ซ่อน
แสดง

11 จุดที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ O-NET ของ #dek61 vs. #dek62 []

วิว
     ก่อนหน้านี้พี่แนนนี่เคยนำเสนอปฏิทินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 และรูปแบบ พร้อมเนื้อหาข้อสอบ O-NET แต่ละวิชา ให้น้องๆ #dek62 ได้ศึกษากันไปบ้างแล้ว เรียกได้ว่า ปีนี้ สทศ. เปิดเผยเร็วมาก ทำให้น้องๆ มีเวลาเตรียมตัวเพิ่มมากขึ้น
 
11 จุดที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ O-NET ของ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 vs./" class="hashtag" target="_blank">#dek61 vs.</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
    การสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2561 นี้ จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม (พ.ศ.2562) เหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยจะจัดสอบ 2 วัน ทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ดังภาพนี้
 
11 จุดที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ O-NET ของ <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek61 vs./" class="hashtag" target="_blank">#dek61 vs.</a> <a href="https://www.dek-d.com/tag/dek62/" class="hashtag" target="_blank">#dek62</a>
 
     วันนี้พี่แนนนี่เลยจะพาน้องๆ มาเปรียบเทียบสาระการเรียนในแต่ละวิชา ว่าของปีการศึกษา 2561 จะมีความแตกต่างจากของปีก่อน (2560) อย่างไรบ้าง โดยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ รายวิชา/สาระการเรียนรู้ที่เพิ่มจำนวนข้อ และ รายวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ลดจำนวนข้อ ดังต่อไปนี้
 
รายวิชา/สาระการเรียนรู้ที่เพิ่มจำนวนข้อ
วิชา/สาระการเรียนรู้ O-NET 2560 (ข้อ) O-NET 2561 (ข้อ)
 ภาษาอังกฤษ
-ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 
6 11
 คณิตศาสตร์
-จำนวนและการดำเนินการ 4 6

รายวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ลดจำนวนข้อ
วิชา/สาระการเรียนรู้ O-NET 2560 (ข้อ) O-NET 2561 (ข้อ)
 ภาษาอังกฤษ
-ภาษาเพื่อการสื่อสาร 45 43
-ภาษาและวัฒนธรรม 17 15
-ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
 
12 11
 วิทยาศาสตร์
58 55
-สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 15 13
-ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 5 4
-สารและสมบัติของสาร 13 12
-กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 5 4
-ดาราศาสตร์และอวกาศ 4 3

     จะเห็นได้ว่าข้อสอบ O-NET ของทั้ง 2 ปีมีความแตกต่างกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตามให้น้องๆ ตรวจสอบรายละเอียดฉบับเต็มของเนื้อหาวิชาที่สอบอย่างรอบคอบอีกครั้งนึงด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #dek62 #onet #o-net #onet61 #o-net61 #onet60 #o-net60

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?