ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
5,906

           สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอ พี่แป้งก็ได้รวบรวมรับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ที่กำลังเปิดรับและจะเปิดรับสมัครมาทั้งหมด 12 โครงการ มีทั้งแบบกำหนดพื้นที่และสมัครได้ทั่วประเทศ เช็กคุณสมบัติก่อนสมัครได้เลย เราไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการกันดีกว่าค่ะ
 
อยากเป็นหมอมาทางนี้! รวมรับตรง คณะแพทยศาสตร์ ปี 60 (12 โครงการ)

รับตรง 60 ม.นเรศวร
ทดสอบ Icon สมัคร 1-15 พ.ย.59
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  56  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์    
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ส.ค. - 30 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  48  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต    
 
ทดสอบ Icon เกิดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดข้างต้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาสามัญ (ข้อเขียน ม.วลัยลักษณ์)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
ทดสอบ Icon สมัคร 22 ส.ค. - 22 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (ก.สาธารณสุข)
     - จำนวนรับ  16  ที่นั่ง
     - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
     - ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
     - สอบข้อเขียน
     - สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (ก.ศึกษาธิการ)
     - จำนวนรับ  32  ที่นั่ง
     - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
     - สอบข้อเขียน
     - สอบสัมภาษณ์                
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ มศว (ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม)
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ส.ค. - 14 ธ.ค.59    
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผ่าน IELTS หรือ IGCSE ตามที่แต่ละกลุ่มกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล        
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 30 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  167  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สมัครแพทยศิริราชฯ ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์, คณิต, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการ ODOD ต้องสมัครค่ายเตรียมความพร้อมด้วย
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 12 - 23 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
     - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
     - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
     - โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
     - โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
     - โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  125  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง กสพท 60                        
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  1,213  ที่นั่ง (15 สถาบัน)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะแพทย์
 
ทดสอบ Icon สอบ 7 วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET ไม่น้อยกว่า 60%
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี            
ทดสอบ Icon สมัคร 30 ก.ค. - 14 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  92  ที่นั่ง     
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
     - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน
     - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
     - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon โครงการ ODOD,CPIRD
     - เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน  
     - บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
     - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น    
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ย. - 9 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  92  ที่นั่ง                 
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนตามรายวิชาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 15-23 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
     - โควตาภาคเหนือ (คณะแพทยศาสตร์)
     - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
     - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ)
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (ODOD, CPIRD)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์ (โควตาภาคเหนือ)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์                
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)    
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 13 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  204  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     - โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
     - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
     - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์    
ทดสอบ Icon สมัคร  20 - 31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  105  ที่นั่ง    
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
     - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน    
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน การตัดสินใจสถานการณ์
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ TU STAR 05 ครั้งที่ 4/59 (STAR 100, 201, 203)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์    
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
อยากเป็นหมอมาทางนี้! รวมรับตรง คณะแพทยศาสตร์ ปี 60 (12 โครงการ)  

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
5,906

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. 23 ส.ค. 2559, 17:13 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ดีมากเลยค่ะ อยากเป็นหมอ.
  #1
 2. #2 sss
  24 ส.ค. 2559, 18:52 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มหิดลรับตรงเพื่อชาวชนบท จำเป็นต้องเรียนในกลุ่มจังหวัดนั้นๆมั้ยคะที่ไม่ใช่ odod & cpird อะค่ะ
  #2

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .