/>

รวม 19 ทุนเรียนต่อนอกจากมอดังทั่วโลก ส่งท้ายปี 2019 []

วิว


 
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D และแล้วก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2019 กันแล้วเนอะ แต่ก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่ วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนเรียนต่อนอกมาฝากอีกเช่นเคยครับ ตอนนี้มีทุนจากหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดเยอะมากกก มาดูกันว่าท้ายปีแบบนี้มีทุนอะไรที่น่าสนใจบ้าง ตามมาเลยจ้า 
 

 

ทุนเรียนต่อป.โทที่ Radboud University ประเทศเนเธอร์แลนด์         Radboud University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1923 ที่เมืองไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดสอนถึง 98 หลักสูตรทั้งในระดับป.ตรี-โท โดยมีนักศึกษามากถึง 22,000 กว่าคน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 11% เลยครับ นอกจากนี้ที่นี่โดดเด่นทางด้านงานวิจัยมากๆ และปี 2019 ก็ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 123 ของโลกด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มอบทุนการศึกษา “Radboud Scholarship Programme” ให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในระดับป.โท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
มูลค่าทุน : 
- ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียนเกือบ 80% โดยผู้ได้รับทุนจะจ่ายค่าเล่าเรียนในราคา 2,143 ยูโร (จากปกติ 11,471 ยูโร หรือ 12,645 ยูโร)
- ค่าวีซ่า และ Residence permit
- ประกันสุขภาพ และประกันภัยความรับผิดทางกฎหมาย (Liability insurance) ในระหว่างที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ 
 
ปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53933/ 

 

ทุนเรียนต่อป.โทเต็มจำนวน ที่ University of Oxford         ทุน The Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme เป็นส่วนหนึ่งของ Oxford Graduate Scholarships มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Weidenfeld-Hoffmann Trust เป็นจำนวน 60% ของค่าเล่าเรียน และทางมหาวิทยาลัยก็มอบทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 40% และสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2020-2021
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าครองชีพ (อย่างน้อย £15,009) โดยทุนจะมอบให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร
ปิดรับสมัคร : ภายในเดือนมกราคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53936/ 

 

ทุน MBA เต็มจำนวน เรียนต่อที่ Oxford University        Oxford Pershing Square Graduate Scholarships เป็นทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความโดดเด่นให้เข้าเรียนต่อในหลักสูตร 1+1 MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญา 2 ใบ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะได้เรียนหลักสูตร MBA ต่อในปีที่ 2 
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้ง 2 ปี และค่าครองชีพอย่างน้อย £15,009 ต่อปี
ปิดรับสมัคร : 31 ม.ค. 2563 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53944/ 

 

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส Franco-Thai 2020 เรียนป.โท-เอก        ทุนนี้เป็นทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเลือกศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาใดก็ได้
 
มูลค่าทุน :  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ
ปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53958/ 

 

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2563        ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50 - 60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ
 
มูลค่าทุน : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ การปฐมนิเทศ ค่าธรรมเนียมในการจัดและบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และการสัมมนา ที่พักและอาหารส่วนใหญ่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และเงินสำหรับใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมโครงการจะพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันที่สมัครเป็นผู้สนับสนุน
 
ปิดรับสมัคร : 24 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53959/ 

 

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ปี 2563        ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
 
มูลค่าทุน : ทุนเรียนต่อป.ตรี ปี 4, บรรจุราชการ, ทุนเรียนต่อ.โท ต่างประเทศ
ปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53961/ 

 

ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)        สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 5 ประเภททุน รวมกว่า 307 ทุน ได้แก่
 
1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)
4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 
5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
ปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53962/ 

 

ทุนเรียนต่อ Harbour.Space University และ UTCC        Harbour.Space University จากประเทศสเปน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้จัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท 1 ปีร่วมกันและยินดีมอบทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษา โดยสามารถเข้าเรียนได้ในสาขาวิชา Data Science, Interaction Design, Digital Marketing, High-Tech Entrepreneurship, FinTech และ Cyber Security หลักสูตรดังกล่าวจะมีการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพฯ และเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
 
มูลค่าทุน :
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน มูลค่า 22,900 ยูโร
- คลาสเรียน 3 ชั่วโมง/วัน ที่ Harbour.Space University
- โปรแกรมฝึกงาน 4 ชั่วโมง/วัน ที่ Harbour.Space University
- ค่าครองชีพ 6,000 ยูโร
 
ปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53969/ 

 

ทุน DAAD เรียนต่อป.โท หลักสูตรร่วมในสาขาภูมิศาสตร์
ที่ University of Bonn        ภาควิชาภูมิศาสตร์ University of Bonn และ United Nations University in Bonn ได้จัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท 2 ปีร่วมกัน คือ "Geography of Environmental Risks and Human Security" โดยตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา ทางหลักสูตรได้รับการสนับสนุนจาก German Academic Exchange Service (DAAD) ผ่านโครงการ EPOS ในการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ณ ประเทศเยอรมนี
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
ปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53985/ 

 

ทุนสนับสนุนป.ตรี ที่ Youngstown State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา        Youngstown State University หรือ YSU เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1908 ที่เมืองยังส์ทาวน์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “INTERNATIONAL UNDERGRADUATE GPA BASED SCHOLARSHIP” โดยจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีและเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษามูลค่า $1,000, $4,000 และ $7,000 โดยจะแบ่งตาม GPA ของผู้สมัคร
ปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/53993/ 

 

ทุนเรียนดีระดับป.โท จาก ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์         มหาวิทยาลัย Swiss Federal Institute of Technology หรือ ETH Zurich เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ถูกจัดอันดับว่าเป็น "มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก" อันดับ 7 ของ QS World University Rankings ในปี 2019 ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุน “Excellence Scholarship” และ “ETH-D Scholarship” ซึ่งเป็นทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 
มูลค่าทุน : ค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน 
ปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54004/ 

 

Global UGRAD ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา         สถานทูตอเมริกันประจําประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นําและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กําหนด) สําหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2020 หรือ Spring 2021
 
มูลค่าทุน : ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 1 เทอมในสหรัฐอเมริกา
ปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54011/ 

 

ประกวดเรียงความภาษาไทยระดับมัธยม
ชิงทุนไปทัศนศึกษาที่ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน!        สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมมือกันจัด “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้” โดยเป็นการจัดการประกวดเขียนเรียงความหรือสารคดีเป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไต้หวัน โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้ไปทัศนศึกษาที่ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน
 
มูลค่าทุน : ผู้ชนะการประกวดระดับละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล ทัศนศึกษาฟรีที่ไต้หวันเป็นเวลา 6 วัน 5 คืน
ปิดรับสมัคร : 27 ธ.ค. 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54015/ 

 

ทุนรัฐบาลอินเดีย (ICCR) ระดับตรี-โท-เอก ประจำปี 2020-2021        สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และแฟชั่น
 
มูลค่าทุน :
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
- ค่าที่พักรายเดือน
- ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่อปีการศึกษา
- ค่าการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์
- ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐจ่ายตามจริง
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 
ปิดรับสมัคร :  31 มกราคม 2563 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54039/ 

 

ทุนป.โท สาขาวรรณคดี ภาษา และวัฒนธรรม
University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์        University of Edinburgh มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของสกอตแลนด์ รวมถึงเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร ได้มอบทุน “Literature, Languages and Cultures Maters Scholarships” ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น และเข้าเรียนในปีการศึกษา 2020-2021
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนในโปรแกรมที่เลือกเรียน เรตนักศึกษาในประเทศ/EU เป็นเวลา 1 ปี (สูงสุด £10,700) สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนต่างเอง
ปิดรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2563 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54046/ 

 

ทุนเรียนต่อป.โท University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์        University of Twente เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มุ่งเน้นไปทางด้านเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เมือง Enschede ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี “University Twente Scholarship (UTS)” เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท    
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 - 25,000 ยูโร สำหรับหลักสูตร 1 ปี จำนวนประมาณ 50 ทุน
ปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54060/ 

 

ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Cyprus West University ประเทศตุรกี        Cyprus West University เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยตั้งอยู่ที่นอร์ทเทิร์นไซปรัส ประเทศตุรกี ที่นี่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 8 หลักสูตร จาก 4 คณะและอีก 1 วิทยาลัย ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาตรีหลากหลายทุนเลยครับ 
 
มูลค่าทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษา - ทุนเต็มจำนวน 
ปิดรับสมัคร : 4 มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54100/ 

 

ทุน UWC เรียนต่อมัธยมปลายที่ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563        องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา เชื้อชาติ หรือภูมิหลังของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ การศึกษา ทัศนคติ และ บุคลิกภาพ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และความใจกว้าง รับฟังความเห็นที่แตกต่าง โดยในปีนี้ทาง UWC Thailand มีทุนการศึกษาและโควตาที่นั่งเรียนให้น้องๆ ไปศึกษายังประเทศในเครือ มากกว่า 14 หน่วย 
 
ปิดรับสมัคร : 6 มกราคม 2563
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54125/ 

 

ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อจีน 'USTC Scholarship'        University of Science and Technology of China หรือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในเหอเฟย์ มณฑลอานฮุย ประเทศจีน อยู่ภายใต้การนำของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนโดยตรง และยังเป็นสมาชิกของ C9 League ซึ่งเทียบเท่ากับ Ivy League ของจีน และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญยาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในชื่อโครงการ 'USTC Scholarship' 
 
มูลค่าทุน :
- ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา
- ที่พักฟรี / ค่าที่พัก
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน : ป.ตรี 2,500 หยวน, ป.โท 3,000 หยวน, ป.เอก 3,500 หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ  

ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/54126/

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #ทุนรัฐบาล #เรียนต่อต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?