Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
สมัคร Meet Dek-D

ข้อตกลงกับเว็บไซต์ Dek-D.com

 • 1 ทางเว็บไซต์ Dek-D.com ขอรับรองว่าเนื้อหาในบทสัมภาษณ์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ และจะนำเสนอในประเด็นที่ดีและผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอม เท่านั้น เมื่อบทสัมภาษณ์ที่ได้นำขึ้นแสดงผลบนหน้าเว็บ- ไซต์ Dek-D.com แล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการ ถอดบทสัมภาษณ์ออกจากเว็บไซต์หากมิใช่เกิดกรณีร้ายแรง เช่น คดีความการประพฤติผิดศีลธรรม หรือกฎหมาย จะไม่สามารถถอดบทความออกจากเว็บไซต์ได้ หากแต่ สามารถแก้ไขข้อความบางส่วนได้ หากมีเนื้อความที่ไม่ เหมาะสม
 • 2 ผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้รูปถ่ายที่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อนำ มาประกอบบทสัมภาษณ์ และยินดีให้ทางเว็บไซต์นำรูป ภาพที่ใช้ลงประกอบบทสัมภาษณ์ไปใช้เป็น ประกอบการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ได้หากรูปของผู้ ถูกสัมภาษณ์มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับบริการของเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ขอรับรองว่าจะนำรูปภาพไปใช้ในทาง ที่เหมาะสม ไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

หมายเหตุ

 • 1 ทางทีมงานจะใช้เวลาพิจารณาข้อมูล ที่ส่งเข้ามาประมาณ 1 เดือน โดยพิจารณาจากความน่าสนใจของข้อมูลที่ส่งเข้ามา เป็นหลัก
 • 2 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนัดวันเวลาสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณาทางเว็บไซต์ ขออนุญาตไม่ติดต่อกลับนะคะ
 • 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ casting@dek-d.com

ข้อตกลงกับเว็บไซต์ Dek-D.com

 • 1

  ทางเว็บไซต์ Dek-D.com ขอรับรองว่าเนื้อหาในบทสัมภาษณ์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ และจะนำเสนอในประเด็นที่ดีและผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอม เท่านั้น เมื่อบทสัมภาษณ์ที่ได้นำขึ้นแสดงผลบนหน้าเว็บ- ไซต์ Dek-D.com แล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการ ถอดบทสัมภาษณ์ออกจากเว็บไซต์หากมิใช่เกิดกรณีร้ายแรง เช่น คดีความการประพฤติผิดศีลธรรม หรือกฎหมาย จะไม่สามารถถอดบทความออกจากเว็บไซต์ได้ หากแต่ สามารถแก้ไขข้อความบางส่วนได้ หากมีเนื้อความที่ไม่ เหมาะสม

 • 2

  ผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้รูปถ่ายที่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อนำ มาประกอบบทสัมภาษณ์ และยินดีให้ทางเว็บไซต์นำรูป ภาพที่ใช้ลงประกอบบทสัมภาษณ์ไปใช้เป็น ประกอบการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ได้หากรูปของผู้ ถูกสัมภาษณ์มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับบริการของเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ขอรับรองว่าจะนำรูปภาพไปใช้ในทาง ที่เหมาะสม ไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

หมายเหตุ

 • 1

  ทางทีมงานจะใช้เวลาพิจารณาข้อมูล ที่ส่งเข้ามาประมาณ 1 เดือน โดยพิจารณาจากความน่าสนใจของข้อมูลที่ส่งเข้ามา เป็นหลัก

 • 2

  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนัดวันเวลาสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณาทางเว็บไซต์ ขออนุญาตไม่ติดต่อกลับนะคะ

 • 3

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ casting@dek-d.com

Dek-D’s Presenter

 • น้องฟาม

 • น้องแพรว

 • น้องมะเหมี่ยว

 • น้องเดีย

 • น้องพัชชี่

  65,278 18
 • น้องแอน

  25,010 21