Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ชื้อข้อสอบเก่า/ล่าสุด ฝึกเองที่บ้าน

โปรโมชั่นค่าจัดส่ง ครั้งแรก ฟรี! ลงทะเบียน / EMS 50 บาท ครั้งถัดไปลงทะเบียน 30 บาท / EMS 50 บาท

เลือกวิชาที่ต้องการซื้อ
ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบ ธ.ค. 63 / จำลองสอบหมอ ม.3 - ม.4 รอบ ธ.ค. 63 / พรีโอเน็ต ม.3 รอบ ธ.ค. 63 / พรีสอบเข้า ม.1 รอบ ธ.ค. 63
 • ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบ ธ.ค. 63 / จำลองสอบหมอ ม.3 - ม.4 รอบ ธ.ค. 63 / พรีโอเน็ต ม.3 รอบ ธ.ค. 63 / พรีสอบเข้า ม.1 รอบ ธ.ค. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเข้าสอบที่สนามสอบได้
 • จัดส่งข้อสอบ+กระดาษคำตอบ วันที่ 21 – 25 ธค 63
 • ดาวน์โหลดเฉลยได้ วันที่ 5 มค 64
ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว
 • สามารถซื้อข้อสอบได้ทุกวิชา จำกัดวิชาละ 5 ชุด/1 ใบสั่งซื้อ

Pre-Admission ข้อสอบรอบ ธ.ค. 63 รอบ วิชาสามัญ+กสพท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

125 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

185 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาเฉพาะแพทย์รวม

445 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

185 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

185 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

185 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

245 บาท

Pre-Admission ข้อสอบรอบ ส.ค. 63 รอบ GAT / PAT

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

185 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

185 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

185 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

185 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

245 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

185 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

185 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

185 บาท

รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

185 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

185 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

185 บาท

รหัส 81
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

185 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

185 บาท

ข้อสอบพรีเทส+ติว ก.พ.63 ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัส 02
ข้อสอบพรีเทส+คลิปติว ก.พ.63 ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

385 บาท

Pre-Mathayom ส.ค. 63 พรีสอบเข้า ม.4

รหัส 20-21
ข้อสอบพรี-สอบเข้า ม.4 3 วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ อิงแนวข้อสอบ รร.มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และเตรียมอุดมฯ

550 บาท

ไอเทมเสริม!

สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1 ใช้ได้กับ GAT-PAT 1-7 ครบทุกวิชา / วิชาสามัญฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2562

49 บาท

รหัส or
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2 ใช้ได้กับ O-NET วิชาเฉพาะแพทย์
แบบใหม่ล่าสุด!

ปกติ 49

39 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.6 (Pre-ONET รอบ ม.ค. 63)

รหัส 02
(02) SOC สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

105 บาท

รหัส 04
(04) MATH คณิตศาสตร์

105 บาท

รหัส 03
(03) ENG ภาษาอังกฤษ

105 บาท

รหัส 01
(01) THAI ภาษาไทย

105 บาท

รหัส 05
(05) SCI วิทยาศาสตร์

105 บาท

รหัส PK5
Pre-ONET ม.ค. 63 พิเศษ! แพครวม 5 วิชา

499 บาท

Pre-Admission ข้อสอบรอบ พ.ย. 62 (Pre-Admission รอบ 2 ปลายปี)

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 89
คณิตศาสตร์ 2 วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป

155 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์

395 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

155 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

155 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

155 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

155 บาท

Pre-Admission ข้อสอบรอบ มิ.ย. 62 (Pre-Admission รอบ 1 กลางปี)

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป

155 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

155 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

155 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

155 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

155 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

155 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

155 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

155 บาท

รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

155 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

155 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

155 บาท

รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

155 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

155 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.3 (Pre-ONET พ.ย. 62)

รหัส 94
(94) MATH คณิตศาสตร์

105 บาท

รหัส 91
(91) THAI ภาษาไทย

105 บาท

รหัส 95
(95) SCI วิทยาศาสตร์

105 บาท

รหัส 93
(93) ENG ภาษาอังกฤษ

105 บาท

Pre-Admission ข้อสอบรอบ พ.ย. 61 (Pre-Admission รอบ 2 ปลายปี)

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 89
คณิตศาสตร์2 วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาสามัญ

95 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป

135 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

135 บาท

Pre-Admission ข้อสอบรอบ มิ.ย. 61 (Pre-Admission รอบ 1 กลางปี)

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป

135 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

135 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

135 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

135 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

135 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

135 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

135 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

135 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

135 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

135 บาท

รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

135 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

135 บาท

ข้อสอบ Dek-D's Pre-ONET ม.6 (Pre-ONET ม.ค. 62 )

รหัส 01
ภาษาไทย PreONET

95 บาท

รหัส 02
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม PreONET

95 บาท

รหัส 03
ภาษาอังกฤษ PreONET

95 บาท

รหัส 04
คณิตศาสตร์ PreONET

95 บาท

รหัส 05
วิทยาศาสตร์ PreONET

95 บาท

รหัส PK5
Pre-ONET' ม.ค. 62 พิเศษ! แพครวม 5 วิชา

350 บาท

วิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

ชำระเงินโดย การสแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท

วิธีที่ 3

จ่ายด้วยบัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณ

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

กรอกรายละเอียด
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเฉลย
 • กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ใช้รับใบแจ้งชำระเงิน / สถานะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลการจัดส่ง

โปรดระบุที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน หากสินค้าถูกตีกลับ
จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ > ชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการของคุณ และเลือกการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการชำระเงิน จากทั้งหมด 3 วิธี

ตะกร้าสินค้าของคุณ

กรุณาเลือกการจัดส่ง

4-7 วันทำการ
ฟรี
2-3 วันทำการ
฿50.00

ค่าธรรมเนียม

฿15.00

ที่อยู่จัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ - สกุลผู้รับ
กัลยรัตน์ เพ็งพรม
เบอร์ติดต่อ
0972809889
อีเมล์
apichaya.s@dek-d.com
ที่อยู่จัดส่ง
790/2 สวัสดีแมนชั่น ห้อง 8562 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10600

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
 • สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนมือถือ
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการ ได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ระบบ 15 บ. ร้าน 15 บ.)
ชำระภายใน 30 นาที
 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 มค - 28 กพ รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มีค - 30 ธค รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณ๊ จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd