Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
"เจาะจุดแข็งจุดอ่อนตั้งแต่เนิ่นๆ มีเวลาปรับแผนอ่านหนังสือเหลือเฟือ"
 1. กรุงเทพฯ

 2. ชลบุรี

 3. ขอนแก่น

 4. นครราชสีมา

 5. อุบลราชธานี

 6. เชียงใหม่

 7. พิษณุโลก

 8. สุราษฎร์ธานี

 9. หาดใหญ่

สนามสอบ GAT PAT เสมือนจริง
8 เดือนสุดท้าย! เจาะจุดแข็งจุดอ่อน มีเวลาปรับแผนสอบจริงเหลือเฟือ
 • GAT

  ความถนัดทั่วไป

  เสาร์ 24 มิ.ย. 2560
  8.30 - 11.30 น. 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  พี่ขลุ่ย @AjKLUI
  ครูพี่แนน ENCONCEPT
 • PAT1

  คณิตศาสตร์

  เสาร์ 24 มิ.ย. 2560
  13.00 - 16.00 น. 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  พี่ซุปเค Sup'K Center
 • PAT2

  วิทยาศาสตร์

  อาทิตย์ 25 มิ.ย. 2560
  8.30 - 11.30 น. 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  ทีมติวเตอร์ WE BY THE BRAIN
 • PAT3

  ความถนัดวิศวฯ

  อาทิตย์ 25 มิ.ย. 2560
  13.00 - 16.00 น.* 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  ทีมติวเตอร์ WE BY THE BRAIN

  อาทิตย์ 25 มิ.ย. 2560
  13.00 - 16.00 น. 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  3 วิชานี้สอบเวลาเดียวกัน จำกัดที่นั่งร่วมกัน เลือกได้คนละ 1 วิชา

 • PAT7.1

  ภาษาฝรั่งเศส

  อาทิตย์ 25 มิ.ย. 2560
  13.00 - 16.00 น.* 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  อ.มนชัย ,อ.ชานนท์ Pinnacle
 • PAT7.4

  ภาษาจีน

  อาทิตย์ 25 มิ.ย. 2560
  13.00 - 16.00 น.* 185 บาท

  ปิดรับสมัคร

  ข้อสอบโดย
  ครูปาล์ม De-Chine

(กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ชลบุรี, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, สงขลา-หาดใหญ่)

8 เดือนสุดท้าย! เจาะจุดแข็งจุดอ่อนตั้งแต่เนิ่นๆ มีเวลาปรับแผนการอ่านหนังสือเหลือเฟือ
เสาร์

24 มิถุนายน 2560

GAT ความถนัดทั่วไป 8.30 น.- 11.30 น. 185 บาท ว่าง

30,000

ที่
ข้อสอบโดย

พี่ขลุ่ย

ครูพี่แนน

PAT1 คณิตศาสตร์ 13.00 น.- 16.00 น. 185 บาท ว่าง

30,000

ที่
ข้อสอบโดย

พี่ซุปเค

อาทิตย์

25 มิถุนายน 2560

PAT2 วิทยาศาสตร์ 8.30 น.- 11.30 น. 185 บาท ว่าง

30,000

ที่
ข้อสอบโดย

ทีมติวเตอร์ WE BY THE BRAIN

PAT3,

PAT7.1, PAT7.4

วิศวฯ, ฝรั่งเศส, จีน 13.00 น.- 16.00 น. (เลือกสอบ 1 วิชา) 185 บาท ว่าง

30,000

ที่
ข้อสอบโดย

ทีมติวเตอร์ WE BY THE BRAIN

อ.มนชัย กฤตยพิสิฐและอ.ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์

ครูปาล์ม De-Chine

*วิชา PAT3,PAT7.1,PAT7.4 สอบวันและเวลาเดียวกัน เลือกได้ 1 วิชา

แพคสุดฟิต!!

3 วิชา 529 บาท (555 บาท)

4 วิชา 699 บาท (740 บาท)

เมื่อสมัครพร้อมกันต่อใบเสร็จ

รับ SMS แจ้งเตือนฟรี! เมื่อเปิดสมัคร

เพื่อไม่ให้น้องๆ พลาดการรับสมัคร Pre-Entrance
ที่อาจเต็มเร็วมาก ป้อนเบอร์มือถือรับแจ้งเตือนฟรี ที่นี่!

ตกลง
ติดต่อ Call Center สอบถาม/แจ้งปัญหา 02-860-1142 ต่อ 231 |
LINE @dekdPreAd

TOP10 GAT

 • วิศรุต กองสุข
  คะแนน 280.71
  ราชินีวินิตบางแก้ว
 • ภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ
  คะแนน 280.71
  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • ธัญธร กิจผกามาส
  คะแนน 278.92
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อาคิรา แซ่ลิ่ม
  คะแนน 277.50
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • จรัสลักษณ์ มินนี่ ตระกูลยิ่งยง
  คะแนน 275.71
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นิรัชพร สายบัวทอง
  คะแนน 275.71
  ราชินี
 • นันทวรี อัจฉริยวนิช
  คะแนน 272.50
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • รมณ ศรีลามาตย์
  คะแนน 272.50
  สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 • อจลา สังข์ทอง
  คะแนน 272.14
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิวภัฎ ชั่งดวงจิตต์
  คะแนน 271.42
  สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 • ช่วงคะแนน GAT รวม ช่วงคะแนน GAT เชื่องโยง ช่วงคะแนน GAT ภาษาอังกฤษ

TOP10 PAT1

 • จิราพจน์ แซ่ลือ
  คะแนน 250.00
  แสงทองวิทยา
 • ธีร์ธวัช อังควณิช
  คะแนน 248.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร
  คะแนน 220.00
  มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชนศิษฏ์ เวชกิจวาณิชย์
  คะแนน 216.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วัชรพล ริ้วเลิศศิริกุล
  คะแนน 214.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ชยุตม์ ประกอบ
  คะแนน 208.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ศิรภัสสร ฉายประเสริฐกุล
  คะแนน 206.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • คมพจน์ สุทธาสา
  คะแนน 204.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐภัทร ธารไทรทอง
  คะแนน 204.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน PAT1 คณิตศาสตร์

TOP10 PAT2

 • นนทกร เฉลิมชัยชวลิต
  คะแนน 201.00
  กำเนิดวิทย์
 • ธีร์ธวัช อังควณิช
  คะแนน 195.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • จิราภา มานะวงศ์เจริญ
  คะแนน 195.00
  กำเนิดวิทย์
 • วิชุตา คันธินทระ
  คะแนน 192.00
  สุราษฎร์ธานี
 • ศกล เทพมงคล
  คะแนน 186.00
  สาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม
 • ชวกรณ์ สโมสร
  คะแนน 183.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชวณัฐ งามวิวัฒน์ธรรม
  คะแนน 183.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ธนโชติ โรจน์ประเสริฐ
  คะแนน 183.00
  ชลราษฎรอำรุง
 • ณภัทร อังสุนันทวิวัฒน์
  คะแนน 183.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ธนโรจน์ แซ่โง้ว
  คะแนน 180.00
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ภัทรภณ บุญปาล
  คะแนน 180.00
  ตากพิทยาคม
 • ช่วงคะแนน PAT2 วิทยาศาสตร์

TOP10 PAT3

 • ศกล เทพมงคล
  คะแนน 190.00
  สาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม
 • เอกวารินทร์ เตชะพงศ์กุล
  คะแนน 182.00
  กำเนิดวิทย์
 • ภูมิรพีรัช พุดดี
  คะแนน 178.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ชยุตม์ ประกอบ
  คะแนน 172.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • จิตติ นิจพาณิชย์
  คะแนน 168.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ธัชวินทร์ ลีละวัฒน์
  คะแนน 168.00
  กำเนิดวิทย์
 • ธนพล ศิริทวีสุข
  คะแนน 166.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • คมพจน์ สุทธาสา
  คะแนน 166.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นนทกร เฉลิมชัยชวลิต
  คะแนน 164.00
  กำเนิดวิทย์
 • ปิยวัฒน์ อำนวยผลเจริญ
  คะแนน 164.00
  เซนต์คาเบรียล
 • ประกฤษฎิ์ เทพยศ
  คะแนน 164.00
  ดอนบอสโกวิทยา
 • ช่วงคะแนน PAT3 วิศวกรรมศาสตร์

TOP10 PAT7.1

 • ธัญภัค สายเจริญ
  คะแนน 222.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิชญา เตโชฬาร
  คะแนน 213.00
  ราชินีบน
 • อุสิชา อุดมศักดิ์
  คะแนน 198.00
  ราชินี
 • สรกฤช เวียงวิเศษ
  คะแนน 195.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐธยาน์ กาญจนภวนาถ
  คะแนน 192.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธารมีน สุทธิอาคาร
  คะแนน 186.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นภสร จุ้ยสำราญ
  คะแนน 186.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นิรัชพร สายบัวทอง
  คะแนน 183.00
  ราชินี
 • ธนวรรษ เวชพันธ์
  คะแนน 180.00
  โยธินบูรณะ
 • ณัฏฐณิชา ลิ้มเจริญ
  คะแนน 180.00
  ราชินีบน
 • ช่วงคะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส

TOP10 PAT7.4

 • ศดานันท์ อาศัยบุญ
  คะแนน 264.00
  เส้าไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
 • สุขดี ศกุนตานุรักษ์
  คะแนน 261.00
  นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล
 • สมหวัง บุญขวาง
  คะแนน 258.00
  วุฒิวิทยา
 • ยุวรีย์ แซ่จาง
  คะแนน 255.00
  มัธยมวัดหนองแขม
 • วรรชนา แซ่จู
  คะแนน 252.00
  รังษีวิทยา
 • วรเมธี หวง
  คะแนน 249.00
  เชียงคำวิทยาคม
 • กรณิศ นิ้มวงษ์เจริญสุข
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อภิชญา ตรีรานุรัตน์
  คะแนน 240.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พุทธชาติ พ่อค้าทอง
  คะแนน 240.00
  สตรีวิทยา 2
 • แพรพิไล พูลผลอำนวย
  คะแนน 240.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT7.4 ภาษาจีน

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • คะแนน Top10 และ ผู้ที่ได้รับรางวัล เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณาติดต่อกลับ* มาทางโครงการภายในวันที่ 25 ก.ค. - 8 ส.ค. 60
 • *เบอร์โทรติดต่อกลับ 02-8601142 ต่อ 231 (พี่แคท)thararat@dek-d.com
เหตุผลที่ไม่ควรพลาด

ทุกอย่างเสมือนจริง

ทั้งข้อสอบ การจับเวลา และบรรยากาศ

สอบได้หมด ทั้ง ม.6-5-4

สายอาชีพก็สอบได้ เด็กซิ่วก็สอบได้

นำข้อสอบกลับไปฝึกได้

สอบเสร็จ นำข้อสอบกลับไปทบทวนต่อได้

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด ได้รู้กัน เพราะหลังสอบมีเฉลยให้

รู้ลำดับความพร้อม

สามารถเช็คอันดับเทียบกับคนที่อยากเข้าคณะเดียวกันได้

บอกจุดอ่อนเรื่องที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุดแข็งจุดอ่อน ให้น้องๆนำไปปรับแผนอ่านหนังสือก่อนสอบจริง

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มีวิชาให้เลือก 6 วิชา สนามสอบ 20 แห่งทั่วประเทศ สมัครก่อนเลือกก่อน

มี SMS แจ้งกำหนดการ

ตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันประกาศผล

สนามสอบ
สมัครก่อนได้เลือกสนามก่อน เลือกในขั้นตอนการสมัคร
 • สนามสอบกรุงเทพฯ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน, วิชาเสาร์กับอาทิตย์ แยกสนามสอบได้
 • สนามสอบจังหวัดอื่นๆ ทุกวิชาผู้สมัครต้องสอบในสนามเดียวกัน
ขั้นตอนการสมัคร

2 กรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์

3 เลือกจังหวัด,วิชาและโรงเรียนที่ต้องการสอบ

4 เลือกช่องทางการชำระเงิน

5 ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

6 ตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าข้อมูลส่วนตัว

กำหนดการ

19 เม.ย. - 20 พ.ค. 60เปิดรับสมัคร
(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ)

26 เม.ย. 60เริ่มเปิดแก้ไขข้อมูล / ย้ายสนาม

9 มิ.ย. 60ประกาศที่นั่งสอบ

24 มิ.ย. 60GAT 08.30 - 11.30 น.
PAT1 13.00 - 16.00 น.

25 มิ.ย. 60PAT2 08.30 - 11.30 น.
PAT3/ PAT7.1 / PAT7.4 13.00 - 16.00 น.

25 ก.ค. 60ประกาศคะแนน / ดูเฉลย / ดูผลการวิเคราะห์คะแนน

จุดประสงค์การจัดงาน
 1. เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง เพราะการสอบจริงมีโอกาสแค่ครั้งเดียว
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และนำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ
 4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าสอบ
มาสอบได้อะไรกลับไปบ้าง

สอบแต่ละวิชา ได้ของติดมือ กลับบ้านด้วย

นำข้อสอบ
กลับบ้านได้
มีเฉลยให้ วิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อน
บอกลำดับ
ความพร้อม
เลือก
สนามสอบ
รางวัลผู้ทำ
คะแนน TOP
ทุกวิชา
ทุกวิชา
นำข้อสอบ
กลับบ้านได้
มีเฉลยให้
วิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อน
บอกลำดับ
ความพร้อม
เลือก
สนามสอบ
รางวัลผู้ทำ
คะแนน TOP
ตัวอย่างใบวิเคราะห์ผลคะแนน

ดีจัง ! มีใบวิเคราะห์ คะแนนให้ด้วย

ตัวอย่าง ใบผลคะแนนสอบ (มีเทียบคะแนน กับคนที่อยากเข้าคณะเดียวกัน)

กดเพื่อขยายภาพ

ตัวอย่าง ใบวิเคราะห์ผลคะแนนวิชาที่สอบ (บอกจุดแข็ง-จุดอ่อนครบทุกวิชา)

กดเพื่อขยายภาพ
รางวัลให้น้องๆ ที่ได้ Top10

น้องๆที่ทำ คะแนนสูงสุด ในแต่ละวิชา

รางวัลที่ 1 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 4-10 ในแต่ละรายวิชา ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รุ่นพี่ที่เข้าสอบปีที่ผ่านมา
“ แนะนำให้มาสอบกับ Dek-D ครับ ได้จำลองสนามจริง กระบวนการเหมือนกันเลย ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล เตรียมอุดมศึกษา [แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กสพท.]
“ ลองมาสอบสนามเหมือนจริง จะได้เทสความรู้สึกกับสถานการณ์จริง พอไปสนามจริง จะตื่นเต้นน้อยลง เพราะ feeling เดียวกัน ” อธีตา ศิริประชัย เตรียมอุดมศึกษา
“ การสอบกับ Dek-D ทำให้เราได้เจอบรรยากาศจริง ช่วยให้เราพร้อมมากกว่าการทำข้อสอบที่บ้าน มั่นใจมากขึ้นด้วย ” ภากร เภาวัฒนาสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ [แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ]
“ ถ้ายังไม่มั่นใจในตัวเอง ควรมาสอบ เพราะการจับเวลาอยู่ที่บ้าน ไม่เหมือนกัน นอกจากจะช่วยเรื่องการจัดสรรเวลาแล้ว เนื้อหาข้อสอบก็ใกล้เคียง ภาธร เพชรกลึง บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
ถาม-ตอบ

คะแนนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะ ?

ไม่ได้ครับ เพราะเป็นสนามสอบเสมือนจริง คะแนนสอบนี้สามารถบอกได้แค่ว่า เรามีความพร้อมมากแค่ไหน และไว้ใช้เป็นแนวทางในการฟิตอ่านหนังสือ เพื่อลุยสอบสนามจริงต่อไปครับ

วันสอบต้องแต่งชุดอะไรคะ ?

ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาค่ะ

หากสมัครแล้ว แต่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่ไปสอบได้ไหมครับ ?

ได้ครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการสมัครข้อที่ 8

เป็นเด็กซิ่ว อยากสอบได้ไหมครับ ?

ได้ค่ะ โครงการของเราเปิดสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ สายสามัญ สายอาชีพ กศน. หรือเด็กซิ่ว ก็สามารถสอบได้ค่ะ

สมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในกี่วันคะ ?

หากเลือกชำระที่ 7-eleven ต้องชำระภายในเวลา 24 ชั่วโมง หากเลือกชำระบัตรเครดิต ต้องชำระภายใน 30 นาที หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติ ต้องเริ่มจองที่นั่งใหม่ครับ

ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนน้องๆ ได้ไหมครับ ?

ได้ค่ะ แต่รบกวนกรอกข้อมูลส่วนตัวของน้องนะคะ เพราะทาง บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดสอบให้น้องๆ ค่ะ

ปีนี้ไม่มีสอบวิชาเฉพาะแพทย์หรือครับ ?

มีครับ แต่จะเปิดสอบช่วงปลายปี 60

นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้างคะ ?

บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน,ดินสอ 2B,ยางลบ,ปากกาลูกลื่นค่ะ

แต่ละคณะใช้คะแนนอะไรบ้าง
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา หมายเหตุ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
2 ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (รูปแบบ 2)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (รูปแบบ 3)


พื้นฐานสายวิทย์
พื้นฐานสายศิลป์
4 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (รูปแบบ 2)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (รูปแบบ 3)


พื้นฐานสายวิทย์
พื้นฐานสายศิลป์
5 บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิทยาการจัดการ
6 แพทยศาสตร์, ทันตแพทศาสตร์ คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT
7 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, พยาบาลฯ, สัตวฯ
8 วิทยาศาสตร์, อาหาร, การกีฬา, คอมพิวเตอร์, ICT
9 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์, การออกแบบ

11 อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(รูปแบบ 1)
อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(รูปแบบ 2)
อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์(รูปแบบ 3)


พื้นฐานสายวิทย์
พื้นฐานสายศิลป์

หมายเหตุ :

1. อ้างอิงจากปีการศึกษา 2560
2. โครงการ Dek-D's Pre-Entrance 4.0 เปิดสอบบางวิชาเท่านั้น
เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครสอบ Dek-D’s Pre-Entrance 4.0

 1. ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าสอบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน
 2. ทางบริษัทฯ จะยึดข้อมูลล่าสุดของผู้สมัครสอบที่มีการชำระเงินเท่านั้น
 3. ผู้สมัครต้องจดหรือจำ และเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ ต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันและเวลาได้ที่เอกสารชำระเงิน หากเกินกำหนดระบบจะทำการยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าสอบ ต้องทำการสมัครใหม่
 5. เมื่อผู้เข้าสอบทำการชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถมอบสิทธิ์เข้าสอบให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้อิสระ ช่วง 26 เม.ย. – 20 พ.ค. 60 ยกเว้นเลขบัตรประชาชนผู้เข้าสอบและเบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องผ่านการอนุมัติ
 7. ผู้สมัครสามารถย้ายสนามสอบไปยังสนามสอบที่ว่างได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. – 20 พ.ค. 60
 8. ถ้าผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบได้ ดังนี้
  (1) ในวันสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้น ผู้ขาดสอบหรือตัวแทน ติดต่อรับข้อสอบได้ที่กองอำนวยการ ณ สนามสอบที่มีรายชื่อ และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาเพื่อรับข้อสอบ หรือ
  (2) หลังประกาศผลคะแนน สามารถติดต่อขอรับข้อสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการ (ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS (ทุกวิชาพร้อมกัน) ครั้งละ 100 บาท)
 9. ผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ รับเฉลยพร้อมกันที่หน้าข้อมูลส่วนตัว ในวันประกาศคะแนน ส่วนใบวิเคราะห์คะแนนจะได้เฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้น
 10. หากผู้เข้าสอบไม่สามารถทำตามเงื่อนไขการสมัคร หรือมีเหตุอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการสมัคร การตัดสินจากทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด