• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ภาค ก

หรือคุณหมายถึง