ต.ค.
2561

ตอน: ติวตะลุยโจทย์ โคตรแม่น

10 ต.ค.
2558

ตอน : แผนสู้ศึก 12 คณะท๊อปฮิต : รับตรง-แอดมิชชั่น 59 (วิทย์-ศิลป์)

ไบเทค บางนา และ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต