นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน? []

วิว


นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน? 


สวัสดีค่ะ ชาวเด็กดีทุกคน วันนี้พี่หญิงจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับ “นรก” ในความเชื่อของจีนโบราณกันค่ะ เวลาเราอ่านนิยายแนวจีนโบราณพล็อตตายแล้วเกิดใหม่ เคยไหมคะ ที่อ่านเจอฉากประมาณว่านางเอก/พระเอก ตายแล้ววิญญาณต้องลงไปนรก รอต่อแถวดื่มน้ำแกงย่าหมิง แล้วเดินข้ามสะพานไม่ก็กระโดดบ่อน้ำเพื่อไปเกิด หรือไม่บางเรื่องก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อย เขียนให้ตัวเอกของเรื่องต้องเดินทางไปรับคำตัดสินจากท่านยมก่อนจึงไปเกิดได้ ถ้าใครอ่านนิยายจีนบ่อยๆ น่าจะจับสังเกตได้ว่า... ฉากที่เราได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังความตายจากนิยายจีนบ่อยๆ ก็จะมีแค่ “พบท่านยม ต่อแแถวดื่มน้ำแกงย่าหมิง แล้วไปเกิด” เพียงเท่านั้น ทั้งๆ นี้ความจริงแล้ว ตามตำนานโบราณของจีน กว่าที่ดวงวิญญาณดวงหนึ่งจะไปเกิดได้นั้น ไม่ใช่แค่ดื่มน้ำแกงแล้วจะไปเกิดได้เลยนะ พวกเขาต้องโดนลงโทษตามนรกขุมต่างๆ เสียก่อน!

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

กำเนิด “นรก” จีนโบราณ

“นรก” ว่ากันว่า… แนวคิดนี้ความจริงแล้วไม่ได้เป็นความเชื่อดังเดิมของคนจีน ในอดีตชาวจีนมีเพียงความเชื่อในโลกหลังความตายเท่านั้น ส่วนคำว่า “นรก” นักวิชาการชาวจีนได้ออกมากล่าวไว้ว่า แนวคิดนี้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธที่เข้ามาในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก-ตะวันออก และได้รวมเข้ากับความเชื่อในลัทธิเต๋า และขงจื่อในที่สุด

โดยตามตำนานโบราณกล่าวว่า สมัยก่อนชาวจีนมีความเชื่อในเรื่อง “ไท่ซานจื้อกุ่ย” (泰山治鬼) คือคิดว่า เขาไท่ซาน เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างนรกและสวรรค์ มี “ไท่ซานฝู่จวิน” เป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมโลกวิญญาณ คอยตัดสินกรรมทั้งหมดในนรกภูมิ โดยมี เฮาหนี่ เป็นบริวารช่วนเหลือไท่ซานอีกทีหนึ่ง (เขาเฮาหลี่ซาน (蒿里山) เป็นเขาที่อยู่ติดกับเขาไท่ซาน ชาวจีนจึงความคิดเช่นนั้น) ซึ่งต่อมาในสมัยราชวงศ์สุยและถัง คนที่ยึดถือความเชื่อนี้ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ กระทั่งเปลี่ยนมาเชื่อว่าผู้ที่ตัดสินความถูกผิดในนรกคือ “เหยียนหลัวหวาง (阎罗王) ” หรือพญายมราชแทนและลดบทบาท “ไท่ซานฝู่จวิน” ให้เป็นเพียง 1 ใน 10 หัวหน้าตำหนักควบคุมนรกเท่านั้น

สำหรับต้นกำเนิดของ “เหยียนหลัวหวาง” นั้น ได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาที่หลากหลาย บ้างเชื่อว่า.. ท่านเป็นสัตว์นรกที่มีความผิดไม่มาก จึงรับโทษให้มาคุมดวงวิญญาณตนอื่นๆ ในนรกภูมิ แต่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือความเชื่อที่มาจากคัมภีร์ 3 เล่ม ได้แก่ จิงหลู่อี้เซี่ยง (经律异相) , เวิ่นตี้หยู่จิง (问地狱经) และจิงตู้ซานเม่ยจิง ( 经度三昧经) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า… เดิมทีเหยียนหลัวหวางเป็นกษัตริย์ผีซา ทำสงครามกับกษัตริย์เหวยถัวหรูเซิงแล้วพ่ายแพ้ กษัตริย์ผีซาและขุนพลทั้ง 18 นาย จึงขอเทพเจ้ามาเป็นเจ้านรก โดยกษัตริย์ผีซากินตำแหน่งเป็นเหยียนหลัวหวางควบคุมให้ขุนพลทั้ง 18 นายดูแลนรกอีก 18 ขุม ต่อมาจำนวนเทพผู้มีหน้าที่ในนรกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อ และอิทธิพลในแต่ละยุคไปเรื่อยๆ จนในปัจจุบันมีเทพดูแลโลกหลังความตายทั้งหมดสิบองค์ ทำหน้าที่รับผิดชอบนรก 10 ขุม


นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?

ภาพแสดงห้องโถงลงทัณฑ์ทั้ง 10 ของจีน


十殿阎王 (สือเตี้ยนเหยียนหวาง)
นรกทั้ง 10 ขุมของจีน 


นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 1 ฉินกวงหวาง

นรกขุมนี้บอกเลยว่าเป็นด่านแรกที่ดวงวิญญาณทุกดวงต้องเจอ เพราะ “ฉินกวงหวาง” คือเทพผู้มีหน้าที่ตรวจสอบบาปบุญคุณโทษที่ทุกคนได้กระทำมาทั้งหมด โดยจะใช้ “กระจกส่องกรรม” เป็นอาวุธวิเศษส่องดูความดีความชั่วของดวงวิญญาณว่า...ตอนมีชีวิตทำกรรมไว้มากแค่ไหน ถ้าไม่ทำกรรมชั่วเลย (ทั้งชีวิตทำแต่ความดี) ก็จะได้รับการปล่อยตัวให้เดินข้ามสะพานทองคำไปสู่สวรรค์ทางตะวันตกที่มีแต่ความสุข ถ้าทำกรรมชั่วน้อยก็เดินข้ามสะพานเงินไปสู่สวรรค์ทางทิศใต้ พอบุญหมดก็จะต้องกลับมารับโทษเบาแล้วได้ไปเกิดใหม่ และถ้าใครทำสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะ ก็ต้องถูกส่งไปยังนรกอีก 9 ขุมต่อไป
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 2 ชูเจียงหวาง

เมื่อได้รับการพิจารณากรรมจาก ฉินกวงหวางในนรกขุมแรกแล้ว ถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัว ดวงวิญญาณก็จะต้องเข้ารับการลงทัณฑ์จากนรกขุมต่อๆ มา ซึ่งในขุมที่สองนี้ จะมีการลงโทษ 3 รูปแบบค่ะ อย่างแรก ถูกโยนลงไปในสระที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ให้ค่อยๆ จมลงไป ต้องทนทรมานด้วยความเน่าเหม็นของสิ่งต่างๆ สอง คือถูกโยนลงไปในสระน้ำแข็งทรมานด้วยความหนาวเย็น และหิวโหย สาม คือป่าดาบ ที่ต้นไม้ในป่าทั้งหมดจะมีใบเป็นคมมีด บนยอดไม้จะมีหนุ่มสาวที่เปลือยกายหลอกล่อให้ดวงวิญญาณเกิดราคะจนต้องปีนขึ้นไปหา
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 3 ซ่งตี้หวาง

การลงโทษของนรกขุมนี้ คือการจับดวงวิญญาณมามัดเท้าด้วยเชือกดำ แล้วแขวนห้อยหัว ปล่อยให้หัวและผิวหนังตามร่างกายหลุดออกมาเอง
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 4 อู่กวนหวาง

ขุมนี้จะเต็มไปด้วยสระที่มีแต่เลือดสีดำ ดวงวิญญาณจะถูกจับแช่อยู่ในสระนั้น แล้วกินเลือดเน่าเสีย จนอาเจียนออกมาตาย
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 5 เหยียนหลัวหวาง

การลงทัณฑ์ของขุมนี้ คือการจับดวงวิญญาณลงไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆ ต้องทรมานกับการถูกทอดทั้งเป็น วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด (นึกถึงกระทะทองแดงตามความเชื่อแบบเราๆ เลยค่ะ)
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 6 เปี้ยนเฉิ่งหวาง

ดวงวิญญาณในขุมนี้จะถูกทรมานด้วยการเอาเข็มแทงปากจะไม่สามารถกินอะไรได้ ต้องทนทุกข์กับความหิวที่ไม่สามารถแก้ไข หรือไม่ก็จะถูกลงทัณฑ์ด้วยการถูกกัดแทะอวัยวะเพศด้วยหนูปากเหล็กที่เป็นสัตว์นรก
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 7 ไท่ซานหวาง

ขุมนี้น่ากลัวมาค่ะ ยมบาลจะจับดวงวิญญาณเข้าเครื่องบดเนื้อ ให้ค่อยๆ บดร่างกายออกมาเป็นกองเละๆ 
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 8 ตู้ซื่อหวาง 

ความโหดของขุมนี้คือ ดวงวิญญาณจะถูกทรมานด้วยจับใส่หม้อขนาดใหญ่แล้วอบ ถูกเผาไหม้อยู่ในหม้อทั้งเป็น (เห็นวิธีการลงทัณฑ์ของนรกขุมนี้แล้ว ชวนให้นึกถึงการประหารชีวิตด้วยการนึ่งของชาวจีนเลยค่ะ มีความคล้ายกันมากๆ) 
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 9 ผิงเติ้งหวาง 

การลงทัณฑ์ของขุมนี้ก็พีคอีกเช่นกัน วิญญาณดวงไหนที่ถูกส่งมาที่นี่ จะถูกตาข่ายเหล็กร้อนๆ พันร่าง ต้องปวดแสบปวดร้อนจนตาย!
 

นรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?
 

นรกขุมที่ 10 จ้วงหลุนหวาง

มาถึงขุมสุดท้ายกันแล้ว ดวงวิญญาณจะได้เจอย่าหมิงตามที่เรานิยมเห็นในนิยายจีนบ่อยๆ ก็นรกขุมนี้นี่แหละ เพราะขุมนี้เป็นขุมที่วิญญาณจะได้พักฟื้นหลักจากโดยทรมานมาอย่างหนักหนาสาหัส ก่อนจะถูกบังคับให้ดื่มน้ำแกงย่าหมิงเพื่อลืมอดีต แล้วค่อยถูกส่งไปเกิดใหม่ตามแต่บุญกรรมที่ทำมานรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?

ภาพการลงโทษโดยการบดเนื้อ


*****************************************

 

จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับเรื่องราวของนรกในความเชื่อของชาวจีนที่พี่หญิงนำมาฝากทุกคนในวันนี้ บอกเลยว่าพี่หญิงอ่านแล้วก็แอบกลัวปนสยองขวัญกับการลงทัณฑ์ของนรกแต่ละขุมอยู่เหมือนกัน จนคิดว่าหลังจากนี้ต้องหันไปทำบุญเยอะๆ แล้วบ้างแล้วล่ะ ToT
 

สุดท้ายนี้ พี่หญิงต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะพี่หญิงขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://wemedia.ifeng.com/7449464/wemedia.shtml
http://www.liaotuo.org/foxue/changshi/179932.html
http://www.xinhuanet.com/book/2017-07/02/c_129644865.htm
http://ptx.huaien.com/100/24321.htm
สรุปบรรยายหัวข้อ "ยมบาลในนวนิยายของจีน : จากคติความเชื่อเรื่องนรกภูมิของอินเดียที่กลายเป็นจีน" โดย ร.ศ.ดร.ฝั่นจวิน (范军 Fan Jun ) จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพจ. คุยเฟื่องเรื่องแดนมังกร
facebook : เทพเจ้าจีน - Chinese Godsนรกตามความเชื่อของชาวจีน : ตายแล้วไปไหน?

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ying

พี่หญิง - ผู้เขียน

มนุษย์บ้านิยายที่สิงอยู่แถวๆ คลังนิยายเด็กดีเป็นประจำ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #นิยายจีน #นรก #นรกจีน #ตำนาน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป