รวม 5 การสอบที่ไม่ได้อยู่ใน สทศ. แต่เจอใน TCAS เพียบ!! (พร้อมตัวอย่างรับตรงที่ใช้)


          สวัสดีค่ะ อย่างที่รู้ๆ กันแล้วว่า ในระบบ TCAS จะมีการใช้ข้อสอบกลางจาก สทศ. คือ O-NET, GAT PAT และวิชาสามัญ แต่ก็มีบางโครงการที่ไม่ได้ใช้วิชาจาก สทศ. ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน TCAS รอบ 1 และ 2 (อาจจะเจอในรอบ 3 บางแต่น้อยมาก)

          ข้อสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบจาก สทศ. ก็จะเป็นการวัดความสามารถเหมือนกัน ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่จะเป็นการสอบแบบเวอร์ชั่นอื่นคนละแบบกับ สทศ. วันนี้พี่แป้งมีมาฝากกันว่าข้อสอบไหนที่จะเจอบ้าง และจะเจอในโครงการไหนบ้าง พร้อมแล้ว ป่ะ!!

 

ข้อสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ
          ด้วยความที่เป็นภาษาสากล ทำให้มีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเยอะมาก ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งการสอบความสามารถภาษาอังกฤษนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรับตรงที่เป็นหลักสูตรนานาชาติและโครงการพิเศษ

ทดสอบ Icon ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้
ข้อสอบนานาชาติ >> TOEFL, IELTS, TOEIC, OOPT(Oxford Online Placement Test)
ข้อสอบของมหาวิทยาลัย >> CU-TEP, SWU-SET, KU-EPT, MU-TEST, KEPT, TU-GET

ทดสอบ Icon ตัวอย่างรับตรงที่ใช้
    ทดสอบ Icon รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ
    ทดสอบ Icon รอบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
    ทดสอบ Icon โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (รอบ Portfolio)
    ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว (รอบ Portfolio)


ข้อสอบ SAT
          ไม่ใช่ข้อสอบวันเสาร์แต่อย่างใดนะคะข้อสอบ SAT (อ่านว่า แซด หรือ เอสเอที ก็ได้) เป็นข้อสอบกลางของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา เป็นการสอบทั้ง Mathematics และ Reading & Writing คะแนนเต็มทั้งหมด 2,400 คะแนน (800 คะแนนต่อวิชา) ส่วนใหญ่ข้อสอบ SAT จะใช้ในหลักสูตรนานาชาติค่ะ

          หลายคนจะเห็นว่ามีทั้ง SAT I และ SAT II ใช่มั้ยคะ? คืองี้นะ ... SAT I เป็นเป็นข้อสอบแบบพื้นฐานแบบภาพรวม ส่วน SAT II จะเป็นแบบที่เลเวลอัพขึ้นมา เป็นคณิตเลเวล 2 และมีวิชาวิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (Physic, Chemistry, Biology) แยกออกมา ส่วนใหญ่จะใช้ในหลักสูตรนานาชาติที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ

ทดสอบ Icon ตัวอย่างรับตรงที่ใช้
    ทดสอบ Icon โครงการหลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ (รอบ Portfolio) เช่น สาขาเคมีบูรณาการ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล มศว (รอบ Portfolio)
    ทดสอบ Icon รอบ Portfolio คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ

 

ข้อสอบ BMAT
          BMAT มีชื่อเต็มๆ ว่า Biomedical Admission Test มาจากฝั่งสหราชอาณาจักรฯ (อังกฤษ) เป็นข้อสอบเพื่อสอบเข้าคณะแพทยฯ, ทันตแพทยฯ, สัตวแพทยฯ ซึ่งข้อสอบนี้เป็นที่รู้จักมากตอนที่เป็นระบบ TCAS หลายๆ สถาบันก็เลือกใช้ในการคัดเลือกรอบพอร์ต

ทดสอบ Icon ตัวอย่างรับตรงที่ใช้
    ทดสอบ Icon รอบ Portfolio หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์
    ทดสอบ Icon โครงการร่วมหลักสูตรแพทยศาสตรฯ มศว-ม.นอตติงแฮม
    ทดสอบ Icon รอบ Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยฯรามาฯ) ม.มหิดล


ข้อสอบวัดความถนัดภาษาอื่นๆ
          ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาสายภาษา จะมีการใช้ข้อสอบที่เป็นการสอบวัดระดับของภาษานั้นๆ ซึ่งเป็นข้อสอบกลางใช้ในระดับนานาชาติ อย่างเช่น ข้อสอบ HSK ภาษาจีน, ข้อสอบ JLPT ภาษาญี่ปุ่น, ข้อสอบ TOPIK ภาษาเกาหลี, ข้อสอบ Goethe-Zertifikat A2 ภาษาเยอรมัน, ข้อสอบ DELF ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการสอบเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องวัดที่สาขาสายภาษานิยมใช้ เพื่อวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้สมัคร
 

สอบแบบเทียบโอน
          ในหลายๆ โครงการใน TCAS เราจะเห็นศัพท์หนึ่งที่คุ้นตามากๆ เช่น IGCSE, GCSE, GCE , GED, O Level, A level ทำไมมันคล้ายๆ กันหมดเลย เหมือนกันหรอ? หรือยังไง? งั้นเดี๋ยวพี่แป้งสรุปให้ฟังค่ะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. IGCSE / GCSE / GCE (O Level) อันนี้เป็นการสอบเทียบวุฒิค่ะ กำหนดว่าจะต้องสอบผ่าน 5 วิชาในระดับ C ขึ้นไป การสอบเทียบนี้ให้สอบได้ตั้งแต่อายุ 14-16 ปี ถ้าสอบผ่านก็เหมือนเทียบเท่า ม.ปลาย ใช้ยื่นสอบมหาวิทยาลัย แต่มันยังไม่จบแค่นั้น ไปต่อข้อต่อไปค่ะ

2. IB / AS / A level (GCE) เป็นขั้นกว่าจากข้อ 1 ถ้าจะสอบในระดับนี้ต้องผ่านการสอบจากข้อ 1 มาแล้ว การสอบระดับนี้เปิดสอบสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป แบ่งเเป็นระดับ A-E ส่วนใหญ่จะรับที่ระดับ C ขึ้นไป แต่บางที่โหดหน่อยก็ขอแค่ระดับ A กับ B ค่ะ

3. GED เป็นอักหนึ่งการสอบเทียบของหลักสูตรต่างประเทศค่ะ สอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ คะแนนเต็มวิชาละ 800 คะแนน รวมทั้งหมดคือ 4000 คะแนน การสอบผ่านคือต้องสอบแต่ละวิชาได้ไม่น้อยกว่า 410 คะแนน รวม 2250 คะแนน

          การสอบเทียบข้อ 1 กับ 2 มาจากฝั่งสหราชอาณาจักรฯ ส่วนข้อ 3 มาจากฝั่งอเมริกา ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงศึกษาฯแจ้งว่าไม่ต้องนำวุฒิการสอบเทียบนี้ไปเทียบที่กระทรวงฯแล้ว สามารถใช้ยื่นสมัครในรับตรงได้เลย ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

ทดสอบ Icon ตัวอย่างรับตรงที่ใช้
    ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ Portfolio)
    ทดสอบ Icon คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ (รอบ Portfolio)
    ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (รอบ Portfolio)

          การสอบเหล่านี้ไม่ได้บังคับว่าต้องสอบทุกคน ถ้าใครเล็งรับตรงที่ใช้คะแนนเหล่านี้ก็ต้องสอบไว้เพื่อยื่นตอนสมัคร แต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องสอบค่ะ การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะ อยากให้จำไว้ว่า ความสำเร็จไม่ได้เป็นของคนที่เก่งที่สุด แต่เป็นของคนที่พร้อมที่สุด ขอให้น้องๆ โชคดีค่ะ :)

 

น้องๆ #dek62 #dek63 #dek64 ที่อยากติดตาม TCAS 62 มากขึ้น
พร้อมการติวตะลุยโจทย์จาก 3 ติวเตอร์ดัง

6 ตุลาคมนี้ ขอชวนน้องๆ ไปงาน 
Dek-D's TCAS on Stage ครั้งที่ 10 
ที่ฮอลล์ EH 106  จองบัตรง่ายที่ๆ เซเว่นอีเเลฟเว่นทุกสาขา หรือ Allticket.com 
รายละเอียด 
www.dek-d.com/tcas/onstage/
 
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562
พี่แป้ง
พี่แป้ง - Columnist นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด