/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

คณะใน กสพท ที่เปิดรับทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ 2 []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้คะแนนสอบส่วนกลางก็ออกมาครบทุกวิชาแล้ว ทั้ง GAT/PAT วิชาสามัญ O-NET และวิชาเฉพาะ กสพท ทำให้น้องๆ  สามารถเริ่มวางแผน และจัดอันดับสาขาวิชาที่ต้องการจะยื่นสมัครในรอบ Admission ได้ ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครในรอบนี้ก็จะมี 2 กลุ่มหลักๆ คือ เกณฑ์ Admission 1 และเกณฑ์ Admission 2 โดยหลายๆ มหาวิทยาลัยก็เปิดรับทั้ง 2 เกณฑ์ รวมถึงบรรดาคณะในกลุ่ม กสพท เช่นกัน แม้ว่าจะมีเปิดรับผ่าน กสพท แล้ว ก็ยังมีเปิดรับสมัครในเกณฑ์ Admission 1 และ 2 ด้วยเช่นกัน

EP.10 คณะใน กสพท ที่รับเกณฑ์ Admission 1-2
EP.10 คณะใน กสพท ที่รับเกณฑ์ Admission 1-2

คณะใน กสพท ที่เปิดรับทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ 2

ทำความเข้าใจกันก่อน คณะในกลุ่ม กสพท ประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งแต่ละคณะจะเปิดรับทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ Admission 2 ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ ที่จะเปิดรับผ่าน กสพท แค่เกณฑ์เดียวเท่านั้น ส่วนอีก 3 คณะจะมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ Admission 1

 • เข้าร่วม กสพท : ทุกคณะใช้คะแนนวิชาสามัญ +  วิชาเฉพาะ กสพท
 • ไม่เข้าร่วม กสพท  : แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์แตกต่างกัน

เกณฑ์ Admission 2

 • คณะเภสัชศาสตร์ : GPAX 20% ONET 30% GAT 10%  PAT2 40%
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์: GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%

สำหรับการสมัครในรอบ Admission ประจำปี 2564 นี้ น้องๆ สามารถเลือกยื่นได้สูงสุด 10 อันดับ โดยจะเลือกยื่นแค่เกณฑ์ใดเกณฑ์ก็ได้ หรือจะเลือกยื่นทุกเกณฑ์ก็ได้ ถ้ามหาวิทยาลัยเปิดรับ  วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยจะรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ 3 คณะนี้ ทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ Admission 2 มาฝาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

รับเกณฑ์ กสพท + Admission 2

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับเกณฑ์ กสพท + Admission 2

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะเภสัชศาสตร์

รับเกณฑ์ กสพท + Admission 2

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รับเกณฑ์  Admission 1 + Admission 2

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการพิเศษ)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการพิเศษนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการพิเศษ)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

นอกจากนี้ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเพียงเกณฑ์เดียว ทั้งเกณฑ์ Admission 1 อย่างเดียว หรือ Admission 2 อย่างเดียวด้วย น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อคณะและเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม กสพท ได้ที่นี่ ส่วนถ้าใครสนใจสมัครผ่าน กสพท ก็สามารถเช็กระเบียบการได้ที่นี่ 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 3 Admission1 #TCAS รอบ 3 Admission2 #กสพท #กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ #กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ #กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ #กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป