ซ่อน
แสดง

#Dek61 รู้ยัง! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10 []

วิว
     เย้....ยินดีกับน้อง ม.6 ทุกคนด้วยนะคะ ภารกิจของพวกคุณผ่านไป 1 ขั้น นั่นก็คือ การสอบทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น GAT PAT, O-NET, วิชาเฉพาะแพทย์, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย และ 9 วิชาสามัญ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย เรียกได้ว่า เป็นช่วงเดือนที่เหนื่อยล้ากันจริงๆ
 
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
     ขั้นตอนต่อไปสำหรับ ม.6 นั่นก็คือ การสมัครสอบในรอบต่างๆ ทั้งรอบที่ 3 รอบรับตรงทั่วไป รอบที่ 4 Admission และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ว่าต้องการจะสมัครสอบในรอบไหน เพราะในแต่ละรอบก็มีสาขาวิชา มีคณะ มีมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครที่แตกต่างกันไป นั่นก็เป็นสิ่งที่น้องๆ จะต้องศึกษาในละเอียดรอบคอบค่ะ
 
     สำหรับการสมัครในรอบที่ 4 หรือรอบ Admissions ซึ่งเป็นรอบที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ จากปีก่อน ทั้งวิธีการรับสมัคร องค์ประกอบในการพิจารณา และค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน จะมีเปลี่ยนก็แค่บางสาขาวิชาอาจจะไม่เปิดรับ หรือเปิดรับเพิ่มในปีนี้ จำนวนที่นั่ง และเพิ่มองค์ประกอบกลุ่มที่ 10 กลุ่มแพทยศาสตร์เข้ามาค่ะ
  
     การเพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มคณะที่ 10 ณ ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคณะแพทยศาสตร์จะเข้ามาเปิดรับในรอบแอดมิชชั่นนะคะ (ตอนนี้คือยังไม่มีเปิด) แต่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเกณฑ์คัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งสถาบันต่างๆ สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกของตนเองได้นั่นเอง ส่วนในอนาคตจะมีเปิดในรอบแอดมิชชั่นหรือไม่ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป

 
     ในช่วงนี้แม้ว่าระเบียบการการรับสมัครรอบ 4 Admissions ยังไม่ออก (คาดว่าจะออกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) น้องๆ ก็สามารถเตรียมความพร้อมในการสมัครได้ ด้วยการตรวจสอบองค์ประกอบในการพิจารณา และค่าน้ำหนักในการคิดคะแนนของคณะที่ต้องการจะสมัคร อย่ามัวรอช้า ตามพี่แนนนี่ไปดูกันเลยค่ะ
 
องค์ประกอบในการพิจารณารอบ Admissions
1. GPAX      20%
2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)       30%
3. GAT       10 – 50%
4. PAT        0 – 40%
 
องค์ประกอบในการพิจารณา แยกตามกลุ่มคณะ
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
1.2 ทันตแพทยศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
1.3 เภสัชศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์
     เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 6 บริหาร
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม
รูปแบบที่ 1
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
รูปแบบที่ 2
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์
     ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา
รูปแบบที่ 1
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
รูปแบบที่ 2
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์
     วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 1
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
รูปแบบที่ 2
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
**กลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์
<a href="https://www.dek-d.com/tag/Dek61 รู้ยัง/" class="hashtag" target="_blank">#Dek61 รู้ยัง</a>! ทปอ. เพิ่มองค์ประกอบคะแนนกลุ่มแพทย์ เป็นกลุ่มคณะที่ 10
 
     อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)
 
     น้องๆ อย่าลืมศึกษาองค์ประกอบดูอีกครั้งนะคะ คณะที่สนใจต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง แล้วแต่ละวิชาคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง เพราะหลายๆ คณะเกณฑ์รอบแอดมิชชั่นจะต่างจากรอบรับตรงที่น้องๆ ได้ผ่านมาแล้ว ดูให้เยอะจะได้เตรียมตัววางแผนต่อไปค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission #Admission61 #TCAS61 #TCAS รอบ4 #รอบ 4 Admission #องค์ประกอบ admission #ค่าน้ำหนัก admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?