จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 30 ต.ค. 2563 21:10:22

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

สนามกรุงเทพและปริมณฑล
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือ 6 จังหวัด

ภาคอีสาน 16 จังหวัด

ภาคกลาง 9 จังหวัด

ภาคตะวันตก 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ภาคใต้ 9 จังหวัด