/>
ซ่อน
แสดง

ไขข้อสงสัย! "ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์" และ "ครุฯ อุตสาหกรรม" จบไปเป็นครูเหมือนกันมั้ย []

วิว
         สวัสดีค่ะ น้องๆ ชาวเด็กดีทุกคน ไหนใครมีความฝันอยากเป็นคุณครูกันบ้าง ? พี่ฟอร์ยเชื่อว่าน้องๆ คนไหนที่อยากเป็นครู คงหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์กันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะไปเจอกับคณะที่ชื่อครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมาอีก เคยสงสัยไหมคะว่า คณะแต่ละคณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ไปทำความรู้จัก 2 คณะนี้ พร้อมๆ กันเลยค่ะ
 

 
มารู้จักทั้ง 2 คณะกันก่อน
         คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู และนำเนื้อหา ข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการเรียน ปัจจุบัน จะเรียนทั้งหมด 4 ปี ซึ่งปรับหลักสูตรกันเมื่อปี 62 ที่ผ่านมานี่เอง
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นคณะผสมระหว่างเรียนวิชาทางครุศาสตร์ และวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สามารถไปสอนในระดับ ปวช. ปวส. หรือวิทยาลัยทางเทคนิค โดยจะเรียน 4 หรือ 5 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่ละที่กำหนด
 
แตกต่างกันตั้งแต่หลักสูตรและวุฒิที่ได้รับ
         สำหรับคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ จะใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย
         หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น ม.เกษตรฯ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.ศิลปากร
         หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น มศว ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.มหาสารคาม และ ม.ทักษิณ
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
         แต่สำหรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น เครือพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่าง
 
วิชาเรียนที่เหมือนและแตกต่าง
         คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะมีวิชาพื้นฐานที่เรียนเหมือนกัน เช่น  จิตวิทยาสำหรับครู ภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น เพราะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการสอนด้วย
         ส่วนวิชาคณะหรือวิชาสาขาที่มีความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ น้องๆ เลือก เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จะต้องเรียนวิชาชีพพื้นฐานวิศวกรรมโยธา 
         หรือ ถ้าเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะต้องเรียนเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย และรายวิชาของเด็กปฐมวัยทั้งหมดด้วย 
         ดังนั้น น้องๆ ที่อยากเรียนด้านครูเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากเรียนสาขาใดหรือหลักสูตรใด แนะนำให้ไปหาข้อมูลจากหลักสูตรของคณะนั้นๆ จะมีบอกวิชาเรียนทั้งหมดใน 4 ปี เป็นตัวช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
 
สาขาที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ จะแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขา ดังนี้
 ทดสอบ Icon สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นสาขาที่สอนครูสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี
 ทดสอบ Icon สาขาประถมศึกษา เป็นสาขาที่สอนครูสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขามัธยมศึกษา เป็นสาขาที่สอนครูสำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาการสอนวิชาเฉพาะ เป็นสาขาที่สอนครูวิชาเฉพาะ ได้แก่ พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นสาขาที่สอนครูเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้

 ทดสอบ Icon สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า, อุตสาหการ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับสอนครูทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง ช่างศิลป์ หรือ วิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาชีพทางศิลปะ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร เป็นสาขาที่สอนครูวิชาเกษตรระดับมัธยมศึกษาหรือครูวิชาชีพทางการเกษตร
 
อาชีพเหมือนกันแตกต่างที่ตรงสายงาน
         คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นคณะที่จบออกมาทำงานคล้ายกันมาก เช่น การสอบบรรจุรับราชการครู อาชีพเฉพาะทาง ตามสาขาที่ได้เรียนมา
         แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นคือ คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ จะสอนเด็กในชั้นประถม ชั้นมัธยม เป็นต้น คือเป็นครู “สายสามัญ” ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะเป็นครู “สายวิชาชีพ” คือสอนปวช. ปวส. นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก็สามารถเป็นครูสอนในสายสามัญได้ โดยจะจัดสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จบมา เช่น กลุ่มการงานและเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
         เป็นไงกันบ้างคะกับคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ต่อให้จบออกเป็นครูเหมือนกัน แต่ก็สอนกันคนละแบบเลยนะคะ และน้องๆ เลือกกันได้หรือยังคะ ว่าอยากเรียนคณะไหน อยากทำงานเป็น “ครูสามัญ” หรือ “ครูช่าง” กันแน่ หากน้องๆ คนไหนเลือกได้แล้ว หรือกำลังเรียนอยู่ก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #ครุศาสตร์อุตสาหกรรม #คณะครุศาสตร์ #ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี #คอ.บ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?