รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป

กำลังโหลด...

ทั้งหมด 71 รายการ

แจ้งเตือนวันเปิด-ปิดรับตรง

มกราคม 60

แชร์ข้อมูลรับตรงให้เพื่อนๆ :

ค้นหาโควตา-รับตรง

  • อยากมีที่เรียนไวๆ มาค้นหารับตรงแบบทันใจได้ที่นี่
update : 18 มกราคม 2560
  • วันนี้มีรับตรงกำลังเปิดรับสมัคร 54 โครงการ
  • รับตรงทั้งหมด 17,390 รายการ
  • Update 18|01|17 วัน | เดือน | ปี
  • ถูกค้นหาแล้ว 2,277,963 ครั้ง

แจ้งเตือนรับตรง อัพเดทล่าสุด

  • ใส่คำ / ข้อความที่ต้องการค้นหา
    • คำที่ต้องการค้นหา ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ตัวอักษร

แอดมิชชั่นแนะนำ

EA3

กำลังโหลด...

เรียงจากวันที่อัพเดทล่าสุด

 มาแล้ว! โควตาทั่วประเทศ 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1 (เปิดรับ 2 รอบ)

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1

รับตรงม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1 เปิดรับ 2 รอบ ใช้คะแนน GAT PAT O-NET

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 23 ม.ค. 60 25772 2

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 , รับตรง ม.วลัยลักษณ์ , รับตรง รูปแบบที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ , รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ , ม.วลัยลักษณ์ 60 , รูปแบบที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ , สอบตรง 60 , สอบตรง 60

5คณะ
745ที่นั่ง
1 ก.พ. 60 - 25 เม.ย. 60เปิดรับ
อีก 9 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
รับตรง 60 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการฯ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 60 สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการฯ (นานาชาติ) มธ.

รับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร มธ. เปิดรับ 90 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 23 ม.ค. 60 6687 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรงโครงการปริญญาตรีพิเศษ , รับตรงโครงการปริญญาตรีพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ , รับตรง 60 โครงการปริญญาตรีพิเศษ , รับตรง มธ. , รับตรง มธ. 60 , รับ ตรง มธ. หลักสูตรนานาชาติ , รับตรง มธ. หลักสูตรนานาชาติ 60 , รับตรง 60 มธ. , รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , รับตรง มหาวิทยาลัยธรร

1คณะ
90ที่นั่ง
1 ก.พ. 60 - 11 พ.ค. 60เปิดรับ
อีก 9 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สมัคร 17 เม.ย.-18 มิ.ย.)

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ 6 สาขา รวม 70 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 18 ม.ค. 60 0 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.อุบลราชธานี 60 , รับตรง ม.อุบลราชธานี , รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี , วิศวกรรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ , โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1คณะ
70ที่นั่ง
17 เม.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60เปิดรับ
อีก 84 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
2คณะ
56ที่นั่ง
1 ก.พ. 60 - 15 ก.พ. 60เปิดรับ
อีก 9 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
รับตรง 60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง 60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรงเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร เหมาะกับคนรักภาษา มีภาษาเอเชียให้เลือกเรียนหลายสาขา

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 18 ม.ค. 60 29668 3

Tags: รับตรง , รับตรง 60 , รับตรงโครงการพิเศษ , รับตรงเอเชียศึกษา , รับตรง 60 เอเชียศึกษา , โครงการเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร , คณะอักษรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร

1คณะ
200ที่นั่ง
18 เม.ย. 60 - 24 พ.ค. 60เปิดรับ
อีก 85 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ (ทั้ง 5 วิทยาเขต)

รับตรง 60 โครงการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์

รายละเอียด KU Admission มก. สาขาที่เปิดรับ และเกณฑ์ในการคัดเลือก (ทั้ง 5 วิทยาเขต)

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 18 ม.ค. 60 531301 41

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60 , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ , รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ , KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ , KU Admission มก. , KU Admission มก.

34คณะ
4,491ที่นั่ง
20 ธ.ค. 59 - 30 ม.ค. 60เปิดรับ
อีก 7 วันปิดรับ
สมัคร
3คณะ
277ที่นั่ง
29 ธ.ค. 59 - 6 ก.พ. 60เปิดรับ
อีก 14 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 60 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มธ.

รับตรง 60 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มธ.

รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ มธ. เปิดรับตรงภาคพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 12 ม.ค. 60 2623 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60 , รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. , รับตรง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ , ม.ธรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์และสถิติ มธ. , สถิติ มธ. , สถิติ มธ.

2คณะ
215ที่นั่ง
6 ก.พ. 60 - 26 เม.ย. 60เปิดรับ
อีก 14 วันเปิดรับ
รอเปิดรับ
รับตรง 60 โครงการปาริชาตช่อใหม่ ม.ทักษิณ

รับตรง 60 โครงการปาริชาตช่อใหม่ ม.ทักษิณ

รายละเอียดรับตรงปาริชาตช่อใหม่ ม.ทักษิณ เปิดรับทั้งหมด 250 ที่นั่ง (ไม่มีสอบ)

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 12 ม.ค. 60 19510 0

Tags: รับตรง , รับตรง 60 , รับตรง 60 ม.ทักษิณ , รับตรง ม.ทักษิณ , ม.ทักษิณ , ข่าวรับตรง , รับตรงปกติ 60 ม.ทักษิณ , โครงการปาริชาต , มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยทักษิณ

7คณะ
240ที่นั่ง
10 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60เปิดรับ
อีก 36 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 60 ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (ความสามารถพิเศษ)

รับตรง 60 ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (ความสามารถพิเศษ)

รับตรงสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 3 สาขา

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 12 ม.ค. 60 3503 0

Tags: รับตรง , รับตรง 60 , รับตรง ม.เชียงใหม่ , รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ , รับตรง ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี , รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี , วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

1คณะ
30ที่นั่ง
1 ธ.ค. 59 - 24 มี.ค. 60เปิดรับ
อีก 60 วันปิดรับ
สมัคร

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA1

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA2