การประกวดวรรณกรรม
“รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน

ประกาศผลผู้ชนะเลิศรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

คลื่นลูกสุดท้าย

ผู้แต่ง | อินทราวุธ

ได้รับเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน
พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา มูลค่า

20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ

Hero

ผู้แต่ง | บุญเสริม

ได้รับเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน
พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา มูลค่า

10,000 บาท

ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 เรื่อง
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนิยายที่คุณชื่นชอบ