/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 58!! คณะวิทยาศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ (รอบ 2) []

วิว

           สวัสดีค่ะ ระหว่างรอผลแอดมิชชั่นแบบนี้ พี่แป้งก็ยังมีข่าวรับตรงมาฝาก เป็นรับตรงหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบ 2 ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ ซึ่งรับตรงนี้ไม่ต้องใช้ O-NET GAT PAT แต่จะมีเกณฑ์การคัดเลือกหรือใช้คะแนนอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 


>> คุณสมบัติของผู้สมัคร
         - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ทั้งในและต่างประเทศ (ได้รับรองจากกระทรวง-
           ศึกษาธิการ)
         - มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อ (และผ่านคุณสมบัติ 3 ใน 4 ข้อดังนี้)

 

         - ถ้ามีคุณสมบัติผ่าน 3 ใน 4 ข้อ (ขาด 1 ข้อ) ข้อที่ขาดคุณสมบัติต้องได้คะแนน
           ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

 


>> จำนวนรับเข้าศึกษา
         - สาขาเคมีประยุกต์ (2 แขนงวิชา) รับจำนวน   60  คน

>> การขอใบสมัคร
         - ขอใบสมัครได้ที่ BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ
           คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         - Email : learnbsac@gmail.com
         - ดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC/

>> วิธีการสมัคร
         - สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่
           BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558
           เวลา 8.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
         - สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครไปที่
           BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน
            2558
(นับวันประทับตราไปรษณีย์)

 


>> หลักฐานการสมัคร
         - ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
         - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         - ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
         - ใบรายงานผลการทดสอบ (ทั้ง 4 ข้อ)
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
         - ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงจนเอง พร้อมติดสแตมป์ 1 ซอง
         - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน


>> เกณฑ์ในการพิจารณา
         - คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   15  คะแนน
         - คะแนนวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์  25  คะแนน
         - คะแนนวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์  35  คะแนน
         - คะแนนสอบสัมภาษณ์  25  คะแนน


>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         - 23 มิถุนายน 2558

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
         - 6 กรกฎาคม 2558

>> อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Admission #รับตรง 58 #รับตรงหลังแอดฯ #รับตรงหลังแอด #หลังแอด 58 #รับตรงนานาชาติ 58 #จุฬาฯ นานาชาติ #รับตรง จุฬาฯ #นานาชาติ จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #รับตรงวิทยาศาสตร์ #เคมีประยุกต์ #นานาชาติ รอบ 2 #นานาชาติ รอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?