"เจาะจุดแข็งจุดอ่อนตั้งแต่เนิ่นๆ"
มีเวลาปรับแผนอ่านหนังสือเหลือเฟือ

สำหรับคนที่ขาดสอบ

GAT

เสาร์ 25 มิถุนายน 2559
8.30 น.-11.30 น.

180 บาท

กรุงเทพฯ 0 ที่นั่ง

ขอนแก่น 0 ที่นั่ง

เชียงใหม่ 0 ที่นั่ง

หาดใหญ่ 0 ที่นั่ง

ข้อสอบโดย

ข้อสอบโดย พี่ขลุ่ย (GAT เชื่อมโยง)

ข้อสอบโดย ครูพี่แนน (GAT อังกฤษ)

PAT1

เสาร์ 25 มิถุนายน 2559
13.00 น.-16.00 น.

180 บาท

กรุงเทพฯ 0 ที่นั่ง

ขอนแก่น 0 ที่นั่ง

เชียงใหม่ 0 ที่นั่ง

หาดใหญ่ 0 ที่นั่ง

ข้อสอบโดย

ข้อสอบโดย พี่ซุปเค

วิชาเฉพาะ
แพทย์

อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559
8.45 น.-15.00 น.

500 บาท

กรุงเทพฯ 0 ที่นั่ง

ขอนแก่น 928 ที่นั่ง

ข้อสอบโดย

ข้อสอบโดย ทีมหมอแผน

พิเศษ! สมัครทั้ง 3 วิชาพร้อมกัน รับส่วนลด เหลือเพียง 800 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการสุ่มรางวัลคอร์สเรียน

คอร์สเรียน Enconcept

 • ภัคจิรา ปองได้
 • ณัชชา เจริญทิพย์
 • อิสริยา โนนศิริ
 • จุฑามาศ ศิริพัฒนานันทกูร
 • พัทหทัย สิงหะสุริยะ
 • ณัฐาวดี บุญกิจ
 • ณัฐณิชา จันทราษฎร์
 • ชุติพร ไชยขันธ์
 • มุกฎามาศ บัวเพ็ชร
 • ภูชิสส์ ชำนาญดู

คอร์สเรียน Sup'k Center

 • ภัคภร ลิขิตนพคุณ
 • พีชญะ การะเกตุ
 • อภิญญา ภูเพชร
 • วิชุดา สารศรี
 • เณรี ธนธาดากุล
 • อัจฉราพร แพรุ่งโรจน์ทวี
 • ชลธิชา อาดเสนาะ
 • นัฐิดา ตรีบรรเจิดสกุล
 • เบญจพร คงเอียด
 • ภูริตา ขันธวิสูต
ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง

TOP10 GAT

 • ปาณิสรา ไวยสุระสิงห์
  คะแนน 290.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อธีตา ศิริประชัย
  คะแนน 290.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จรัสลักษณ์ มินนี่ ตระกูลยิ่งยง
  คะแนน 290.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิมพ์จุฑา ประเสริฐสังข์
  คะแนน 285.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรวรรธน์ พงศ์ศิลาทอง
  คะแนน 285.00
  อุดรพิทยานุกูล
 • ไตรรัตน์ สัมปทานุกุล
  คะแนน 282.50
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ภาธร เพชรกลึง
  คะแนน 282.50
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • วสุชนม์ สมบูรณ์พร
  คะแนน 282.50
  ขอนแก่นวิทยายน
 • ภาสกร ศรีวสิตาภากร
  คะแนน 281.25
  ขอนแก่นวิทยายน
 • พิชญา ธนรรฆากร
  คะแนน 280.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ลลิตา ทองเอี่ยม
  คะแนน 280.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐิกา สกุลโชติกโรจน์
  คะแนน 280.00
  เตรียมอุดมศึกษา

TOP10 PAT1

 • กฤติน สุนทรากร
  คะแนน 294.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สิรวัจน์ สิริภาคย์ภิญโญ
  คะแนน 288.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • กฤตพัฒน์ สุขวัฒน์
  คะแนน 274.00
  มหิดลวิทยนุสรณ์
 • ปณิธิ มงคลปทุมรัตน์
  คะแนน 274.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศุภวิชญ์ เตยวัฒนะชัย
  คะแนน 264.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ศุภิสรา จึงวิวัฒนาภรณ์
  คะแนน 264.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มณิชญา สุคนพาทิพย์
  คะแนน 262.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นพชัย สิระนาท
  คะแนน 262.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สฐิรพัชร ทองรงค์
  คะแนน 252.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล
  คะแนน 238.00
  เตรียมอุดมศึกษา

TOP10 วิชาเฉพาะแพทย์

 • ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล
  คะแนน 259.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภากร เภาวัฒนาสุข
  คะแนน 252.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สิรี ตรียาพงษ์
  คะแนน 251.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • วรางคณา กรุณานนท์
  คะแนน 250.43
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พสิน ลิขิตวิเศษกุล
  คะแนน 250.00
  ระยองวิทยาคม
 • อรรจน์ ภมะราภา
  คะแนน 249.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัสกร จันทรรวงทอง
  คะแนน 248.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฐชนากานต์ กอวาณิชย์กุล
  คะแนน 248.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฐษาอร บัวฝ้าย
  คะแนน 248.50
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์
  คะแนน 247.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์

สิ่งที่ได้รับ

 • รางวัลคอร์สฟรี วิชา GAT ENG และ PAT1 สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เด็กซิ่วเรียน)
 • รางวัลคอร์สฟรี วิชา PAT1 เรียนได้ที่ Sup’k Center 4 สาขา คือ สาขาสีลม สาขาสยาม สาขาพญาไทและสาขางามวงศ์วานเท่านั้น
 • รางวัลคอร์สฟรี วิชา PAT1 ใช้ได้ภายในระยะเวลาหมดเขตถึง 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น
 • ผู้ที่ทำคะแนนเป็น Top10 ทั้ง 3 วิชาทางเว็บไซต์เด็กดีจะนัดหมายเพื่อมอบเงินรางวัลต่อไป
 • สำหรับน้องๆ ที่เป็นผู้โชคดีได้รับการสุ่มจับรางวัล เฉพาะวิชา GAT Eng และ PAT1 ทางเว็บไซต์เด็กดีจะประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง

ทุกอย่างเสมือนจริง

จำลองการสอบเสมือนสอบ สนามจริงลดอาการตื่นเต้น

สอบได้หมด ม.4-5-6

สอบได้ทั้งคนที่กำลังขึ้น ม.6, ม.5 และ ม.4

มี SMS แจ้งกำหนดการ

มี SMS เตือนกำหนดการ และเตือนก่อนวันสอบ

เลือกสอบวิชาไหนก็ได้

เลือกสอบวิชาใดก็ได้ตามต้อง การ พร้อมเลือกสนามสอบได้

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร ได้รู้แบบถูกต้อง เพราะมีเฉลยให้ทุกคนในวันประกาศผล *เฉพาะ GAT และ PAT1

บอกจุดอ่อนเรื่องที่ไม่แม่น

คะแนนสอบของทุกคนจะมีใบวิเคราะห์ให้ด้วย บอกจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อไปปรับแผนการอ่านหนังสือ ก่อนลงสนามจริง

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อม เช็คอันดับเทียบคนที่อยากเข้า คณะเดียวกัน

นำข้อสอบกลับไปฝึกได้

ยังอ่านหนังสือไม่จบ ก็มาสอบได้ พร้อมนำข้อสอบ กลับบ้านไปทบทวนต่อได้อีกด้วย

5 ขั้นตอนการสมัคร

1 กดปุ่มสมัครในหน้านี้
กด ดูตัวอย่างใบสมัคร

2 กรอกรายละเอียดของผู้เข้าสอบ
(ใช้เลขบัตรประชาชน)

3 เลือกช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทาง
Counter service(7-11) / Credit card

4 ชำระเงินตามกำหนด Counter service(ภายใน 24 ชม.)
Credit card(ชำระทันที)

5 ตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการ

ดีจัง ! มีใบวิเคราะห์ คะแนนให้ด้วย

ตัวอย่าง ใบผลคะแนนสอบ (มีเทียบคะแนน กับคนที่อยากเข้าคณะเดียวกัน)

กดเพื่อขยายภาพ

ตัวอย่าง ใบวิเคราะห์ผลคะแนนวิชาที่สอบ (บอกจุดแข็ง-จุดอ่อนครบทุกวิชา)

กดเพื่อขยายภาพ

ถาม-ตอบ

คะแนนเอาไปยื่นรับตรงได้ไหมครับ ?

ไม่ได้ครับ เพราะเป็นสนามสอบเสมือนจริง คะแนนสอบนี้สามารถบอกได้ว่าเราต้องฟิตเรื่องไหนเพิ่ม เพื่อไปลุยสนามสอบจริงครับ

วันสอบต้องแต่งชุดอะไรคะ ?

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมวิชาการ ผู้เข้าสอบควรแต่งชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ชุดทำงาน ที่สุภาพเหมาะสมกับสถานภาพผู้เข้าสอบครับ ไม่ควรแต่ชุดไปรเวตมาเข้าสอบ

หากสมัครแล้ว แต่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่ไปสอบได้ไหมครับ ?

ได้ครับ และสามารถรับข้อสอบกลับไปทำได้ ติดต่อเพื่อขอรับข้อสอบ ที่เบอร์ Call Center ในช่วงวันที่ 5-15 ก.ค. (อ่านรายละเอียดที่ เงื่อนไขการสมัคร ด้านล่าง ข้อ 8 )

อยากสมัครสอบหมดเลย 3 วิชา มีส่วนลดไหมคะ ?

มีครับ ส่วนลดสำหรับน้องๆ ที่สมัครสอบทั้ง 3 วิชา จากเดิม 860 บาท ลดเหลือ 800 บาทครับ ปล.แต่ต้องทำรายการสมัคร 3 วิชาพร้อมกันนะครับ

เป็นเด็กซิ่ว อยากสอบได้ไหมครับ ?

ได้ครับ โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.4-5-6 และเด็กซิ่ว ได้สอบเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อไปปรับการอ่านหนังสือก่อนลงสนามจริงครับ

สมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในกี่วันคะ ?

ต้องชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 24 ชั่วโมงครับ หากเกินเวลาที่กำหนด รายการสมัครจะถูกยกเลิกทันที หากจะสอบต้องสมัครใหม่ครับ

เรียน กศน. หรือสายอาชีพสามารถสมัครได้มั้ยครับ ?

ได้ค่ะ เปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกแผนการเรียนสามารถสมัครได้ค่ะ

ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนน้องๆ ได้รึเปล่าคะ ?

ได้ค่ะ ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนน้องๆ ได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้สอบ ต้องเป็นข้อมูลของน้องนะคะ และอย่าลืมให้น้องๆ เข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบด้วยค่ะ

มาสอบได้อะไรกลับไปบ้าง

สอบแต่ละวิชา ได้ของติดมือ กลับบ้านด้วย

นำข้อสอบ
กลับบ้านได้
มีเฉลยให้ วิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อน
บอกลำดับ
ความพร้อม
เลือก
สนามสอบ
รางวัลผู้ทำ
คะแนน TOP
คอร์สฟรี
GAT
PAT1
วิชาเฉพาะแพทย์ - -

รางวัลให้น้องๆ ที่ได้ Top10

น้องๆที่ทำ คะแนนสูงสุด ในแต่ละวิชา

รางวัลที่ 1 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ คอร์สฟรี

รางวัลที่ 2 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ คอร์สฟรี

รางวัลที่ 3 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ คอร์สฟรี

รางวัลที่ 4-10 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ คอร์สฟรี

คอร์สฟรี พิเศษเฉพาะน้องๆ ที่ได้ทำคะแนนเป็น Top10 และน้องๆ ที่เป็นผู้โชคดีได้รับการสุ่มจับรางวัล เฉพาะวิชา GAT Eng และ PAT1 คณิตศาสตร์
สงวนสิทธิ์รางวัลเฉพาะผู้สอบที่กำลังศึกษาชั้น ม.ปลาย เท่านั้น

สนามสอบ

สนามสอบกรุงเทพฯ

รร.ศรีอยุธาฯ , รร.สุรศักดิ์มนตรี , รร.สามเสนวิทยาลัย และ รร.ปทุมคงคา
(แนวทางการจัดสนามสอบกรุงเทพฯ)

สนามสอบอีสาน

รร.แก่นนครวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สนามสอบเหนือ

รร.กาวิละวิทยาลัย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สนามสอบใต้

รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการ

9 - 22 พ.ค. 59 เปิดรับสมัคร
(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับสมัครทันที)

24 - 30 พ.ค. 59 เปิดให้แก้ไขข้อมูลด้วยตัวเอง

9 มิ.ย 59 ประกาศที่นั่งสอบ

25 มิ.ย 59 GAT 08.30 - 11.30 น.
PAT1 13.00 - 16.00 น.

26 มิ.ย 59 วิชาเฉพาะแพทย์ ฉบับที่ 1 08.45 - 10.00 น.
วิชาเฉพาะแพทย์ ฉบับที่ 2 10.45 - 12.00 น.
วิชาเฉพาะแพทย์ ฉบับที่ 3 13.45 - 15.00 น.

25 ก.ค 59 ประกาศคะแนน/ดูเฉลย/ดูผลการวิเคราะห์คะแนน

จุดประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้วิเคราะห์จุดด้อยของตัวเอง เพื่อนำไปแก้ไขก่อนการสอบแอดมิชชั่นจริง
 2. เพื่อจำลองบรรยากาศการสอบให้ผู้เข้าสอบได้สัมผัสก่อนลงสนามสอบแอดมิชชั่นจริง
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบแอดมิชชั่นให้กับผู้เข้าสอบ
 4. เพื่อทราบระดับความสามารถเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบคนอื่น

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครสอบ Dek-D’s Pre-Admission 60

 1. การสมัครจะยึดข้อมูลจากใบข้อมูลล่าสุดที่มีการชำระเงินเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายผู้สมัครต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
 3. ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของตนเองและตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
 4. กรณีผู้สมัครต้องจดหรือจำและเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 5. การชำระเงินค่าสมัครสอบ ต้องจ่ายภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวัน-เวลาที่ลงทะเบียนตามช่องทางการชำระที่จัดให้
 6. เมื่อผู้เข้าสอบชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ และไม่สามารถมอบสิทธิ์การสอบให้ผู้อื่นได้
 7. หากผู้สมัครสอบไม่ทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียน หรือมีเหตุอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการลงทะเบียน ผู้สมัครสอบยินยอมรับคำวินิจฉัยของผู้จัด
 8. ผู้สมัครที่ขาดสอบ สามารถทำเรื่องขอข้อสอบได้ แต่จะไม่ได้รับเฉลย สามารถทำเรื่องขอข้อสอบได้ ติดต่อ 02-860-1142 ต่อ 144 ในช่วงวันที่ 5-15 ก.ค.( เว้นวันหยุดราชการ ) มีให้เลือก 2 วิธี มารับที่สำนักงานเด็กดีฯ หรือ แจ้งขอจัดส่งทางไปรษณีย์ ( ไปรษณีย์ ค่าบริการ 100 บาท/ผู้สมัคร )
 9. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่พร้อมเข้าสอบเท่านั้น

มีใครพูดถึงเราบ้าง

ผู้สนับสนุน

แนวทางการจัดสนามสอบกรุงเทพฯ

สนามสอบกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 4 สนามสอบ ( รร.ศรีอยุธยา, รร.สุรศักดิ์มนตรี, รร.สามเสนวิทยาลัย และ รร.ปทุมคงคา ) ผู้สมัครไม่สามารถเลือกหรือย้ายสนามสอบได้เอง ทีมงานจะทำการจัดให้ตามแนวทางต่อไปนี้