/>

คณะแพทยฯ จุฬาฯ เปิดโครงการ "ผลิตแพทย์ 2 ปริญญา" เรียนแพทย์+วิศวะชีวเวช จบได้ใน 6 ปี! []

วิว
สวัสดีค่ะ วันนี้ (28 ก.พ.63) มีงานแถลงข่าวจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง การเปิดโครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี เท่ากับการเรียนหลักสูตรแพทยฯ ปกติเลยค่ะ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า "นับตั้งแต่ปี 2560 ทางสถาบันได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเพิ่มช่วงเวลาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือก วิชาที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น เพื่อให้นิสิตค้นพบตัวเอง รวมถึงเสริมสร้างความถนัดในด้านที่ตนเองต้องการ เช่น ด้านวิจัย ด้านบริหาร"

 

โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญานี้ จะเป็นการแบ่งเวลาเรียนจากหลักสูตรแพทยฯปกติ มาเรียนหลักสูตรปริญญาโทควบคู่กันไป โดยใช้เวลาจากวิชาเลือกเสรีและเวลาว่างอื่นๆ มาทำวิทยานิพนธ์ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะทางคอยจัดตารางและเป็นที่ปรึกษาในการเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ โดยแบ่งตารางการเรียนแต่ละชั้นปี ดังนี้

ชั้นปีที่ 1-2
เรียนระดับพรีคลินิก (พื้นฐานวิทยาศาสตร์ + พื้นฐานการแพทย์) ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติ ซึ่งทางคณะแพทยฯ จุฬาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดเมื่อปี 2560 จริงๆ ถ้ามั่นใจว่าจะเรียนป.โท สามารถเริ่มลงวิชาพื้นฐานที่จะเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมชีวเวชได้ค่ะ (หรือจะไม่ลงก็ได้)

ชั้นปีที่ 2
เรียนระดับพรีคลินิกต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติ ถ้านิสิตคนไหนสนใจการเรียน 2 ปริญญา ให้สมัครเข้าโครงการเพชรชมพู เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรปริญญาโท โดยจะมีอาจารย์หลักสูตรสหวิศวกรรมชีวเวชเป็นที่ปรึกษา

ชั้นปีที่ 3
เรียนระดับพรีคลินิกต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติ ควบคู่ไปกับการลงเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมชีวเวช เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อ

ชั้นปีที่ 4
เรียนระดับคลินิกในหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติ เมื่อนิสิตเรียนแพทยฯครบ 120 หน่วยกิต (ปี 1-3) มาแล้ว และเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมชีวเวชผ่านตรงตามเงื่อนไขแล้ว ก็จะมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรปริญญาโทต่อไป โดยในแต่ละปีจะรับประมาณ 30 ที่นั่ง ถ้าผ่านการคัดเลือก สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตได้เลย

**จริงๆ วิชาพื้นฐาน/วิชาเสรีของวิศวกรรมชีวเวช ไม่ได้บังคับว่าจะลงปีไหน ถ้าไม่ลงเรียนในปี 1-3 ก็สามารถมาลงเรียนปี 4 ได้ค่ะ **


ชั้นปีที่ 5-6
เรียนระดับคลินิกในหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติ ควบคู่ไปกับการทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวเวช

เมื่อจบปี 6 แล้ว ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียนครบหลักสูตรแพทยฯปริญญาตรี และทำวิทยาพนธ์+สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวเวช ได้รับ 2 ปริญญาไปพร้อมกันเลย ซึ่งในจำนวน 30 คนที่รับ จะมีทุนการศึกษาให้ ทั้งทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนโครงการเพชรชมพู รวมแล้ว 10 ทุน ซึ่งทุนในส่วนของปริญญาโทไม่ต้องใช้คืนค่ะ เป็นทุนให้เปล่าเลย

วิธีการเข้าศึกษาในโครงการนี้ก็คือ น้องๆ ต้องสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก่อน (ยกเว้นแพทย์ CPIRD) แล้วค่อยไปเลือกเข้าร่วมโครงการตอนปี 2 ค่ะ ซึ่งน้องๆ ที่กำลังเรียนคณะแพทยฯ จุฬาฯ ปี 1 และ 2 อยู่ตอนนี้ (ที่เรียนหลักสูตรปรับปรุงปี 2560) ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรปี 2560 ได้ปรับปรุงให้นิสิตมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นจากหลักสูตร สามารถเรียนควบกับหลักสูตรปริญญาโทได้

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ แต่ก็แอบโหดมากเหมือนกัน เพราะเป็นการเรียนและทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทไปพร้อมกับการเรียนแพทยศาสตร์ในหลักสูตรปกติ ถ้าใครสนใจเตรียมลงสมัครคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ใน TCAS 63 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่าน กสพท) ได้เลย!

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะแพทยศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา #สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช #วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต #วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?