ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ชื้อข้อสอบเก่า ฝึกเองที่บ้าน

โค้งสุดท้าย! เฉพาะคนที่สมัครพรีแอดฯ ไม่ครบ/ไม่ทัน
เป็นข้อสอบพรีแอดฯ รุ่น TCAS'63
สำหรับ TCAS'64 เตรียมเปิดรับสมัครรอบใหม่ ข้อสอบใหม่ มีนาคมนี้

เลือกวิชาที่ต้องการซื้อ
 • สามารถซื้อข้อสอบได้ทุกวิชา จำกัดวิชาละ 5 ชุด/1 ใบสั่งซื้อ
 • ค่าจัดส่งครั้งแรก ฟรี! ลงทะเบียน / EMS 50 บาท ครั้งถัดไปลงทะเบียน 30 บาท / EMS 50 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.6 (รอบ ม.ค. 63) ข้อสอบใหม่

รหัส 02
(02) SOC สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 105 บาท
รหัส 04
(04) MATH คณิตศาสตร์ 105 บาท
รหัส 03
(03) ENG ภาษาอังกฤษ 105 บาท
รหัส 01
(01) THAI ภาษาไทย 105 บาท
รหัส 05
(05) SCI วิทยาศาสตร์ 105 บาท

ไอเทมเสริม!

สมุดกระดาษคำตอบผึกฝน TCAS
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1 ใช้ได้กับ GAT-PAT 1-7 ครบทุกวิชา / วิชาสามัญฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2562
49 บาท
สมุดกระดาษคำตอบผึกฝน TCAS
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2 ใช้ได้กับ O-NET วิชาเฉพาะแพทย์
แบบใหม่ล่าสุด!
49 บาท

ไอเทมเสริม!

สมุดกระดาษคำตอบผึกฝน TCAS
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1 ใช้ได้กับ GAT-PAT 1-7 ครบทุกวิชา / วิชาสามัญฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2562 49 บาท
สมุดกระดาษคำตอบผึกฝน TCAS
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2 ใช้ได้กับ O-NET วิชาเฉพาะแพทย์
แบบใหม่ล่าสุด!
49 บาท

ข้อสอบรอบ พ.ย. 62 (รอบ 2 ปลายปี)

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 89
คณิตศาสตร์ 2 วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ 105 บาท
รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ 395 บาท
รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป 155 บาท
รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 155 บาท
รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 155 บาท
รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 155 บาท
รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 155 บาท

ข้อสอบรอบ มิ.ย. 62 (รอบ 1 กลางปี)

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป 155 บาท
รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 155 บาท
รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 155 บาท
รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 155 บาท
รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 155 บาท
รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 155 บาท
รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 155 บาท
รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 155 บาท
รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 155 บาท
รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 155 บาท
รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 155 บาท
รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 155 บาท
รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 155 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.3 (พ.ย. 62)

รหัส 94
(94) MATH คณิตศาสตร์ 105 บาท
รหัส 91
(91) THAI ภาษาไทย 105 บาท
รหัส 95
(95) SCI วิทยาศาสตร์ 105 บาท
รหัส 93
(93) ENG ภาษาอังกฤษ 105 บาท

ข้อสอบรอบ พ.ย. 61 (รอบ 2 ปลายปี)

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 39
คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 89
คณิตศาสตร์2 วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาสามัญ 95 บาท
รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป 135 บาท
รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 135 บาท

ข้อสอบรอบ มิ.ย. 61 (รอบ 1 กลางปี)

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป 135 บาท
รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 135 บาท
รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 135 บาท
รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 135 บาท
รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 135 บาท
รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 135 บาท
รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 135 บาท
รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 135 บาท
รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 135 บาท
รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 135 บาท
รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 135 บาท
รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 135 บาท
รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 135 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.6 ( ม.ค. 62 )

รหัส 01
ภาษาไทย PreONET 95 บาท
รหัส 02
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม PreONET 95 บาท
รหัส 03
ภาษาอังกฤษ PreONET 95 บาท
รหัส 04
คณิตศาสตร์ PreONET 95 บาท
รหัส 05
วิทยาศาสตร์ PreONET 95 บาท
รหัส PK5
Pre-ONET' ม.ค. 62 พิเศษ! แพครวม 5 วิชา 350 บาท

วิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

ชำระเงินโดย การสแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท

วิธีที่ 3

จ่ายด้วยบัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณ

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ลงทะเบียน
 • ซื้อครั้งแรก กรอกเลขบัตร 13 หลักของคุณ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตามเลขพัสดุ และดาวน์โหลดเฉลย
 • หากเคยซื้อแล้ว กรอกเลขบัตร 13 หลักของคุณ จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อใส่รหัสผ่าน ในการสั่งซื้อข้อสอบ

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของคุณ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง)

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ลงทะเบียน
 • ซื้อครั้งแรก กรอกเลขบัตร 13 หลักของคุณ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตามเลขพัสดุ และดาวน์โหลดเฉลย
 • หากเคยซื้อแล้ว กรอกเลขบัตร 13 หลักของคุณ จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อใส่รหัสผ่าน ในการสั่งซื้อข้อสอบ

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของคุณ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง)

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

กรอกรายละเอียด
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเฉลย
 • กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามเลขพัสดุ และดาวน์โหลดเฉลย
ใช้รับใบแจ้งชำระเงิน / สถานะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลการจัดส่ง

โปรดระบุที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน หากสินค้าถูกตีกลับ
จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ > ชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการของคุณ และเลือกการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการชำระเงิน จากทั้งหมด 3 วิธี

ตะกร้าสินค้าของคุณ

กรุณาเลือกการจัดส่ง

4-7 วันทำการ
ฟรี
2-3 วันทำการ
฿50.00

ค่าธรรมเนียม

฿15.00

ที่อยู่จัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ - สกุลผู้รับ
กัลยรัตน์ เพ็งพรม
เบอร์ติดต่อ
0972809889
อีเมล์
apichaya.s@dek-d.com
ที่อยู่จัดส่ง
790/2 สวัสดีแมนชั่น ห้อง 8562 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10600

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
 • สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนมือถือ
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการ ได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ระบบ 15 บ. ร้าน 15 บ.)
ชำระภายใน 30 นาที
 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัสรอบการจัดส่งคือวันศุกร์ หรือ ชำระเงินวันศุกร์รอบการจัดส่งคือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd