาที ( กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด )
  1.3 ขาดสอบวันเสาร์ ก็สามารถไปรับในวันอาทิตย์ได้
 3. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง EMS (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
 4. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ที่หน้าเช็คสถานะ ในวันประกาศคะแนน 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ติดต่อ Call Center สอบถาม / แจ้งปัญหา
02-235-2451 ต่อ 242 ( จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. ) |
LINE : @dekdPreAd ( 24 ชม. )

สอบถาม 02-235-2451 ต่อ 242
(จ-ศ 9.00-18.00 น.)

LINE : @dekdPreAd ( 24 ชม. )