ซ่อน
แสดง

20 เรื่องจริง “ม.สงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยที่ชื่อย่อ (ม.อ.) ไม่ได้มาจากชื่อเต็ม []

วิว
20 เรื่องจริง “ม.สงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยที่ชื่อย่อ (ม.อ.) ไม่ได้มาจากชื่อเต็ม
 
     สวัสดีค่ะน้องๆ เคยได้ยินประโยคที่ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" กันไหมคะ คือเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่าง หรือแข่งขันอะไรสักอย่าง เราจะต้องรู้จักสิ่งๆ นั้น หรือคู่แข่งของเราให้ดี รวมถึงเราจะต้องรู้จักตัวเราเองด้วย เพื่อให้รู้ว่าเรามีความสามารถแค่ไหน ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้าง และเมื่อเราได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้ว ความสำเร็จ หรือชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะ
 
20 เรื่องจริง “ม.สงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยที่ชื่อย่อ (ม.อ.) ไม่ได้มาจากชื่อเต็ม
 
     มันคงดีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ถ้าเราได้รู้จักมหาวิทยาลัยที่เราจะอยากเข้า ถ้ามีข้อมูลต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการทำ Portfolio หรือเป็นข้อมูลในการพูดคุย ในการสอบภาษณ์ วันนี้ Dream Campus ขอพาน้องๆ ไปรู้จักมหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคใต้ ไปสืบหาความจริงของ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" มาดูกันว่า เรื่องราวรอบรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีอะไรที่น้องๆ รู้หรือยังไม่รู้กันบ้าง
 
1. มหาวิทยาลัยภาคใต้
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมมีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยภาคใต้” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาค เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่เรียน
 
2. มหาวิทยาลัยภาคใต้ แต่เรียนที่กรุงเทพฯ
     เมื่อปีพ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยภาคใต้ เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน โดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และย้ายคณะมายังที่ตั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปี 2514 ดังนั้น นักศึกษารุ่นแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคใต้ จึงไม่ได้เรียนในภาคใต้ แต่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในฐานะบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ภาคใต้ เมื่อปี 2515
 
3. ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม
     เมื่อปลายพ.ศ. 2510 คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระปรมาภิไธยเป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเป็นสิริมงคล แต่ต่อมาวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” ตามพระนาม "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์" พระราชบิดาของพระองค์
 
4. ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ไม่ได้ย่อจาก “สงขลานครินทร์”
     ปกติแล้วก็ที่เราจะเรียกชื่อย่อของคำๆ นึง ก็มักจะมาจากตัวอักษรของคำนั้น แต่สำหรับ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มีชื่อย่อว่า “ม.อ.” (มอ จุด ออ จุด) คือ อักษรย่อพระนามเดิมของพระราชบิดา “เจ้าฟ้าหิดลดุลเดช” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prince of Songkla University” โดยมีชื่อย่อว่า PSU ซึ่งคำว่าสงขลาในภาษาอังกฤษ ก็เขียนเป็น "Songkla" ต่างจากสงขลา (Songkhla) ที่เป็นชื่อของจังหวัด
 
5. 5 วิทยาเขต = 1 มหาวิทยาลัย
      หลังจากที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาแล้ว ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตสารสนเทศตรังขึ้นตามลำดับ ก่อนที่จะเติบโต ขยายเป็น ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และม.อ. วิทยาเขตตรัง โดยในปัจจุบันวิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา กลายเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย
 
6. 5 วิทยาเขต = 5 สไตล์
     ในแต่ละวิทยาเขตมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
 • วิทยาเขตหาดใหญ่ เน้นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
 • วิทยาเขตปัตตานี เน้นสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาเขตภูเก็ต เน้นสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว การรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชีวภาพการผลิต
 • วิทยาเขตตรัง เน้นสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในเชิงธุรกิจและการจัดการตามความต้องการของชุมชน
   
7. ปัญหาในท้องถิ่น เป็น case study ให้นักศึกษา
     ด้วยความที่มีความหลากหลายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ หรือศาสนาวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากขึ้น
 
8. ทุนการศึกษา
     เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาหลากหลายให้น้องๆ ได้เลือกกัน มีทั้งทุนกู้ยืมจากรัฐบาลที่รู้จักกันดี อย่างทุนกยศ. ทุนกรอ. นอกจากนี้ยังอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย และส่วนงานคณะ เช่น ทุนให้เปล่า (ไม่มีข้อผูกมัดใดใด) ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนบำเพ็ญประโยชน์ ทุนนักเรียนเรียนดี ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนขาดแคลน ทุนสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบ อย่างเป็นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าหนังสือ-อุปกรณ์การเรียน หรือเงินเดือน
 
9. ครัวลูกพระบิดา
     ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโครงการที่จัดตั้งครัว อยู่บริเวณหอพักนักศึกษา ชื่อว่า “ครัวลูกพระบิดา” เป็นครัวที่ให้นักศึกษาสามารถมาทำอาหารทานกันเองได้ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องครัว และวัตถุดิบต่างๆ ไว้ให้ คล้ายๆ กับการให้ทุนอาหารแก่นักศึกษา แต่เป็นให้น้องๆ ปรุงอาหารรับประทานกันเอง
 
10. กิจกรรมไม่ครบ 100 ชม. ไม่จบ
     มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ ถ้าใครเข้าไม่ครบ ก็จะไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งก็มีหลายครั้งที่เราได้ยินกันว่า ไม่เป็นความจริง ไม่ครบก็จบได้ แต่สำหรับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ 100 ชั่วโมง ถ้าไม่ครบ จะไม่จบ ไม่ได้วุฒิการศึกษา โดยกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมอยู่แล้ว
 
11. ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์
     ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาคารหลังแรกๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ รูปร่างคล้ายผลฟักทองที่มีกลีบทั้งหมด 25 กลีบ ภายในมีห้องบรรยาย 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องบรรยาย L1 ความจุ 500 ที่นั่ง และห้องบรรยาย L2-L5 ความจุห้องละ 300 ที่นั่ง โดยอาคารนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 
12. แห่งแรกของประเทศไทย
 • มีคณะวิทยาการจัดการแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีวิชาเอกภาษาเกาหลีแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีวิชาเอกภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย
 • มีวิทยาลัยอิสลามศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีสาขารัฐศาสตร์ชายแดนภาคใต้แห่งแรกของประเทศไทย
 • มีสาขากฏหมายอิสลามแห่งแรกของประเทศไทย
   
13. แห่งเดียวของภาคใต้
 • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 8 ของประเทศไทย
 • เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแห่งเดียวของภาคใต้
 • เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดการเรียนการสอนหนึ่งเดียวในภาคใต้
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสนามกีฬาครบครันที่สุดแห่งเดียวในภาคใต้
   
14. กิจกรรมนานาชาติเพียบ
     มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมนานาชาติค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศระยะสั้น ระยะยาว ทั้งการเรียนและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเป็น Host จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ และเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเช่นกัน
 
15. ใช้หนี้ กยศ. กรอ. สูงสุดในประเทศ
     ทางมหาวิทยาลัยกระตุ้นให้นักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืม กยศ. และกรอ. คืนเงินตามกำหนด ทำให้มีสถิติในการคืนเงินเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่ไม่รับบุคลากรที่ค้างเงินทุนกยศ. เข้าทำงานในสังกัดต่างๆ อีกด้วย
 
16. นโยบายทุจริต 0%
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดการทุจริตในการสอบให้เหลือ 0% เนื่องจากอัตราการทุจริตเมื่อหลายปีก่อนเพิ่มมากขึ้น จึงมีกระบวนการการแก้ไข ภายใต้ความคิด “ปรับสิ่งที่ผิดให้คิดถูก” เมื่อพบนักศึกษาทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน จากนั้นรายงานให้ผู้ปกครองทราบ มีบทลงโทษ เช่น พักการเรียน หรือติด E (ติด F นั่นแหละ) และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง ตรวจสอบสามัญสำนึก ซึ่งหลังจากเริ่มดำเนินการ พบว่าอัตราการทุจริตน้อยลง
 
17. Regrade ได้ทุกเทอม
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนใหม่ในรายวิชาเดิมที่ได้เกรดต่ำกว่า D+
 
18. Dorm in the garden
      หอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้นำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็น “หอพักในสวน Dorm in the garden” ที่ว่า “ปลูกป่า 3 อย่าง (ปลูกเพื่อพออยู่ ปลูกเพื่อพอกิน ปลูกเพื่อพอใช้) ได้ประโยชน์ 4 อย่าง” ประโยชน์ที่ 4 จากการปลูกป่าทั้ง 3 คือสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภายในหอพักนักศึกษาและยังสามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นร่มเงาสร้างบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัย นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร เช่น ปลูกป่าไม้ผล ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มังคุด มะละกอ กล้วย ฟักเขียว เสาวรส ตะไคร้ มะนาว มะเขือ พริก พริกไทย เป็นต้น เพื่อรับประทานได้
 
19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตปัตตานี เดิมตั้งใจให้เป็นสถานที่ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ความรู้ และเป็นสถานที่ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยเริ่มแรกเปิดการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ในปัจจุบันมีทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 
20. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
     โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาเขตหาดใหญ่ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2548 และโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งในปี พ.ศ.2555 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลิตนักเรียนที่มีทั้งความคิดแบบวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และทักษะชีวิต
 
     เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีเรื่องไหนที่เพิ่งรู้กันบ้างไหมเอ่ย? สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจจะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2562 นี้ เปิดรับสมัครในระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ค่ะ 20 เรื่องจริง “ม.สงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยที่ชื่อย่อ (ม.อ.) ไม่ได้มาจากชื่อเต็ม
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #คณะในฝัน #เรื่องจริงสงขลานครินทร์ #ม.อ. #ม.สงขลานครินทร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?