Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
TCAS แยกตามมหาวิทยาลัย

Portfolio    โควตา    รับตรง   
รับตรงอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมรับตรง
ม.เกษตรศาสตร์
รวมรับตรง
ม.ขอนแก่น
รวมรับตรง
ม.เชียงใหม่
รวมรับตรง
ม.ทักษิณ
รวมรับตรง
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
รวมรับตรง
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวมรับตรง
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
รวมรับตรง
ม.ธรรมศาสตร์
รวมรับตรง
ม.นครพนม
รวมรับตรง
ม.นราธิวาสราชนครินทร์
รวมรับตรง
ม.นเรศวร
รวมรับตรง
ม.บูรพา
รวมรับตรง
ม.พะเยา
รวมรับตรง
ม.มหาสารคาม
รวมรับตรง
ม.มหิดล
รวมรับตรง
ม.แม่โจ้
รวมรับตรง
ม.แม่ฟ้าหลวง
รวมรับตรง
ม.วลัยลักษณ์
รวมรับตรง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
รวมรับตรง
ม.ศิลปากร
รวมรับตรง
ม.สงขลานครินทร์
รวมรับตรง
ม.อุบลราชธานี
รวมรับตรง
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
รวมรับตรง
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รวมรับตรง
ม.ราชภัฏ
รวมรับตรง