เพิ่มความฟิต ปิดจุดอ่อน ก่อนสอบจริง

สนามพรีเทส เช็กความพร้อม เพื่อเตรียมสอบ TCAS
จัดสอบครบ TGAT, TPAT, A-Level (วิชาสามัญ)

สมัครแล้ว 64,158 ที่นั่ง

รอบ พฤศจิกายน 65 ปลุกพลัง A-Level (วิชาสามัญ) จัดสอบไปแล้ว

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 10.00 น.
82ภาษาอังกฤษ 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

Farose Academy

10.20 - 11.50 น.
61คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

13.00 - 14.30 น.
81ภาษาไทย 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน บ้านเตรียมโดม

14.50 - 16.20 น.
70สังคมศาสตร์ 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน บ้านเตรียมโดม

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 10.00 น.
64ฟิสิกส์ 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

ครูโกเอก

10.20 - 11.50 น.
65เคมี 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Tiwtactic

13.00 - 14.30 น.
66ชีววิทยา 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย Dek-D's School

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 10.00 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
83ภาษาฝรั่งเศส * 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Pinnacle

85ภาษาญี่ปุ่น * 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by Za-SHI

10.20 - 11.50 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
84ภาษาเยอรมัน * 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by Za-SHI

87ภาษาจีน * 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

พี่ปาล์ม De-Chine

13.00 - 14.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
86ภาษาเกาหลี * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by Za-SHI

88ภาษาบาลี * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

TUT ติวบาลี

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

ช่วง 15 - 21 พ.ย. 65

เลือกสอบ
เวลาไหนก็ได้
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ เข้าสอบได้ แต่อาจได้รับความสะดวกน้อยลง
 • พิเศษ! มีเล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ แถมให้ ส่งฟรีถึงบ้าน สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบเป็นแบบเปเปอร์ แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง (ภายในเวลาที่กำหนด)

รอบ สิงหาคม 65ปลุกไฟ TGAT/TPAT จัดสอบไปแล้ว

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 65

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

Genius To Be by P’Ice

ครูพี่วิน บ้านเตรียมโดม

อ.แมค Alpha Classroom

12.30 - 16.15 น.
TPAT1วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) 12.30 - 16.15 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน MEDDENT

สถาบัน Tiwtactic

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 65

08.30 - 11.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
TPAT2ศิลปกรรมศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

TPAT3วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

Engine วิศวะเต็มสูบ

12.30 - 15.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
TPAT4สถาปัตยกรรมศาสตร์ * 12.30 - 15.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน A-Le Paint

TPAT5ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ * 12.30 - 15.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.จวง ปารมี ไวจงเจริญ

ทีมวิชาการ Dek-D

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

ช่วง 30 ส.ค.- 5 ก.ย.65

เลือกสอบ
เวลาไหนก็ได้
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ เข้าสอบได้ แต่อาจได้รับความสะดวกน้อยลง
 • พิเศษ! มีเล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ แถมให้ ส่งฟรีถึงบ้าน สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบเป็นแบบเปเปอร์ แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง (ภายในเวลาที่กำหนด)

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 66

ใหม่! Time Guide แนะการใช้เวลาสอบ

อิงข้อสอบจริงล่าสุด+เก็ง TCAS’66

มีทีมวิชาการตรวจสอบ

มีการทดสอบวัดคุณภาพ

คณะที่อยากเข้า ต้องสอบอะไร?

ดูรายชื่อวิชา คลิก!

คาดการณ์สำหรับ TCAS’66

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4

#dek66, #dek67, #dek68 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความ นิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 18 วิชา จัดสอบครบวิชา หลักของ TCAS สมัครกี่วิชา ก็ได้ สนามสอบ 52 จังหวัด เลือกได้ตามต้องการ

เช็กจุดอ่อน และจัดอันดับให้
อย่างละเอียด

ผลสอบจุดอ่อน-แข็ง รายบท รายข้อ พร้อมจัดอันดับหลากหลาย สำหรับประเมินโอกาส

ได้เล่มข้อสอบกลับ ใช้ทบทวนได้

เล่มข้อสอบอย่างดี สอบที่สนาม ได้เล่มกลับทันที สอบที่บ้าน ส่งเล่มให้ถึงบ้าน!

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

ผู้ขาดสอบที่สนามทีบริการส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (มีค่าบริการ) พร้อมยังโหลดเฉลยได้

มี sms แจ้งเตือนกำหนดการ

ข้อความแจ้งเตือนแบบ Exclusive วันปิดรับ วันสอบ และข้อมูลอัปเดต รายสนามสอบ หรือ รายกลุ่มผู้สมัคร

มีกลุ่ม OpenChat พี่เลี้ยง
+เพื่อนร่วมสอบให้

กลุ่มลับ OpenChat อัปเดตข่าว+ทริค จากพี่เลี้ยง และแชทกับเพื่อนร่วมสอบได้จนถึงวันสอบจริง

มีเกียรติบัตรให้ ใช้รอบพอร์ตได้

เกียรติบัตรแสดงคะแนนและอันดับ ของผู้สอบที่สนาม และเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ของผู้สอบที่บ้าน

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

1ตัวอย่าง ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

2ตัวอย่าง ผลสอบ “แพคสอบหมอ”
แถมชุดใหญ่! ผลสอบวิเคราะห์ “แพคสอบหมอ” สำหรับ

 • ผู้ที่ลงสมัคร TPAT1 (รอบ ส.ค.) + 7 วิชาสามัญ (รอบ พ.ย.) ครบวิชา
 • และ เลือก 10 อันดับ กสพท ไว้ (เริ่มเปิดให้เลือก มิ.ย.)
 • และ เข้าสอบครบทุกวิชา

3ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน วิชาละ 1 ใบ

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

อิสระในการเลือกรูปแบบการสอบเลือกรูปแบบที่สะดวกอย่างใดอย่างนึง หรือผสมรูปแบบก็ได้!

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • ห้องสอบจัดเว้นระยะ 15-25 ที่ ต่อห้อง
 • แต่งชุดนักเรียนและพกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้เล่มข้อสอบกลับบ้าน (เล่มที่ทำในห้องสอบ)
 • ขาดสอบ รับข้อสอบได้ 2 วิธี (อ่านเงื่อนไข)

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้, ส-อา เลือกต่างสนามได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP30 ถึง 5 รายการ

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer + ได้เล่มข้อสอบระบบ Full Service Computer Exam“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ เรียลไทม์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด (ไม่ต้องเปิดกล้อง)
 • ระบบการสอบแนว e-exam ของ ก.พ.
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ เข้าสอบได้ แต่อาจได้รับความสะดวกน้อยลง

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้านฟรี
  • เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ แบบ Paper ใช้ทบทวนซ้ำได้อย่างสะดวก
  • * พิเศษสุ่มแจก ดินสอ โปสการ์ด หรือแล้วแต่โครงการกำหนด
 • รอบ TGAT/TPAT เริ่มจัดส่ง 29 ส.ค. 65
 • รอบ A-Level (วิชาสามัญ) เริ่มจัดส่ง 14 พ.ย. 65

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สำหรับผู้สมัครแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน เพื่อให้ได้ส่วนลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สนามสอบ (ตลอดปี 65) 52 จังหวัด จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่ง
Dek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกันแต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ มี 3 แนวทาง

 1. ลงสอบจังหวัดอื่นได้
 2. ลงสอบที่บ้าน ผ่าน Computer ได้
 3. โรงเรียนที่สนใจเปิดสนามสอบ แบบ Paper หรือ Computer อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • โซน BTS พญาไท

  รอบ ส.ค. 65รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

 • รอบ พ.ย. 65รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • โซน BTS เอกมัย

  รร.ปทุมคงคา

 • โซน ม.เกษตร

  รร.สารวิทยา

 • โซน ปิ่นเกล้าตลิ่งชัน

  รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

 • โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

  รร.ทวีธาภิเศก

 • โซน มีนบุรี

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 • จ.ปทุมธานี

  รร.สายปัญญารังสิต

 • จ.สมุทรปราการ

  รร.สมุุทรปราการ

 • จ.นนทบุรี

  รร.วัดเขมาภิรตาราม

 • จ.สมุทรสาคร

  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

 • จ.นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รอบ ส.ค. 65มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • รอบ พ.ย. 65รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันตก

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม

 • ตาก

  รร.ตากพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่

 • น่าน

  รอบ ส.ค. 65ว.เทคนิคน่าน

 • รอบ พ.ย. 65รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รอบ ส.ค. 65ว.เทคนิคอุบลราชธานี

 • รอบ พ.ย. 65รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รอบ ส.ค. 65รร.บุญวัฒนา

 • รอบ พ.ย. 65รร.สุรนารีวิทยา 2

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  รอบ ส.ค. 65ว.เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • รอบ พ.ย. 65รร. หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รอบ ส.ค. 65ว.อาชีวศึกษาชุมพร

 • รอบ พ.ย. 65รร.ศรียาภัย

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

หมายเหตุ

จำเป็นต้องใช้ หรือมีโอกาสสูงที่ต้องใช้

อาจมีโอกาสใช้ รออัปเดตจาก คณะ/มหาวิทยาลัย

ใช้ในบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา หรือเป็นตัวเลือกตามความถนัด

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก

รางวัลคะแนนสูงสุดTGAT ความถนัดทั่วไป
(รอบ ส.ค. 65)

อันดับ 1-2-3
รับเงินรางวัลคนละ

1,000 บาท

อันดับ 4-10
รับเงินรางวัลคนละ

600 บาท

อันดับ 11-30
รับเงินรางวัลคนละ

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT วิชาเฉพาะแพทย์
(รอบ ส.ค. 65)

อันดับ 1-2-3
รับเงินรางวัลคนละ

1,500 บาท

อันดับ 4-10
รับเงินรางวัลคนละ

1,000 บาท

อันดับ 11-30
รับเงินรางวัลคนละ

600 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาสามัญ อังกฤษ
(รอบ พ.ย. 65)

อันดับ 1-2-3
รับเงินรางวัลคนละ

800 บาท

อันดับ 4-10
รับเงินรางวัลคนละ

500 บาท

อันดับ 11-30
รับเงินรางวัลคนละ

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาสามัญ คณิตฯ ประยุกต์
(รอบ พ.ย. 65)

อันดับ 1-2-3
รับเงินรางวัลคนละ

800 บาท

อันดับ 4-10
รับเงินรางวัลคนละ

500 บาท

อันดับ 11-30
รับเงินรางวัลคนละ

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดแพคสอบหมอ
(รอบ ส.ค. + พ.ย. 65)

อันดับ 1-2-3
รับเงินรางวัลคนละ

2,500 บาท

อันดับ 4-10
รับเงินรางวัลคนละ

1,500 บาท

อันดับ 11-30
รับเงินรางวัลคนละ

1,200 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ หากได้รับคะแนนสูงสุดทั้งสองการจัดอันดับ
จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

ปฏิทินโครงการรอบ สิงหาคม 65

23 มี.ค. 65

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

23 มี.ค. 65

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

21 ก.ค. 65(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

26 ก.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

27 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65

วันสอบที่สนามสอบจริง

30 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

31 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

8 ก.ย. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

4 ต.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม)

6 ต.ค. 65 (14.30 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบออนไลน์)

ปฏิทินโครงการรอบ พฤศจิกายน 65

3 พ.ค. 65

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 15.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

4 เม.ย. 65

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

10 ต.ค. 65(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

26 ต.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

12 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

วันสอบที่สนามสอบจริง

15 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

14 พ.ย. 65 - 18 ธ.ค. 65(10.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

1 ธ.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

20 ธ.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม)

20 ธ.ค. 65 (16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบออนไลน์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ส.ค. 65

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT/TPAT

TGAT,TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ส.ค. 65

สนามสอบวัดความรู้ ม.ต้น

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ม.3-2-1

ส.ค. 65

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ป.6

พ.ย. 65

Pre-Ad. รอบ A-Level
(วิชาสามัญ)

วิชาสามัญครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น หากสมัครเสร็จแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าสอบ และ/หรือ ออกเกียรติบัตรได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้สมัครสามารถเลือก สอบที่สนาม หรือ สอบที่บ้านได้ การคำนวณส่วนลดค่าสมัครจะแยกจากกัน หลังสมัครสามารถเปลี่ยนรูปแบบไปมาได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
 3. หากต้องการสมัครหลายวิชา แบบผสม สอบที่สนาม ควบสอบที่บ้าน ให้สมัครรูปแบบ สอบที่บ้านทุกวิชาก่อน เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการไปสอบที่สนามสอบได้ โดยสนามสอบต้องยังมีที่ว่าง
 4. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของแต่ละกลุ่มผู้สมัคร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 5. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreAd.com หรือ Facebook : @DekDPreAd เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 6. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้
 7. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด เช่น
  • กรณีสถานที่จัดสอบที่กำหนด มีเหตุทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดสอบ ไปยังสถานที่ใกล้เคียง โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ
  • กรณีมีสถานการณ์โควิดระบาดในระดับที่ ไม่สามารถควบคุมการจัดสอบได้อย่างสะดวก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ สอบที่บ้าน โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆนี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ

 • รอบสอบ ส.ค. 65 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 65 - วันปิดรับสมัคร
 • รอบสอบ พ.ย. 65 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 65 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ ยกเว้นเลขบัตรประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้

เปลี่ยนวิชาสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่สนาม สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง เฉพาะวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้
 • ผู้สมัครสอบที่บ้าน ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาที่สอบได้
เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่สนาม เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้านได้
 • ผู้สมัครสอบที่บ้าน เปลี่ยนเป็นสอบที่สนามได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง (จำกัดการทำรายการ 1 ครั้ง/ วัน)
เปลี่ยนสนามสอบ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่สนาม)

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง วันสอบเดียวกันต้องเลือกสนามสอบเดียวกัน วันสอบคนละวันสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะในการเข้าสอบ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมใส่ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ไม่ต้องแสดงผลตรวจ ATK และหลักฐานการฉีดวัคซีน ก่อนเข้าสนามสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
 • * อัปเดต 27 ต.ค. 65
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที วิชาเฉพาะแพทย์ สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ส.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
  • รอบสอบ พ.ย. 65 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 65 - 18 ธ.ค. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ส.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
  • รอบสอบ พ.ย. 65 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 65 - 18 ธ.ค. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
  • รอบสอบ พ.ย. 65 14 พ.ย. 65 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่
  • รอบสอบ ส.ค. 65 8 ก.ย. 65 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 16.00 น.
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  2.1 สำหรับผู้เข้าสอบที่สนามสอบ
  • รอบสอบ ส.ค. 65 4 ต.ค. 65 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 16.00 น.
  2.2 สำหรับผู้เข้าสอบที่บ้าน
  • รอบสอบ ส.ค. 65 6 ต.ค. 65 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 16.00 น.
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังวิชานั้นๆ หมดเวลาสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที เป็นต้นไป สามารถรับได้ วันเสาร์ถึงเวลา 17.00 น. และวันอาทิตย์ถึงเวลา 15.00 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ดังนี้
   • รอบสอบ ส.ค. 65 ตั้งแต่ 31 ส.ค. 65 16.00 น. - 2 ต.ค. 65 23.59 น. เริ่มจัดส่ง วันที่ 5 ก.ย. 65
   • รอบสอบ พ.ย. 65 ตั้งแต่ 14 พ.ย. 65 เวลา 16.00 - 19 ธ.ค. 65 ถึงเวลา 10.00 เริ่มจัดส่ง วันที่ 21 พ.ย. 65
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่แนะนำสวมหน้ากากผ้า
 • จัดที่นั่งสอบเว้นระยะ 20-30 ที่นั่ง/ห้อง หรือให้เหมาะสมกับขนาดห้อง
 • ไม่เปิดจำหน่ายอาหารในสนามสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมไปทานเอง หรือ ทานร้านภายนอกสนามสอบ
 • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
 • บางสนามอาจไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือผู้ติดตาม เข้าไปนั่งรอสนามสอบ
 • * อัปเดต วันที่ 8 พ.ย. 65