Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

วิธีและขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Writer Dek-D

ติดต่อทีมงาน : writer@dek-d.com

1. วิธีการซื้อนิยายในเด็กดี

นิยายที่เปิดขายในเด็กดีจะมีในรูปแบบของ "นิยายรายตอน", "แพ็กเกจ", (หรือแพ็ก), "ตอนอ่านล่วงหน้า", และ"อีบุ๊กนิยาย" ซึ่งการขายแต่ละรูปแบบจะมีการบอกรายละเอียดของการขายนั้นๆ อย่างการขายในรูปแบบแพ็กเกจ จะมีการระบุช่วงของเนื้อหา, จำนวนตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ และราคาที่ขาย (หน่วย Coin/คอยน์)

ส่วนตอนอ่านล่วงหน้าและนิยายรายตอนที่เปิดขาย จะมีการบอกชื่อตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ, และราคาต่อตอน (หน่วย Coin/คอยน์) โดยนิยายเรื่องที่มีการเปิดขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบแพ็กเกจ, ตอนอ่านล่วงหน้า หรือนิยายรายตอน จะแสดงการขายให้เห็นที่หน้าสารบัญและหน้าอ่านของนิยายเรื่องนั้นๆ

สำหรับนักอ่านที่ซื้อนิยายรูปแบบ "แพ็กเกจ" และ "อีบุ๊กนิยาย" จะสามารถอ่านนิยายที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน "นิยาย Dek-D" ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

แต่นักอ่านที่ซื้อนิยายในรูปแบบ "ตอนอ่านล่วงหน้า" และ "นิยายรายตอน" จะสามารถอ่านนิยายที่ซื้อได้ผ่านทั้งแอปพลิเคชัน "นิยาย Dek-D" และบนเว็บไซต์ Dek-D

ซึ่งมีวิธีการซื้อนิยายมีดังนี้

 • ซื้อนิยายผ่านแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D

  • ระบบนิยายแพ็กเกจ

   • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
    ระบบ Android และ iOS สามารถ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบแพ็กเกจ
    นิยายตอนที่อยู่ในแพ็กจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญและหน้าอ่านนิยาย ผู้ใช้จะทราบรายละเอียดของแพ็กที่เปิดขาย, ราคา, จำนวนตอน และจำนวนหน้าทั้งหมดของเนื้อหานิยายที่อยู่ในแพ็กได้ในทันที

    สำหรับบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อนิยายทั้งหมดที่ขายได้ที่แท็บ "ร้านค้านิยาย"
   • กดปุ่ม "ซื้อนิยายแพ็กเกจนี้" เพื่อทำการซื้อแพ็กเกจที่ต้องการ
    สกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin ดูวิธีการเติม Coin
   • เมื่อซื้อแพ็กเกจสำเร็จ
    ผู้ใช้สามารถอ่านนิยายแพ็กเกจที่ซื้อได้ในทันที และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อนิยายทั้งหมดได้ที่ รายชื่อนิยายที่ซื้อไว้ทั้งหมด
  • ระบบนิยายตอนอ่านล่วงหน้า

   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบตอนอ่านล่วงหน้า
    ตอนที่เปิดขายแบบตอนอ่านล่วงหน้าจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญและหน้าอ่านนิยาย นักอ่านจะทราบรายละเอียดของรายตอนที่เปิดขาย ไม่ว่าจะชื่อตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ, และราคาต่อตอนได้ในทันที
   • กดปุ่ม "ปลดล็อก" เพื่อทำการซื้อตอนอ่านล่วงหน้าที่ต้องการ
    โดยสกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin เหมือนเดิม ดูวิธีการเติม Coin
   • เมื่อซื้อตอนอ่านล่วงหน้าสำเร็จ
    นักอ่านสามารถอ่านตอนที่ซื้อผ่านทั้งบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D และบนเว็บไซต์ Dek-D.com ได้ทันที
  • ระบบนิยายรายตอน

   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบนิยายรายตอน
    ตอนที่เปิดขายแบบรายตอนจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญและหน้าอ่านนิยาย นักอ่านจะทราบรายละเอียดของรายตอนที่เปิดขาย ไม่ว่าจะชื่อตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ, และราคาต่อตอน
   • กดปุ่ม "ซื้อตอนนี้" เพื่อทำการซื้อนิยายรายตอนที่ต้องการ
    โดยสกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin เหมือนเดิม ดูวิธีการเติม Coin
   • เมื่อซื้อนิยายรายตอนสำเร็จ
    นักอ่านสามารถอ่านนิยายตอนที่ซื้อผ่านทั้งบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D และบนเว็บไซต์ Dek-D.com เพียงกดเข้าไปยังหน้านิยายเรื่องนั้น ก็จะเจอกับตอนที่เคยซื้อไว้ และสามารถกดอ่านต่อได้ทันที
 • ซื้อนิยายผ่านเว็บไซต์ Dek-D.com

  • ระบบนิยายแพ็กเกจ

   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบแพ็กเกจ
    นิยายตอนที่อยู่ในแพ็กจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญ โดยผู้ใช้จะทราบรายละเอียดของแพ็กที่เปิดขาย, ราคา, จำนวนตอน และจำนวนหน้าทั้งหมดของเนื้อหานิยายที่อยู่ในแพ็กได้ในทันที

    ผู้ใช้สามารถดูนิยายทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์ Dek-D ได้ที่ ร้านค้านิยายเด็กดี
   • กดปุ่ม "ซื้อนิยายแพ็กเกจนี้" เพื่อทำการซื้อแพ็กเกจที่ต้องการ
    โดยสกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin ดูวิธีการเติม Coin
   • ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการซื้อ
    หากซื้อแพ็กเกจสำเร็จแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือยกเลิกการทำรายการได้ และสามารถอ่านนิยายที่ซื้อได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D เท่านั้น ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
   • เมื่อซื้อแพ็กเกจสำเร็จ
    ผู้ใช้สามารถอ่านนิยายแพ็กเกจที่ซื้อได้ในทันที และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อนิยายทั้งหมดได้ที่ รายชื่อนิยายที่ซื้อไว้ทั้งหมด
  • ระบบนิยายตอนอ่านล่วงหน้า

   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบตอนอ่านล่วงหน้า
    ตอนที่เปิดขายแบบอ่านล่วงหน้าจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญและหน้าอ่านนิยาย นักอ่านจะทราบรายละเอียดของตอนอ่านล่วงหน้าที่เปิดขาย ไม่ว่าจะชื่อตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ, และราคาต่อตอน
   • กดปุ่ม "ปลดล็อก" เพื่อทำการซื้อตอนอ่านล่วงหน้าที่ต้องการ
    โดยสกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin เหมือนเดิม ดูวิธีการเติม Coin
   • เมื่อซื้อตอนอ่านล่วงหน้าสำเร็จ
    นักอ่านสามารถอ่านตอนที่ซื้อผ่านทั้งบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D และบนเว็บไซต์ Dek-D.com ได้ทันที
  • ระบบนิยายรายตอน

   • หากนิยายมีการเปิดขายในระบบนิยายรายตอน
    ตอนที่เปิดขายแบบรายตอนจะถูกแสดงผลในหน้าสารบัญและหน้าอ่านนิยาย นักอ่านจะทราบรายละเอียดของรายตอนที่เปิดขาย ไม่ว่าจะชื่อตอน, ความยาวรวมโดยประมาณ, และราคาต่อตอน
   • กดปุ่ม "ซื้อตอนนี้" เพื่อทำการซื้อนิยายรายตอนที่ต้องการ
    โดยสกุลเงินที่ใช้ซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D จะอยู่ในรูปของหน่วย Coin เหมือนเดิม ดูวิธีการเติม Coin
   • เมื่อซื้อนิยายรายตอนสำเร็จ
    นักอ่านสามารถอ่านนิยายตอนที่ซื้อผ่านทั้งบนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D และบนเว็บไซต์ Dek-D.com เพียงกดเข้าไปยังหน้านิยายเรื่องนั้น ก็จะเจอกับตอนที่เคยซื้อไว้ และสามารถกดอ่านต่อได้ทันที

2. ช่องทางและวิธีการเติม Coin ใน Dek-D

 • เติม Coin ผ่านแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D บนระบบ Android และ iOS

  • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
   สำหรับระบบ Android จะอยู่ที่ปุ่มซ้ายบนสุดของแอป และสำหรับระบบ iOS จะอยู่ที่แท็บขวาล่าง "เกี่ยวกับฉัน" เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว บนแอปพลิเคชันจะปรากฏเมนู "Coin ของฉัน"
   ประวัติการซื้อนิยาย และประวัติการเติม Coin จะถูกผูกอยู่กับไอดีที่ทำรายการ โดยไม่สามารถย้ายไปไอดีอื่นได้
  • เลือกจำนวน Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ และดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอน
   ระบบ Android การชำระเงินจะถูกผูกกับ Google Play วิธีการชำระเงินด้วย Google Play
   ระบบ iOS การชำระเงินจะถูกผูกกับ Apple Pay วิธีการชำระเงินด้วย Apple Pay
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin จะถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   ผู้ให้บริการ Google และ Apple จะส่งใบเสร็จรับเงินหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นให้ผู้ใช้ทางอีเมล
   กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแนบรูปภาพใบเสร็จรับเงิน และส่งอีเมลมาที่ payment(at)dek-d.com ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบและตอบกลับอีเมลโดยเร็วที่สุดค่ะ
 • เติม Coin ผ่านบัตรเงินสด TrueMoney

  • เติม Coin ด้วย TrueMoney ผ่านแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
   เข้าไปที่เมนู "Coin ของฉัน" บนแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D จากนั้นเลือกที่แท็บ "TrueMoney" และใส่รหัสบัตรเงินสด TrueMoney 14 หลัก
   อัตราแลกเปลี่ยนการเติม Coin ผ่าน TrueMoney สามารถตรวจสอบได้จากด้านล่างของกล่องใส่รหัส
  • เติม Coin ด้วย TrueMoney ผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทาง ชำระเงินด้วยบัตรเงินสด TrueMoney กดปุ่มดำเนินการต่อ จากนั้นทำการใส่รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก
  • เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ Coin จะถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแนบรูปภาพสลิป หรือรูปภาพหน้าจอที่แสดงรหัส Truemoney 14 หลัก และส่งอีเมลมาที่ payment(at)dek-d.com ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบและตอบกลับอีเมลโดยเร็วที่สุดค่ะ
 • เติม Coin และจ่ายเงินสดที่ 7-11

  • เติม Coin ด้วย 7-11 ผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทางการชำระเงินผ่าน 7-11 จากนั้นเลือกราคา Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ เมื่อกดปุ่มดำเนินการต่อแล้วระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ชำระเงิน
   อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเคาน์เตอร์บริการ
  • นำใบแจ้งไปชำระเงิน
   หลังจากกรอกข้อมูลผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบาร์โคดมาให้ สามารถบันทึกรูปภาพหน้าจอ (หรือพิมพ์) เพื่อนำไปชำระด้วยเงินสดที่ 7-11
   ตัวอย่างบาร์โคดชำระเงินผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin จะถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้ที่ ประวัติการทำรายการ
 • เติม Coin และจ่ายด้วยบัตรเครดิต

  • เติม Coin ด้วยบัตรเครดิต ผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จากนั้นเลือกราคา Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ เมื่อกดปุ่มดำเนินการต่อแล้วระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ชำระเงิน
   การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม
  • กรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงในแบบฟอร์ม
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin จะถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้ที่ ประวัติการทำรายการ
 • เติม Coin และจ่ายผ่าน LINE Pay

  • เติม Coin ด้วย LINE Pay ผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Pay จากนั้นเลือกราคา Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ เมื่อกดปุ่มดำเนินการต่อแล้วระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ชำระเงิน
   การชำระเงินผ่าน LINE Pay ฟรีค่าธรรมเนียม
  • เข้าสู่ระบบ LINE Pay
  • ชำระเงินผ่าน LINE Pay
   ดำเนินการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin จะถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้ที่ ประวัติการทำรายการ
 • เติม Coin และโอนเงินผ่านธนาคารด้วย Internet Banking

  • เติม Coin ด้วย Internet Banking ผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Internet Banking เลือกธนาคารที่ต้องการทำการชำระเงิน และเลือกราคา Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ เมื่อกดปุ่มดำเนินการต่อแล้วระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ชำระเงิน
   อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
  • ดำเนินการชำระเงิน
   เมื่อกรอกข้อมูลผู้ชำระเงินเสร็จ ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นระบบของธนาคาร ผู้ใช้สามารถดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอนของธนาคารได้เลย
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin อาจจะไม่ถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   เนื่องจากระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินตามตารางของแต่ละธนาคาร ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาการอัปเดตสถานะได้ที่ ตารางการอัปเดตสถานะการชำระเงิน
 • เติม Coin และโอนเงินผ่านตู้ ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร

  • เติม Coin ด้วยตู้ ATM / เคาน์เตอร์ธนาคารผ่านแอปหน้าเว็บไซต์ Dek-D
   เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยตู้ ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการทำการชำระเงิน และเลือกราคา Coin ที่ต้องการเติมเข้าระบบ เมื่อกดปุ่มดำเนินการต่อแล้วระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ชำระเงิน
   อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
  • หลังจากกรอกข้อมูลผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบาร์โคดมาให้ สามารถบันทึกรูปภาพหน้าจอ (หรือพิมพ์) เพื่อนำไปชำระที่ตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถดูขั้นตอนแบบละเอียดได้ที่ "ดูคำแนะนำเพิ่มเติม"
   ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
   ธนาคารขั้นตอนการชำระเงิน
   ธนาคารกสิกรไทย ดูขั้นตอน
   ธนาคารกรุงไทย ดูขั้นตอน
   ธนาคารไทยพาณิชย์ ดูขั้นตอน
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดูขั้นตอน
   ธนาคารทหารไทย ดูขั้นตอน
   ธนาคารกรุงเทพ ดูขั้นตอน
   ธนาคารธนชาต ดูขั้นตอน
  • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ Coin อาจจะไม่ถูกเพิ่มเข้าระบบโดยทันที
   เนื่องจากระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินตามตารางของแต่ละธนาคาร ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาการอัปเดตสถานะได้ที่ ตารางการอัปเดตสถานะการชำระเงิน
 • ช่องทางและราคาเติม coin

หมายเหตุ
ตารางเวลาการอัปเดตสถานะของแต่ละธนาคาร (สำหรับธนาคารอื่นๆ ระบบจะอัปเดตสถานะทันที)
ธนาคารเวลาอัปเดต
ธนาคารกสิกรไทย ภายใน 15 นาที
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน 15 นาที
ธนาคารทหารไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารธนชาต ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารยูโอบี ภายในวันถัดไป

3. วิธีการอ่านนิยายที่ฉันซื้อ

เมื่อซื้อนิยายเรียบร้อยแล้ว นักอ่านที่ซื้อนิยายในรูปแบบ "แพ็กเกจ" สามารถอ่านนิยายที่ซื้อได้เฉพาะบนแอปพลิเคชัน "นิยาย Dek-D" เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทั้งระบบ Android และ iOS

และนักอ่านที่ซื้อนิยายในรูปแบบ "ตอนอ่านล่วงหน้า" และ "นิยายรายตอน" สามารถอ่านนิยายที่ซื้อได้ผ่านทั้งแอปพลิเคชัน "นิยาย Dek-D" และบนเว็บไซต์ Dek-D เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการซื้อนิยาย

สำหรับการอ่าน "อีบุ๊กนิยาย" เมื่อซื้อนิยายเรียบร้อยแล้ว นักอ่านสามารถอ่านนิยายได้เฉพาะบนแอปพลิเคชัน “นิยาย Dek-D” เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D >

 • อ่านนิยายที่ฉันซื้อผ่านแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D

  • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
   ระบบ Android และ iOS สามารถ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนิยาย Dek-D
  • เข้าสู่ระบบ
   สำหรับการอ่านนิยายในรูปแบบ "แพ็กเกจ" ระบบ Android จะอยู่ที่ปุ่มซ้ายบนสุดของแอป และระบบ iOS จะอยู่ที่แท็บขวาล่าง "เกี่ยวกับฉัน" เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว บนแอปพลิเคชันจะปรากฏเมนู "รายชื่อนิยายที่ซื้อไว้ทั้งหมด" นักอ่านสามารถเลือกนิยายเรื่องที่ต้องการอ่านได้เลย
   ประวัติการซื้อนิยาย และประวัติการเติม Coin จะถูกผูกอยู่กับไอดีที่ทำรายการ โดยไม่สามารถย้ายไปไอดีอื่นได้
   สำหรับการอ่านนิยายในรูปแบบ "ตอนอ่านล่วงหน้า" และ "นิยายรายตอน" เพียงเข้าไปยังหน้านิยายตอนนั้นๆ ที่เคยซื้อไว้ ก็สามารถกดอ่านต่อได้ทันที
 • อ่านนิยายที่ฉันซื้อผ่านเว็บไซต์ Dek-D

  • เข้าสู่ระบบ
   เพียงนักอ่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ซื้อตอนอ่านล่วงหน้า หรือ นิยายรายตอน จากนั้นเข้าไปยังหน้านิยายเรื่องที่เคยซื้อก็สามารถกดอ่านต่อได้ทันที หรือสามารถดูจาก ดูประวัติการซื้อ
  • ประวัติการซื้อนิยาย และประวัติการเติม Coin จะถูกผูกอยู่กับไอดีที่ทำรายการ โดยไม่สามารถย้ายไปไอดีอื่นได้
   สำหรับการอ่านนิยายในรูปแบบ "ตอนอ่านล่วงหน้า" และ "นิยายรายตอน" เพียงเข้าไปยังหน้านิยายตอนนั้นๆ ที่เคยซื้อไว้ ก็สามารถกดอ่านต่อได้ทันที

4. คำอธิบายรูปแบบการขายนิยาย


 • • แบบแพ็กเกจ
 • นิยายเขียนจบภาค / จบเรื่องแล้ว ผู้อ่านซื้อครั้งเดียว ซื้อถาวร อ่านได้ตลอดไป ซื้อแล้วสามารถอ่านผ่านแอปพลิเคชันนิยายเด็กดีเท่านั้น

 • • แบบรายตอน
 • ผู้อ่านซื้อครั้งเดียว ซื้อถาวร อ่านได้ตลอดไป ซื้อแล้วสามารถอ่านได้ทั้งแอปพลิเคชันนิยายเด็กดีและบนเว็บไซต์

 • • แบบตอนอ่านล่วงหน้า (อัปเดตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)
 • ผู้อ่านซื้อครั้งเดียว ซื้อถาวร ได้อ่านก่อน และอ่านได้ตลอดไป ซื้อแล้วสามารถอ่านได้ทั้งแอปพลิเคชันนิยายเด็กดีและบนเว็บไซต์

 • • แบบอีบุ๊ก
 • นิยายที่เขียนจบภาคหรือจบเรื่องแล้ว ขายในรูปแบบไฟล์ PDF / EPUB ผู้อ่านซื้อครั้งเดียวอ่านได้ตลอดไป เมื่อซื้อแล้วสามารถอ่านได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันนิยายเด็กดีเท่านั้น