หลังจากการชี้แจงของ ทปอ. เกี่ยวกับ TCAS64 จบเรียบร้อย พบว่าปีนี้มีหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีน้องๆ เด็กซิ่วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองในการสมัครปีนี้ พี่มิ้นท์จึงได้รวบรวมคำถามมาดังนี้ค่ะ


 
                  1. มีอะไรที่เด็กซิ่วต้องปรับข้อมูลใหม่บ้าง
                  ตอบ ตอนนี้สิ่งที่อยากให้น้องๆ เด็กซิ่วปรับข้อมูลใหม่คือ TCAS64 จะลดเหลือการรับ 4 รอบ โดยที่ รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน แบบเดิม) และรอบ 4 (แอดมิชชั่น แบบเดิม) จะรวมการบริหารให้อยู่ในรอบเดียวกัน และเรียกว่ารอบ Admission โดยจะมี 2 รูปแบบย่อย คือ เกณฑ์การรับแบบ Admission 1 และ เกณฑ์การรับแบบ Admission 2 ค่ะ
                  รอบ 3 Admission (Admission 1)  = รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (เดิม)
                  รอบ 3 Admission (Admission 2) = รอบ 4 แอดมิชชั่น (เดิม)

                  2. เด็กซิ่วยังสมัคร TCAS64 ได้ใช่มั้ย และสมัครรอบไหนได้บ้าง
                 
ตอบ ได้ค่ะ เด็กซิ่วยังมีสิทธิ์สมัคร TCAS64 ได้ตามปกติ แต่อาจจะไม่ใช่หรือทุกโครงการค่ะ รอบที่สมัครได้แน่ๆ คือรอบ 3 (Admission 2) แต่ในรอบ 1, 2 และ 3 (Admission 1) ต้องดูเป็นรายคณะ เพราะมีทั้งโครงการที่เด็กซิ่วสมัครได้และสมัครไม่ได้

                  3. เด็กซิ่วต้องสอบ GAT PAT, O-NET, วิชาสามัญ ใหม่มั้ย
                 
ตอบ - GAT PAT ปกติมีอายุ 2 ปี ในรอบ 3 (Admission 2) สามารถใช้คะแนนเดิมได้ โดยจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชามาใช้ ส่วนในรอบ 3 (Admission 1) ต้องดูระเบียบการ เพราะอาจกำหนดให้ใช้คะแนนปีต่อปี
                  - O-NET สอบได้ครั้งเดียว ใช้ตลอดชีวิต ไม่ต้องสอบใหม่
                  - วิชาสามัญ มีอายุ 1 ปี ต้องสอบใหม่ทุกปีอยู่แล้วค่ะ

                  4. เด็กซิ่วกับ คณิต 2 และ วิทย์ทั่วไป ใน TCAS64
                 
ตอบ จากข้อที่ 2 ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยในปีนี้ คือ มีการเปลี่ยนวิชาสอบในปี 64 จะใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ แทน คณิตศาสตร์ 2 (วิชาสามัญ) และใช้ O-NET วิทยาศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิชาสามัญ) เด็กซิ่วจะต้องสมัคร O-NET ใหม่หรือไม่... คำตอบคือ "ไม่ต้องสอบ O-NET ใหม่"  เพราะไม่สามารถสอบใหม่ได้แล้ว แต่สิ่งที่ต้องทำคือ หากต้องใช้ 2 วิชาดังกล่าว ก็จะต้องสมัคร "คณิตศาสตร์ 2" และ "วิทยาศาสตร์ทั่วไป" เหมือนเดิม แต่จะได้ไปสอบพร้อมกับ น้องๆ ม.6 ในห้องสอบ O-NET ค่ะ ในประเด็นนี้ พี่ๆ เว็บเด็กดีจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอบให้ค่ะ
 
                  5. เด็กซิ่วต้องลงทะเบียน Mytcas ใหม่มั้ย
                 
ตอบ ถ้าเป็นเด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน Mytcas มาแล้ว ก็ไม่ต้องลงใหม่ค่ะ เข้าด้วยข้อมูล user และ password เดิมได้เลย ถ้าลืมให้กดลืมรหัสผ่านและทำตามขั้นตอน ส่วนเด็กซิ่วที่ยังไม่เคยลงทะเบียน Mytcas ไว้ตอนอยู่ ม.6 จะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะ จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนในรอบต่างๆ ของ ทปอ. ได้

                  6. เด็กซิ่วกับการใช้ O-NET ใน กสพท
                 
ตอบ รายละเอียด กสพท ยังไม่ประกาศออกมา แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เด็กซิ่วก็จะไม่ใช้คะแนน O-NET เหมือนเดิมค่ะ แต่ที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือ จะต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ และ วิชาสามัญ ใหม่ด้วยค่ะ

                  7. เด็กซิ่วใช้เกรดกี่เทอม
                 
ตอบ โครงการไหนที่ใช้ GPAX มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกด้วย เด็กซิ่วจะต้องใช้ GPAX 6 เทอม หรือ GPAX ตลอดหลักสูตรนั่นเอง (ต่อให้ระบุให้น้องๆ ม.6 ใช้ 4 เทอม แต่เด็กซิ่วยังไงก็ใช้ 6 เทอมค่ะ)

                  8. เด็กซิ่วต้องลาออกก่อนมั้ย
                 
ตอบ เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะ อันดับแรกแนะนำให้ดูจากระเบียบการนั้นๆ ว่ามีข้อกำหนดเรื่องการลาออกหรือไม่ เช่น ต้องลาออกก่อนวันไหน หรือ ข้อกำหนดเรื่องคณะเรียน อย่างคณะเภสัชฯ ถ้าจะไปเภสัชฯ สถาบันอื่นในรอบแอดมิชชั่น ก็จะต้องลาออกก่อน
                  ส่วนคณะอื่นๆ รอบอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น สามารถสอบให้ติด สัมภาษณ์ให้ผ่าน แล้วค่อยทำเรื่องลาออกก่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่ใหม่ก็ได้ค่ะ แต่ก็อย่าลืมดูเวลาด้วยนะคะ อย่าให้กระชั้นกับวันขึ้นทะเบียนที่ใหม่มากเกินไป

                  9. หลักฐานการสมัครของเด็กซิ่วใช้อะไรบ้าง
                 
ตอบ ถ้าหลักฐานทั่วไป สามารถใช้แบบเดียวกับตอนเราอยู่ ม.6 ได้เลย เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ปพ.1
                  แต่วุฒิการศึกษา ก็จะต้องใช้ใบประกาศนียบัตรจบ ม.6 (ปพ.2)  (ถ้า ม.6 ส่วนนี้จะใช้ ปพ.7 ที่เป็นใบรับรองการเป็นนักเรียน)

                  ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับน้องๆ ที่อยากจะกลับเข้ามาในระบบ TCAS ปีนี้อีกครั้ง แต่ยังไงก็อย่าลืมดูคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครด้วยค่ะ เพราะยังมีข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GPAX หรือ เงื่อนไขคะแนนสอบต่างๆ ค่ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  :  www.tcas.in.th
 
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

lll-MiNt-lll Columnist 5 ส.ค. 63 14:00 น. 1-1

ถ้าใน กสพท คิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือไม่ใช้ค่ะ

ให้ชัวร์ก็ต้องรอแถลงข่าวของ กสพท อีกรอบนึงค่ะ

ดูแลกันคนละส่วนค่ะ

0
กำลังโหลด
lll-MiNt-lll Columnist 5 ส.ค. 63 14:02 น. 2-1

เป็นเด็กซิ่วหรือเปล่าคะ?

ปกติ O-NET น้องๆ สายอาชีพต้องตามสมัครเองกับ สทศ. นะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กซิ่วที่จบ ปวช.ด้วย ลองถาม สทศ. นะคะว่ายังมีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET ในรุ่นนี้หรือเปล่า


สำหรับ O-NET จะใช้แน่ๆ ในรอบ 3 (Admission 2) ค่ะ รอบอื่นๆ มีหลายคณะไม่ต้องใช้ ถ้าไม่อยากตามสอบ ก็ให้รอเช็กว่ามีคณะไหนที่ไม่ใช้ O-NET และรับวุฒิ เทียบเท่าบ้าง


อื่นๆ จะมีใช้วิชาสามัญ GAT PAT แต่ใช้วิชาไหนบ้าง ให้รอดูในระเบียบการค่ะ

0
กำลังโหลด
ไม่มีใครยอมตอบเลย 10 ส.ค. 63 16:26 น. 16

สอบถามหน่อยนะคะ พอดีเห็นบอกว่ารอบ3ของปี64 ใช้เกรด6เทอม คือเราเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเกรดไม่ครบ6เทอมนี้สมัครได้มั้ยคะ ปล.อยากเข้าบัญชีมธค่ะ

2
กำลังโหลด

43 ความคิดเห็น

lll-MiNt-lll Columnist 5 ส.ค. 63 14:00 น. 1-1

ถ้าใน กสพท คิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือไม่ใช้ค่ะ

ให้ชัวร์ก็ต้องรอแถลงข่าวของ กสพท อีกรอบนึงค่ะ

ดูแลกันคนละส่วนค่ะ

0
กำลังโหลด
lll-MiNt-lll Columnist 5 ส.ค. 63 14:02 น. 2-1

เป็นเด็กซิ่วหรือเปล่าคะ?

ปกติ O-NET น้องๆ สายอาชีพต้องตามสมัครเองกับ สทศ. นะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กซิ่วที่จบ ปวช.ด้วย ลองถาม สทศ. นะคะว่ายังมีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET ในรุ่นนี้หรือเปล่า


สำหรับ O-NET จะใช้แน่ๆ ในรอบ 3 (Admission 2) ค่ะ รอบอื่นๆ มีหลายคณะไม่ต้องใช้ ถ้าไม่อยากตามสอบ ก็ให้รอเช็กว่ามีคณะไหนที่ไม่ใช้ O-NET และรับวุฒิ เทียบเท่าบ้าง


อื่นๆ จะมีใช้วิชาสามัญ GAT PAT แต่ใช้วิชาไหนบ้าง ให้รอดูในระเบียบการค่ะ

0
กำลังโหลด
lms 4 ส.ค. 63 21:18 น. 3

ถ้าตอนนี้หนูเรียนหมออยู่ แล้วจะซิ่วไปเข้าหมออีกมอนึง ต้องลาออกก่อนมั้ยคะ แล้วคะแนนวิชาสามัญกับความถนัดแพทย์ต้องสอบใหม่มั้ยคะ หรือเอาคะแนนเดิมยื่นได้ กรณีถ้าไม่ติดที่ที่ต้องการจะสามารถเรียนที่เดิมได้มั้ยคะ (ตอบแทนได้นะคะ)รบกวนด้วยคะ

2
jjkk 4 ส.ค. 63 23:37 น. 3-1

กรณีที่จะซิ่วคณะเดิมแต่คนละมหาลัย จะต้องลาออกจากมหาลัยเดิมก่อนค่ะถึงจะสมัครใหม่ได้ และวิชาสามัญต้องสอบใหม่ค่ะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
baekhyun_park Member 6 ส.ค. 63 10:13 น. 7

ถ้าสมมติทางคณะกำหนดให้เกรดป.ปลายมากกว่า3.00 แต่เราไม่ถึง เราอยากซิ่วเข้าคณะนี้ได้ไหมคะ หรือหมดสิทธิ์ตลอดไปเลย

1
กำลังโหลด
N.N0 Member 6 ส.ค. 63 18:30 น. 8

คะแนน gat pat คือถ้าปีนี้สอบใหม่ แล้วมีคะแนนบางตัวดี คะแนนบางตัวไม่ดี เขาจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดของเราในแต่ละวิชามาใช้ใช่ไหมคะ? ไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นปีเดียวกันใช่ไหมคะ

2
lll-MiNt-lll Columnist 7 ส.ค. 63 10:04 น. 8-1

ดึงที่ดีที่สุดของแต่ละวิชาค่ะ คละรอบได้

ยกเว้น GAT นับเป็น 1 วิชา ไม่สามารถแยก GAT เชื่อมโยงกับ GAT Eng ได้

0
กำลังโหลด
Pattaraporn8 Member 6 ส.ค. 63 22:15 น. 9

หนูอยากทราบว่าถ้าเอาคะเเนน V-NET ไปเข้าคณะสาธารณสุขได้ไหมค่ะ หรือต้องสอบเอาแต่ O-NET ค่ะ พอดีไม่ได้ซิวมาค่ะกำลังจบ ปวช.คอม

1
กำลังโหลด
meeeeeeeeeeeeee 6 ส.ค. 63 22:32 น. 10

ตอนนี้ผมเรียนอยู่สัตวแพทย์มอนึง อยากไปสัตวแพทย์อีกมอนึงแล้วจะใช้คะแนนรอบ 4 ต้องลาออกก่อนไหมครับ ตอนนี้เครียดมากเลยครับ

2
lll-MiNt-lll Columnist 7 ส.ค. 63 10:26 น. 10-1

ในระเบียบการแอดมิชชั่น จะกำหนดแค่แพทย์/เภสัชฯ/ทันตะค่ะ

แต่ถ้า กสพท สัตวแพทย์ ก็ต้องลาออกก่อนด้วยค่ะ


0
กำลังโหลด
Super-Best Member 6 ส.ค. 63 23:11 น. 11

ถ้าผมจะซิ่วจากวิศวะมอหนึ่งไปอีกมอ ต้องลาออกก่อยไหมครับและต้องใช้ ใบประกาศจบ (ปพ.2 )หรือ ปพ.7 ครับ

1
กำลังโหลด
กำลังโหลด
lll-MiNt-lll Columnist 10 ส.ค. 63 15:12 น. 13-1

ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม ขอตอบตามความเข้าใจนะคะ

รอบ 3-4 เป็นการสมัครผ่านระบบของ ทปอ. ค่ะ เข้าไปยื่นอันดับอย่างเดียว และจ่ายค่าสมัคร แต่จะต้องมีคะแนนสอบครบตามคุณสมบัติที่กำหนด ตรงนี้จะต้องไปสอบเอาคะแนนมาก่อนค่ะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
ไม่มีใครยอมตอบเลย 10 ส.ค. 63 16:26 น. 16

สอบถามหน่อยนะคะ พอดีเห็นบอกว่ารอบ3ของปี64 ใช้เกรด6เทอม คือเราเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเกรดไม่ครบ6เทอมนี้สมัครได้มั้ยคะ ปล.อยากเข้าบัญชีมธค่ะ

2
กำลังโหลด
ljy 10 ส.ค. 63 18:10 น. 17

ปี63 รอบ4 ทันตะใช้ GAT PAT ONET GPAX เป็นเกณฑ์ แล้วปี64 Admission2 ยังใช้อยู่รึเปล่าคะ หรือถ้าสายแพทย์ต้องกสพทหมดคะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
lovely secret's world Member 11 ส.ค. 63 21:48 น. 19

แล้วถ้าหนูอยู่ปี1 คณะแพทย์แต่เป็นสาขาแพทย์แผนไทยแบบนี้อะคะ หนูก็ต้องทำเรื่องลาออกเหมือนกันใช่ไหมคะ

0
กำลังโหลด
FayFlame 12 ส.ค. 63 12:07 น. 20

พี่ค่ะ คือหนูเป็นเด็ก63 แต่หนูไม่ได้เรียนต่อในปี63 แล้วจะสอบในปี64 ใหม่ เกณฑ์การพิจารณาของหนูเป็นเหมือนเด็กซิ่วใช่ไหมคะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด